La consellera de Salut, Marina Geli, va presentar el proppassat dia 2 de desembre, a la sala d’actes del departament de Salut, el Sistema d’Hemovigilància de Catalunya (HV). L’acte organitzat pel departament de Salut, va comptar amb el suport de la Societat Catalanobalear de Transfusió Sanguínia i de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia.

L’hemovigilància (HV) o sistema d’HV és el conjunt de mesures que, un cop implementades, permeten detectar, enregistrar i analitzar la informació relativa als efectes adversos i inesperats de la transfusió sanguínia. L’objectiu fonamental que persegueix el Sistema d’Hemovigilància és augmentar els nivells de qualitat i seguretat de la transfusió sanguínia, en tota la cadena transfusional, tenint en compte tots els efectes adversos que es poden produir des de l’extracció sanguínia fins a la transfusió, passant pel fraccionament i la preparació dels components sanguinis.

La consellera de Salut va afirmar que amb la posada en funcionament del sistema d’HV a Catalunya es creen els fonaments adients perquè puguin complir-se plenament els requisits que marca la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, aprovada el gener de 2003. La mateixa normativa fa èmfasi en la necessitat de disposar d’una traçabilitat completa de tots els components sanguinis, al llarg de tot el procés, des de la seva obtenció fins a la seva administració. Adoptant aquestes mesures, Catalunya s’incorpora a la Xarxa Europea d’HV.

Marina Geli va fer una valoració molt positiva de les experiències de concentració de centres en l’àmbit hemoteràpic de Catalunya durant els darrers anys. L’any 1981 hi havia al voltant de 45 bancs de sang, amb una activitat propera a les 80.000 transfusions i un índex de 17,8 donacions per mil habitants. L’any 2003 els centres de transfusió són 3, amb una activitat per sobre de les 370.000 transfusions i un índex de 38 donacions per mil habitants.

La consellera va anunciar que el model de la medicina transfusional a Catalunya reunirà, el 2005, en un sol organisme totes les unitats operatives. Això permetrà assegurar la qualitat del procés transfusional, establir protocols únics davant l’aparició de malalties emergents i reemergents i dur a terme gestions àgils i eficaces que permetin la utilització eficient dels recursos. A partir de l’any 2005 els bancs de sang existents a Catalunya, Banc de Sang de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau-Hospital Dos de Maig i Banc de Sang de l’Hospital Clínic, s’integraran al Centre de Transfusió i Banc de Teixits del CatSalut per formar una sola entitat que serà l’eix vertebrador del sistema hemoteràpic a Catalunya.