El Govern aprova el Decret de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.

query_builder   12 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.

Amb aquesta modificació bàsicament s’introdueix en el Decret vigent una referència numèrica que permeti calcular el nombre més idoni de socorristes en funció del nombre de persones que es banyen.Així doncs, les piscines de més de 200 m2 de superfície d’aigua hauran de comptar amb un servei de salvament i socorrisme format per un socorrista per cada 200 banyistes que estiguin a les instal·lacions.D’altra banda, s’ha considerat convenient excloure l’obligació de presència de personal de salvament i socorrisme a les piscines en les quals, per les seves dimensions, sigui possible garantir un nivell equivalent de seguretat amb l’aplicació de les mesures preventives, que els titulars de les piscines hauran d’incloure en les normes de règim intern, i amb l’establiment d’un servei adequat de vigilància dels banyistes.Es tracta de piscines amb una superfície d’aigua igual o inferior a 200 m2. Tanmateix, en aquelles instal·lacions a les quals s’accedeixi mitjançant el pagament d’una quantitat hi ha d’haver una persona encarregada de la vigilància dels banyistes i de la supervisió de l’acompliment de les normes de règim intern. Aquesta persona haurà de tenir habilitats bàsiques en la pràctica de la natació i haurà d’estar en possessió de la titulació de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives o del diploma de monitor de lleure infantil i juvenil lliurat per la Secretaria General de Joventut, o bé acreditar la superació dels programes d’atenció sanitària immediata.Pel que fa a les piscines d’aquestes dimensions, integrades en establiments de restauració, allotjaments turístics (inclosos els càmpings) i altres tipus d’instal·lacions reservades a l’ús exclusiu de persones que hi estiguin allotjades, únicament serà necessària una persona que, entre les seves tasques, vigili els banyistes i supervisi l’acompliment de les normes de règim intern.La prevenció d’accidents de les piscines integrades en allotjaments de turisme rural, donada la seva capacitat reduïda de banyistes (màxim 15 persones), es canalitzarà a través de les normes de règim intern.Quan els usuaris siguin grups d’escolars menors de 16 anys fent activitats amb finalitat educativa, haurà d’haver obligatòriament un socorrista en totes les piscines de qualsevol dimensió, és a dir, hi haurà una persona amb la suficient formació sanitària i capacitat per poder treure de l’aigua i reanimar qui ho necessiti.Els titulars de les piscines disposaran d’un termini de 20 dies a partir de la publicació del Decret per adaptar-se a la nova normativa.