EL GOVERN REFORÇA LA VIGILÀNCIA I EL CONTROL SANITARIS DE LES ENCEFALOPATIES ESPONGIFORMES TRANSMISSIBLES DELS ANIMALS

El programa de vigilància i control comptarà amb un pressupost de 297 milions de ptes

query_builder   24 gener 2001 17:00

event_note Nota de premsa

EL GOVERN REFORÇA LA VIGILÀNCIA I EL CONTROL SANITARIS DE LES ENCEFALOPATIES ESPONGIFORMES TRANSMISSIBLES DELS ANIMALS

El programa de vigilància i control comptarà amb un pressupost de 297 milions de ptes

El Govern de la Generalitat va aprovar en la seva sessió d’ahir, 23 de gener, la creació del Programa de vigilància i control sanitari de les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) dels animals, del Departament de Sanitat i Seguretat Social. El nou programa reforçarà les mesures posades en funcionament des de l’any 1996 i comptarà amb un pressupost per l’any 2001 de 297 milions de pessetes.El Programa de vigilància i control sanitari de les EET dels animals esdevé un instrument específic per a la coordinació i la implementació de les noves mesures de control de les EET animals, per tal d’exercir les competències que el Departament de Sanitat i Seguretat Social té atribuïdes en matèria de control sanitari dels aliments.Amb aquest programa es finançarà el funcionament dels nous laboratoris d’anàlisi de l’EET i es reforçarà l’actual plantilla de 350 inspectors veterinaris de Salut Pública amb la contractació de 20 inspectors més.Les funcions del Programa són les següents: Implementar i coordinar les actuacions dels veterinaris oficials de salut pública en les activitats següents: Vigilància de les Encefalopaties Espongiformes Bovines (EEB) i de l’Scrapie als escorxadors de Catalunya mitjançant els controls documentals, les inspeccions antemortem i postmortem i la presa de mostres d’encèfal. Supervisió de la retirada als escorxadors dels materials específics de risc (MER) per evitar que entrin a la cadena alimentària. Controls en destinació a la carn de boví i productes derivats, procedents d’altres països de la Unió Europea. Coordinar la formació continuada dels veterinaris oficials de salut pública en el diagnòstic de les malalties neurològiques dels animals, així com la formació dels tècnics dels laboratoris de salut pública que porten a terme les anàlisis de l’Encefalopatia Espongiforme Bovina. Coordinar les relacions dels laboratoris de salut pública que fan les anàlisis de rutina amb el Laboratori de referència en malalties priòniques animals de Catalunya (PRIOCAT), ubicat a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.La coordinació, el seguiment i l’avaluació del programa es portaran a terme des dels òrgans de la Subdirecció General de Protecció de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social.Pel que fa al finançament del programa, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca hi contribuirà amb 30 milions de pessetes, a càrrec del conveni de col·laboració subscrit amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per al finançament de les actuacions necessàries per al compliment del Programa Integral coordinat de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes dels animals.