Declarats "Edificis sense fum" els edificis Ave Maria i Olímpia, seus del Departament de Salut i el CatSalut

query_builder   30 setembre 2004 17:40

event_note Nota de premsa

Declarats "Edificis sense fum" els edificis Ave Maria i Olímpia, seus del Departament de Salut i el CatSalut

Avui dimarts dia 30 de setembre s’han declarat “Edificis sense Fum” els edificis Ave Maria i Olímpia, seus corresponents al Departament de Salut i al CatSalut.

L’elecció del 30 de setembre és una data simbòlica fixada com un dels objectius del programa “Salut sense fum” que es va iniciar amb motiu de la commemoració del Dia mundial sense fum celebrat el 31 de maig d’enguany.

Un centre sense fum és el que compleix la normativa vigent respecte al tabaquisme, en la qual s’estableixen canvis duradors en el temps mitjançant un procés de consens i respectuós amb les persones per mitjà del qual es promouen activitats d’ajuda als fumadors i se n’avaluen periòdicament els resultats. El procés que va des de la implantació dels programes fins a l’assoliment de la declaració d’edifici sense fum, pot representar des de sis mesos fins a tres anys.

El Departament de Salut havia desenvolupat amb anterioritat accions en relació al tabac i el programa “salut sense fum”: sessions informatives, enquestes de valoració de les dificultats i els encerts, oferiment d’ajut terapèutic, formació i avaluació. Des de fa dos anys el Departament de Salut té en marxa el programa de suport per abandonar l’hàbit tabàquic, ja que el tabaquisme és el risc higiènic laboral més alt.

La mesura de declarar els edificis del Departament de Salut i del CatSalut com “Edificis sense fum” es fonamenta en la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència (DOGC núm. 1445, de 22- 05-1991). Així, segons l’article 13 de la Llei 10/1991, no s’ha de fumar a:

a) Els centres sanitaris i llurs recintes.

b) Els centres, locals o establiments d’atenció social, els casals i els esplais.

c) Els recintes esportius tancats.

d) Els centres d’ensenyament de qualsevol nivell.

e) Les sales de teatre, els cinemes i els auditoris.

f) Els estudis de ràdio i televisió destinats al públic.

g) Les oficines de l’Administració pública destinades a l’atenció directa del públic.

h) Les grans superfícies comercials.

i) Les galeries comercials.

j) Els museus i les sales de lectura, d’exposicions i de conferències.

k) Les àrees laborals on treballin dones embarassades.

l) Els llocs de treball on hi hagi un risc per a la salut del treballador per raó de combinar-se la nocivitat del tabac amb el perjudici ocasionat per un contaminant industrial.

m) Les sales d’espera d’ús general i públic.

n) Els espais tancats d’ús general i públic de les estacions d’autocar, de metro i de ferrocarril i dels aeroports i ports d’interès general.

o) La zona de platja de les piscines i dels parcs aquàtics, d’acord amb la normativa vigent.

p) Els balnearis.

q) Els llocs similars als esmentats que siguin determinats per reglament.