Els directors d'escola hauran de superar un concurs de mèrits

query_builder   22 juny 2004 17:03

event_note Nota de premsa

Els directors d'escola hauran de superar un concurs de mèrits

El Govern ha aprovat avui un decret que regula la constitució i la composició del consell escolar, el sistema d’elecció del director o directora i el nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics. La Llei de qualitat de l’ensenyament de l’any 2002 es va fer amb l’objectiu que els centres consolidessin la seva autonomia i milloressin la qualitat educativa, i ara aquest decret dóna compliment a aquelles previsions.

El nou decret regula el procediment d’elecció del director o directora. A partir d’ara, el càrrec de director o directora dels centres escolars s’haurà de definir a través d’un concurs de mèrits entre el professorat que presenta la seva sol•licitud. Aquest procés s’aplicarà als centres que gestiona el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, es reforçarà la funció directiva perquè la direcció del centre tindrà la competència per nomenar i cessar els òrgans de coordinació.

El decret també preveu la composició i la constitució del consell escolar i concreta la participació dels òrgans de govern, dels professionals de l’educació, de l’alumnat i les seves famílies, de l’entorn social i professional així com dels ajuntaments fent compatible la participació de tots aquests col•lectius amb l’autonomia del centre.

Per últim, el decret estableix els òrgans de govern i els òrgans de participació i control de les zones escolars rurals, així com els dels centres de formació d’adults adequant-ne l’estructura a les seves característiques.

ADJUNTEM DOCUMENTACIÓ

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

• El Govern aprova el decret pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.

La Llei de qualitat de l’educació de l’any 2002 ha modificat profundament la situació anterior, fent que el consell escolar i el claustre de professors deixin de ser òrgans de govern i esdevinguin òrgans de participació en el control i la gestió dels centres. A més, el càrrec de director o directora s’haurà de proveir a través d’un concurs de mèrits entre el professorat que presenta la seva sol•licitud.

Així doncs, mitjançant el Decret aprovat avui el Govern català desenvolupa les previsions fetes per la Llei orgànica de qualitat de l’educació de l’any 2002, amb l’objectiu de dotar tots els centres públics de mecanismes per exercir i consolidar l’autonomia dels estaments de la comunitat educativa i, en definitiva, de millorar la qualitat educativa.

D’entre els aspectes més rellevants que cal destacar del Decret és que:

 Fixa la composició i la constitució del consell escolar del centre i concreta la participació dels òrgans de govern, dels professionals de l’ensenyament, de l’alumnat i de els seves famílies, de l’entorn social i professional i dels ajuntaments, fent aquesta participació compatible amb l’autonomia del centre.

 Regula el procediment de selecció del director -per concurs de mèrits-, el nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents, i els òrgans de coordinació assignant a la direcció del centre la competència per al nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació, reforçant, així, la funció directiva. Aquest procediment s’aplicarà als centres de la Generalitat de Catalunya la gestió dels quals té encomanada el Departament d’Educació.

 Estableix els òrgans de govern i els òrgans de participació i control de les zones escolars rurals, adequant-ne l’estructura a les seves característiques, així com també els dels centres de formació d’adults.