El Govern protegeix definitivament l'espai natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

query_builder   25 maig 2004 17:45

event_note Nota de premsa

El Govern protegeix definitivament l'espai natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

El Govern ha aprovat definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’espai d’interès natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, un dels conjunts granítics més rellevants de Catalunya. Amb aquesta aprovació, el conseller de Medi Ambient i Habitatge fa efectiu el seu compromís d’avançar en la protecció d’aquest espai i, també, s’inicia l’aposta ferma del Govern per consolidar els espais naturals de Catalunya.

L’Espai Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs és un espai situat entre el Maresme, el Vallès Oriental i el Barcelonès, i forma part del sector central de la serralada Litoral o de Marina. El Pla especial aprovat estableix la delimitació definitiva de la seva àrea, que està constituïda per tres unitats diferenciades: la Conreria, el massís de Sant Mateu i el massís de Céllecs.

 

El Pla desplega les determinacions del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i estableix una regulació detallada dels usos i les activitats amb l’objectiu de garantir-ne la conservació i l’ús sostenible. El Pla també dissenya una xarxa viària bàsica d’accés públic a l’espai protegit i preveu una xarxa d’equipaments i serveis per a l’ordenació de l’ús públic.

Els termes municipals beneficiats per l’espai protegit són 14: Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès, Òrrius, Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Teià, Alella, Tiana i Barcelona. Els dos darrers, Argentona i la Roca del Vallès, són els que concentren la major part del territori de l’Espai Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

Comarca Municipi Superfície (ha) Total comarca (ha)

Barcelonès Badalona 327,81 327,81

Maresme Alella 210,73 

Maresme Argentona 754,73 

Maresme Cabrera de Mar 161,68 

Maresme Cabrils 135,89 

Maresme Òrrius 242,33 

Maresme Premià de Dalt 223,20 

Maresme Teià 205,50 

Maresme Tiana 229,35 

Maresme Vilassar de Dalt 450,00 2.613,41

V. Oriental La Roca del Vallès 694,78 

V. Oriental Sta Maria de Martorelles 190,49 

V. Oriental Vallromanes 210,79 

V. Oriental Vilanova del Vallès 383,86 1.479,93

TOTAL     4.421,14

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

• El Govern ha acordat aprovar definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

L’objecte del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, és la delimitació definitiva d’aquest espai inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), així com l’establiment de totes aquelles altres determinacions necessàries per a l’adequada protecció del seu medi natural i paisatge.

El PEIN té per objecte delimitar i establir les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals considera necessària d’assegurar, d’acord amb els valor científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.

L’Espai Natural La Conreria-Sant Mateu-Céllecs se situa a cavall de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Barcelonès. Forma part del sector central de la Serralada Litoral o de Marina. L’Espai Natural es troba constituït per tres unitats ben diferenciades: La Conreria, el massís de Sant Mateu i el massís de Céllecs. Aquesta zona constitueix un dels conjunts granítics més rellevants de Catalunya.

El Pla especial desplega les determinacions del PEIN. Ha establert una regulació detallada dels usos i les activitats en aquest espai amb l’objectiu de garantir la seva conservació i el seu ús sostenible, ha dissenyat una xarxa viària bàsica d’accés públic a l’espai protegit, i ha previst una xarxa d’equipaments i serveis per a l’ordenació de l’ús públic.

És per aquest motiu que el Govern ha acordat aprovar avui definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

L’àmbit de l’espai comprèn territoris dels termes municipals de Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Argentona, Órrius, Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Teià Alella, Tiana i Barcelona.

D’altra banda, el Pla divideix tot el seu àmbit territorial en les cinc zones següents:

- Zona forestal: que inclou terrenys de caràcter forestal amb presència significativa de comunitats d’especial interès ecològic. Es troben en aquesta zona bona part dels alzinars típics, dels alzinars amb roures i de les suredes. L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels ecosistemes forestals i la seva diversitat biològica, i el foment dels processos que millorin el seu estat de conservació i n’incrementin la maduresa.

- Zona forestal de recuperació: aquesta zona inclou terrenys de caràcter forestal, amb predomini de pinedes, comunitats arbustives i prats secs. Inclou també àrees cremades, etc., en els quals es donen processos de recuperació de la coberta vegetal. Els objectius principals d’aquesta zona són la conservació i restauració dels ecosistemes forestals i el desenvolupament d’aquells usos que siguin compatibles amb el manteniment del caràcter principalment forestal de la zona, particularment els relacionats amb l’ús públic de l’espai.

- Zona agrícola i d’espais oberts: aquesta zona inclou terrenys on s’hi desenvolupa l’activitat agrícola, així com entorns de masies i altres espais de caràcter obert. Els objectius d’aquesta zona són el desenvolupament de les activitats agràries actuals, el manteniment d’espais oberts (sense coberta forestal) a fi de garantir la presència d’hàbitats que incrementen la biodiversitat de l’àrea, i el manteniment de zones que, en relació amb la prevenció i extinció d’incendis forestals, generen una certa discontinuïtat en la massa forestal.

- Zona d’equipaments i serveis: que inclou terrenys amb usos, equipaments i instal•lacions singulars de naturalesa diversa, d’utilitat pública o interès social.

- Zona de regulació especial: inclou terrenys que, per motiu del seu estat de conservació, de la seva unitat funcional o dels seus valors geològics, biològics o paisatgístics, són considerats de gran interès per a la conservació de la diversitat biològica i dels sistemes naturals.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined