El carrer Salmerón de Terrassa quedarà tallat al trànsit a partir de demà, dijous, 25 de novembre, entre el carrer Doctor Pearson i l’Avinguda Jacquard, a causa de les obres de perllongament de la línia de FGC. Aquestes obres van des de l’estació actual a Rambla Egara fins a la nova estació UPC-Vallparadís i es preveu que durin fins finals del 2006.

Altres carrers perpendiculars a aquest carrer on quedarà restringida la circulació de vehicles a partir d’aquesta data (excepte per als veïns), són Sant Antoni Maria. Claret, Pius XI i la Cartoixa de Vallparadís. Se senyalitzaran clarament aquestes restriccions de trànsit i els itineraris alternatius es dirigiran cap a  la Carretera de Castellar.

Les obres consisteixen en el desplaçament d’un col·lector a la cruïlla del carrer Salmerón amb l’Avinguda Jacquard. Posteriorment, es continuarà la construcció de la pròpia estructura de l’estació al carrer Salmerón.

Vallparadís-UPC

L’estació UPC-Vallparadís és una estructura soterrada amb una alçada màxima de 7 plantes. La construcció de l’estació s’ha iniciat per la Plaça dels Drets Humans i ara es continuarà cap al carrer Salmerón, pel damunt de l’Avinguda Jacquard. En aquest edifici, a part del vestíbul i les andanes, hi haurà 6 plantes destinades a serveis i aparcaments. També hi haurà un ascensor que permetrà l’accés al Parc de Vallparadís directament des de la Plaça dels Drets Humans. Actualment, el desnivell entre aquesta plaça i el parc se salva amb unes quantes tramades d’escales i rampes. Així mateix, hi haurà una entrada a peu pla pel parc i l’altra des de la cota superior amb ascensors. Tota la nova construcció estarà adaptada a l’accés per a persones amb mobilitat reduïda.

El tram Vallparadís-UPC conforma la primera fase del perllongament de FGC a Terrassa. Pel que fa a la segona fase, aquesta va des de la parada de l’UPC fins a Can Roca. Es preveu que aquesta fase s’adjudiqui al llarg del 2005.