S'aproven els objectius i criteris del Pla director costaner per sòl urbanitzable delimitat i s'inicia la consulta als ajuntaments

Aquest nou pla centra el seu interès en un àmbit de 721 ha. que conformen 50 sectors de 28 municipis de la costa catalana

query_builder   5 novembre 2004 16:59

event_note Nota de premsa

S'aproven els objectius i criteris del Pla director costaner per sòl urbanitzable delimitat i s'inicia la consulta als ajuntaments

Aquest nou pla centra el seu interès en un àmbit de 721 ha. que conformen 50 sectors de 28 municipis de la costa catalana

Avui, divendres, 5 de novembre ha sortit publicat al DOGC el document d’objectius i criteris del Pla director costaner per sòl urbanitzable delimitat sense planejament aprovat. D’aquesta manera, s’ha iniciat el tràmit de consulta als ajuntaments afectats abans de fer-ne l’aprovació inicial. Aquest nou pla centra el seu interès en un àmbit de 721 hectàrees que conformen 50 sectors de 28 municipis catalans. Així mateix, el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal ha resolt aixecar la suspensió cautelar de la resta de 161 sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat defintivament.

Un segon pla de protecció de la costa

La voluntat i compromís del govern d’adoptar de manera immediata mesures per a la preservació de les àrees més sensibles de l’espai litoral va traduir-se en l’elaboració i l’impuls del Pla director urbanístic del sistema costaner, ja aprovat inicialment el passat mes de maig. Aquest pla té com objecte bàsic protegir sòls situats en els primers 500 metres respecte la línia de la costa  lliures actualment d’ocupació i que es troben classificats pel planejament urbanístic municipal com a sòl no urbanitzable o com a sòl urbanitzable no delimitat.

Al llarg del procés d’elaboració del Pla director urbanístic del sistema costaner s’ha constatat que dins aquesta franja de 500 metres hi ha sòls lliures d’ocupació, és a dir, que encara no han sofert un procés de transformació urbanística significativa, que si bé estan classificats avui de sòl urbanitzable delimitat, no disposen de Pla parcial definitivament aprovat.  A més, per la seva posició immediata en relació a la costa, així com pels seus valors intrínsecs, fan considerar que la seva incorporació al procés edificatori podria generar un impacte paisatgístic important contrari a la voluntat expressada  des de diferents àmbits, de garantir una major qualitat dels espais costaners.

És amb aquesta motivació que neix el Pla director urbanístic  dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat. El propòsit d’aquest segon pla és aprofundir envers quin ha de ser el destí dels sòls inclosos en aquells sectors  de sòl urbanitzable sense Pla parcial aprovat que han de ser objecte d’una especial protecció  i establir la regulació normativa necessària per a la protecció i posada en valor de les condicions necessàries per al manteniment dels seus valors mediambientals i paisatgístics.

En aquest sentit, el conseller Joaquim Nadal va resoldre en data 28 de maig, acordar l’inici del procediment de formulació de l’esmentat Pla. Alhora, i per tal de garantir la seva efectivitat, va suspendre preventivament les llicències i tràmits en aquests sectors mentre es realitzaven els treballs d’estudi indicats.

Criteris de protecció

A l’hora de determinar quins sectors urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat s’incloïen entre els àmbits de protecció d’aquest nou Pla director s’han tingut en compte els següents criteris:

Coherència amb les determinacions del Pla director urbanístic del sistema costaner. Relació del sector amb l’actual nucli urbà i el model urbanístic vigent. Evitar la continuïtat dels fronts urbans al llarg de la costa. Incompliment dels terminis  en el desenvolupament de la programació del planejament. Evitar la creació de nou sòl edificable isolat i majoritàriament envoltat de significat valor ambiental. Afavorir la connexió ecològica entre espais declarats d’interès natural i els d’especial qualitat paisatgística i ambiental. Assegurar la connexió costa-interior mitjançant la preservació dels espais lliures. Protecció dels sistemes hidràulics. Establiment de condicions especials de desenvolupament per a determinats sectors.

Mesures preventives i normatives de correcció d’impactes mediambientals i paisatgístics derivats del desenvolupament d’alguns sectors.

Àmbits

En base als objectius, propòsits generals i criteris citats, s’han identificat 50 sectors que es localitzen en 28 municipis de la costa catalana i comprenen un superfície total de 721 ha. Que conformen l’àmbit del nou Pla director. Una vegada localitzats aquests àmbits, l’objectiu serà d’aprofundir en els treballs d’anàlisi i finalment, si s’escau, establir-hi les mesures de protecció que garanteixin un desenvolupament urbanístic sostenible, entès com el resultat d’integrar els aspectes econòmics, mediambientals i socials de les dinàmiques que concorren en el territori (veure taula adjunta 1).

Aixecament de la suspensió i consulta als ajuntaments

Un cop localitzats aquest àmbits el conseller de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal ha resolt deixar sense efecte la suspensió preventiva de llicències i tràmits urbanístics en la resta de sectors de sòl urbanitzable sense pla parcial aprovat. En aquest sentit han quedat fora de l’àmbit d’aquest Pla director 161 sectors de 27 municipis de la costa catalana (veure taula adjunta 2).

Ara, el document de criteris i objectius del Pla es publica al DOGC i serà tramès als ajuntaments per tal que aquests puguin donar a conèixer la seva opinió al respecte abans de l’aprovació inicial.

Paral·lelament, continua la tramitació del Pla director urbanístic del sistema costaner per àmbits de sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, ja aprovat inicialment el propassat 28 de maig. Aquest pla que preveu la preservació definitiva de 24.500 hectàrees de sòl costaner serà aprovat de manera definitiva en les properes setmanes.

Municipi /Sector:

Portbou : Coma Morisca

Llançà :Canyelles (Cap Ras)

Cadaqués:  Quatre Camins nordRacó d’es Calders

Sant Pere Pescador:  La GaviotaLas PalmerasLas DunasLa Ballena Alegre

Begur;  Sa Riera, Pedrera de s’Antiga

Palafrugell;  Puig Gruí IPuig Gruí II

Calonge El Collet Est

Sant Feliu de Guíxols Vista Alegre

Lloret de Mar  La Caleta; Cala Banys

Pineda de Mar Pineda Centre

Canet de Mar Camping Globo Rojo

Sant Andreu de Llavaneres Sant Pere Nord

Mataró El Pla de Sant Simó

Cabrera de Mar Costa

El Masnou Voramar II (Pla Parcial 7)Voramar II (Pla Parcial 6)

Montgat Pla de Montgat Sud

Vilanova i la Geltrú La Muntanyeta

Cunit Riera de Cunit

El Vendrell Les Madrigueres

Altafulla Els Munts

Tarragona Mas Rabassa, La Bota-Mas Clarà

Salou Pla de les pomeres, Barenys

Cambrils Eixample turístic

Mont-roig del Camp Platja de la Pixerota IPlatja de la Pixerota IIPlatja de la Pixerota IIIPlatja de Rifà IPlatja de Rifà IIPlatja de Rifà IIIPlatja de Rifà IVBarranc de l’Estany Salat IBarranc de l’Estany Salat II

L’Ametlla de Mar Nova Ametlla, L’Estany Nord, Punta de l’Àliga

L’Ampolla Cala Maria

Deltebre Desenvolupament turístic Riumar IV, Desenvolupament turístic Riumar I

Alcanar Les Delícies Sud, Barranc de la Martinenca

(Podeu consultar els plànols dels sectors a www.gencat.net/ptop)

Municipis sobre els quals s’ha aixecat la suspensió cautelar

Municipi

Port de la Selva Roses L’Armentera Torroella de Montgrí Pals Begur Palamós Castell d’Aro Tossa de Mar Malgrat Santa Susanna Sant Pol de Mar Arenys de Mar Caldes d’Estrac Sant Andreu de Llavaneres Premià de Mar Teià Alella Sitges Calafell Creixell Torredembarra Vinyols i els Arcs Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant El Perelló Sant Jaume d’Enveja Sant Carles de la Ràpita

undefined
undefined
undefined
undefined