PTOP treu a informació pública obres en carreteres gironines per valor de 105 MEUR

query_builder   22 desembre 2004 15:26

event_note Nota de premsa

PTOP treu a informació pública obres en carreteres gironines per valor de 105 MEUR

Avui dimecres, 22 de desembre, el Govern de la Generalitat ha fet públic a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’estudi infromatiu del desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú, que tindrà un cost d’uns 40 MEUR, tal i com va anunciar el conseller de PTOP Joaquim Nadal en la seva visita a Olot el passat 4 de desembre.  Aquesta publicació es fa just un dia abans que s’adjudiquin de la Variant de Besalú (15 MEUR) que completarà així l’itinerari Girona - Besalú i connectarà amb l’Eix Pirinenc cap a Olot i Figueres.

 També avui ha sortit a informació pública el condicionament de la C-252 i C-31 de Verges a Torroella de Fluvià que suposarà una inversió d’uns 60 MEUR.

Desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú

Avui s’han publicat els estudis informatius i d’impacte ambiental del desdoblament de la C-66 entre Besalú i Banyoles per un import amb un import de 40 MEUR.

La carretera C-66, anomenada Eix Empordà -Garrotxa, és una via assignada a la xarxa bàsica de carreteres que comunica la Costa Brava  amb la Garrotxa. Actualment ja  es troba desdoblada entre les poblacions de Sarrià de Ter i Banyoles.

Per tal de completar l’itinerari Girona - Banyoles - Besalú com a via desdoblada, des d’aquest Departament s’ha impulsat els desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú.

Amb aquesta actuació, es donaran característiques d’autovia a aquest tram de carretera, fent-la més segura i còmoda per a la conducció.

L’actuació acaba a la variant de Besalú actualment en fase de licitació de les obres i que s’adjudicarà demà.

Aquesta actuació preveu la seva connexió amb l’A-26 (antiga N-260) per tal de donar continuïtat a l’itinerari del Pla de l’Estany a la Garrotxa i evitar el trànsit de pas pel centre urbà de Besalú.

Descripció de les obres

El desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú té una longitud de 13 km,  està projectada per a una velocitat de 80 km/h i comptarà amb dues calçades de 3,5 metres amb vorals exteriors de 1,5 metres i interiors d’1 metre.:

El seu traçat s’ha dividit en tres trams:

Tram 1, de Cornellà de Terri a Porqueres: En aquest tram, de 8 km de longitud, el traçat permet realitzar una duplicació de la calçada actual. El desdoblament es farà inicialment pel centre de la traça actual i abans d’arribar a l’enllaç de Banyoles,  passarà a la banda esquerra. 

Es preveu remodelar 4 enllaços :

Dos enllaços a Cornellà de Terri: Es mantenen les tipologies, adequant la longitud del ramals i dissenyant una via col·lectora que unirà els dos enllaços. Uneixen la carretera C-66 amb la C-150a i la GI-513 i permeten tots els moviments.

Enllaç de Banyoles: És l’enllaç principal entre la C-66 i Banyoles, i soluciona la intersecció amb la GIV-5132.

Enllaç de Banyoles nord: Aquest enllaç, que dóna soluciona la intersecció amb la carretera GIP-5121, es millora amb la construcció de dues rotondes.

 Tram 2, de Porqueres a Serinyà: Aquest tram  passa per la zona del terme municipal de Serinyà i té una longitud de 3 km, i  s’han desenvolupat dues alternatives. L’alternativa 2.1, que discorre en paral·lel a la carretera actual, quedant aquesta com a via de servei, i l’alternativa 2.2, que discorre en variant amb l’execució d’un tram de túnel per a cada calçada de 310 m. En aquest tram es preveu la remodelació de l’enllaç amb la C-150a  amb la construcció de dues rotondes.  Des d’aquest enllaç es projecta un via de servei que recull tots el camins interceptats per la nova carretera i finalitza a l’enllaç del nord de Serinyà. Aquest, es projecta amb dues rotondes, una a cada banda del tronc principal i permet  els moviments Serinyà - Besalú i Besalú - Serinyà.

 Tram 3, de Serinyà a Sant Ferriol (inici variant de Besalú): Aquest últim tram correspon amb la zona en què la carretera actual presenta un traçat  més complicat i el seu aprofitament és inviable. Per aquesta raó el traçat estudiat discorre tot ell en variant, essent necessari l’execució d’un viaducte de 90 m sobre el riu Ser per a cada calçada, a més a més d’un segon tram en túnel de 380 m de longitud.

El tram de carretera actual del qual es realitza la variant seguirà mantenint-se, ja que es reposa la connexió tant al principi com al final, mitjançant l’execució de nous trams que connecten amb Serinyà i un nou enllaç, situat al final del tram. D’aquesta forma, la carretera actual queda com a via de servei, recollint tota la xarxa de camins que actualment hi accedeixen. Des d’aquest  últim enllaç, el desdoblament de la carretera C-66 continua  fins la connexió amb la Variant de Besalú.

Variant de Besalú

Demà s’adjudicarà les obres de construcció de la variant de Besalú amb un pressupost d’uns 15 MEUR. Es preveu iniciar l’execució de les obres durant el proper mes de febrer. El termini d’execució serà de 18 mesos.

A Besalú hi conflueixen, d’una banda l’Eix Pirinenc o carretera N-260 i la carretera C-66 de Banyoles a Besalú.

El Ministeri de Foment està desenvolupant el projecte de desdoblament de la N-260, que passarà a ser la futura A-26, entre Olot i Besalú. Actualment s’està executant el tram d’Argelaguer a Besalú mentre que el tram de Besalú a Figueres està en fase d’informació pública.

Traçat

La variant de Besalú se situarà als termes municipals de Besalú i de Sant Ferriol, a la Garrotxa. La longitud total de la variant serà d’uns 2,6 quilòmetres, i la velocitat de projecte de la carretera serà de 80 km/h.

La variant de Besalú passarà per l’est del nucli urbà. S’iniciarà al nordest de Besalú connectarà amb la futura A-26, després la variant anirà cap al sud per creuar el riu Fluvià mitjançant un pont d’uns 250 metres de longitud, per connectar amb l’actual C-66 al sudest de Besalú, prop del nucli de Fares.

La variant es construirà amb secció desdoblada d’autovia (amb 4 carrils de 3,5 metres, i vorals exteriors d’1,5 metres) en el tram que va fins al pont sobre el Fluvià.  A partir d’aquest punt, la variant es construirà amb una secció d’una sola calçada a fi de poder compatibilitzar-la amb el futur desdoblament del tram de Besalú a Banyoles.

 

 

Condicionament de la C-252 i C-31 de Verges a Torroella de Fluvià

Avui d’adjudicat els estudis informatiu i d’impacte ambiental per al condicionament de la C-252 i la C-31 que suposarà una inversió d’uns 65 MEUR.

L’itinerari format per les carreteres C-252 i C-31 uneix les capitals de comarca de l’Alt i el Baix Empordà i condueix el trànsit de l’AP-7 i la N-II des de Figueres fins a la Costa Brava.

Aquest eix suporta unes elevades intensitats de trànsit especialment en època estival i caps de setmana que provoquen situacions de congestió i retencions.

Per aquest motiu s’ha impulsat des del DPTOP el condicionament del tram entre Verges i Torroella de Fluvià, que  inclou la variant de Verges presentada en aquest municipi fa unes setmanes i connecta amb els condicionaments realitzats anteriorment, entre Corçà i Verges i entre Torroella de Fluvià i Figueres.

Amb aquesta actuació es milloren les característiques geomètriques de les carreteres ampliant la secció, corregint el traçat i reordenant els accessos. Per tant, s’aconseguirà una millora de la seguretat viària i del nivell de servei.

Descripció de les obres

L’objecte d’aquest projecte és el condicionament d’un total  de 17,5 km de les carreteres C-252 i C-31 que afecta als termes municipals des de Verges fins a Torroella de Fluvià.

El condicionament consistiria bàsicament en:

Millorar del traçat actual amb la construcció de trams en variant d eles que s’han estudiat dues alternatives.

Eixamplament  de la plataforma

Ordenació  dels accessos existents

Millora de les interseccions entre les carreteres

Millorar l’estat del paviment, del sistema de desguàs  i de la seguretat 

 La secció tipus del tronc de la carretera està composta per dos carrils de 3,50 metres, vorals de 2,50 metres i bermes de 0,75 metres d’amplària. Els paràmetres geomètrics del traçat tant en planta com en alçat s’ajusten a una velocitat de projecte de 90 km/h.

Les variants que es projecten són:

Variant de Verges - La Tallada de l’Empordà - Tor - Albons: La variant es dissenya passant per l’est de la població, i com a carretera convencional d’un carril per sentit i amb control d’accessos. La longitud aproximada és de 4 km, s’inicia en l’acabament del tram anterior, Corçà - Verges, i acaba en el terme municipal d’Albons. En aquest darrer municipi s’utilitza el mateix corredor de la carretera existent.

Variant de Viladamat: Es projecta per l’oest de la població i té una longitud de 4 km. En aquesta variant es projecte un enllaç amb una rotonda a diferent nivell que soluciona la intersecció amb la carretera GI-623.

Aquest mateix enllaç preveu la construcció d’un ramal que connecta la variant amb la carretera GIV-6301 a l’Armentera i Sant Pere de Pescador.

Variant de Ventalló: Aquesta variant evita el pas de la via per l’oest  del nucli de població d’Arbre sec, al terme municipal de Ventalló i té una longitud d’1,6 km. Es preveu un enllaç amb la carretera GI-624 que varia segons l’alternativa, amb una o dues rotondes.

Variant de Torroella -  Vilacolum: Té una longitud de 4,5 km i  supera la població de Torroella per l’oest i la de Vilacolum per l’est.

Es projecta l’enllaç amb la carretera GIV-6216 amb un enllaç amb dos rotondes a  diferent nivell o només una rotonda segons l’alternativa.

A Vilacolum també es projecta un enllaç tipus rotonda que permet l’accés a la població des de la variant.

Obres singulars

A l’inici de la variant en el tram de la C-252 es contempla la construcció d’un viaducte entre les motes existents de 1.040 metres de longitud sobre el riu Ter.

La secció prevista en el viaducte és de 12,8 m i donarà continuïtat al recorregut per a bicicletes i vianants.

 

 

 

undefined
undefined
undefined
undefined