PTOP destina 790.000 euros al Consell Comarcal del Ripollès per a la millora de camins i altres actuacions

query_builder   27 desembre 2004 13:46

event_note Nota de premsa

PTOP destina 790.000 euros al Consell Comarcal del Ripollès per a la millora de camins i altres actuacions

El Secretari de Mobilitat, Manel Nadal, i la presidenta del Consell Comarcal del Ripollès, Josefina del Pozo, han signat dos convenis en matèria de millora de camins i actuacions específiques de muntanya per un valor de 790.000 euros al llarg del 2005.

Aquests convenis tenen com a objectiu principal millorar la xarxa de camins, consolidar infraestructures bàsiques, millorar els equipaments i fomentar els recursos productius locals, turístics i culturals de la comarca.

Així, el primer conveni estableix les actuacions específiques de muntanya previstes en el pla comarcal de muntanya del Ripollès. Té un import total de 477.800 euros.

Pavimentació del camí de Llaés  226.000 euros

El camí de Llaés connecta els municipis de Ripoll (Ripollès) i Santa Maria de Besora (Osona), amb aquesta actuació s’intenta millorar substancialment l’accessibilitat de les masies de la zona, i alhora obrir una nova via alternativa entre comarques per a casos de necessitat. En aquesta fase s’actuarà fins arribar al límit comarcal. Es faran les obres de repàs de l’esplanada i les cunetes, l’estesa i compactació d’una capa de graves, la formació de cuneta i la pavimentació de la plataforma amb formigó en massa.

Senyalització turística   20.000 euros

Se senyalitzarà la ruta de les mines de Queralbs i la ruta de la Farga de Bebié.

El recorregut de  la primera se centra en les explotacions mineres del municipi de Queralbs, mentre que la segona és sobre el patrimoni tèxtil i ressegueix en part el curs del riu Ter des de Ripoll fins a la Farga de Bebié

Adquisició d’aparells de teleassistència 13.800 euros

El servei de teleassistència, és una modalitat del servei d’atenció domiciliària, ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, i els assegura una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. El servei de telealarma es composa d’una central domèstica d’alarmes connectada telefònicament amb un centre de control i des d’aquest punt es donarà una resposta ràpida a  les diferents incidències i situacions d’emergència que es puguin presentar.

Electrificació rural de la zona de Salarsa (3ª fase)              177.000 euros

L’actuació que es farà consistirà en la construcció de la línia de mitja tensió per a la instal·lació de tres centres de transformació exteriors i subministrar en baixa tensió les zones de Surroca i Salarsa que no disposen de servei elèctric. La longitud de la línia principal serà de 550 m en aeri, tindrà una tensió de servei de 15 KV, i s’electrificaran un total de set masos amb una potència de 5,5 KW cadascun.

Projecte museogràfic i disseny museu etnogràfic de Ripoll  41.000 euros

Amb aquest projecte es vol impulsar la creació d’una institució museística que contribueixi a la dinamització de la projecció turística i cultural de la vila de Ripoll.

Pel que fa al conveni per a desenvolupar actuacions en millora de camins,  compta amb un import de 315.500 euros i preveu les següents actuacions:

Subministrament de formigó 300.000 euros

El Consell Comarcal del Ripollès des de l’any 1995 destina part de les subvencions que rep de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge a la compra i subministrament de formigó per a tots els municipis de la comarca, amb la finalitat de consolidar el ferm dels camins rurals mitjançant la pavimentació de la plataforma. Aquesta iniciativa suposa que cada any es poden estendre de l’ordre de 5000 m3 de formigó. Això significa uns 9 km de camins pavimentats, amb unes característiques similars d’amplada (3 m). Cal destacar que el Consell Comarcal del Ripollès des de l’any 1995 destina part de les subvencions que rep de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge a la compra i subministrament de formigó per a tots els municipis de la comarca, amb la finalitat de consolidar el ferm dels camins rurals mitjançant la seva pavimentació. Aquesta iniciativa suposa que cada any es poden estendre de l’ordre de 5.000 m3 de formigó. Això significa aproximadament uns 9 quilòmetres de camins pavimentats.

Manteniment de camins  15.500 euros

L’actuació de manteniment de camins es durà a terme per tota la comarca, les obres consistiran en neteja de cunetes i esllavissades, repassos de l’esplanada del camí, estabilització de talussos, reposició de ferms i obres de drenatge.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined