PTOP adjudica obres de millora en carreteres de Lleida per un import d'uns 6 MEUR

query_builder   26 novembre 2004 17:44

event_note Nota de premsa

PTOP adjudica obres de millora en carreteres de Lleida per un import d'uns 6 MEUR

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha adjudicat diverses obres de millora en carreteres de Lleida per un import de 5,9 MEUR. Les actuacions es centren en la millora de la pavimentació i de la seguretat viària.

Reforçament del ferm de la carretera del Pont de la Codina          2 MEUR

La carretera LV-4241, que va des de Sant Llorenç de Morunys fins a Berga, és una carretera que actualment està gestionada per la Diputació de Lleida però que pertany a la xarxa comarcal, per la qual cosa en el futur serà gestionada per la Generalitat i per tant, d’acord amb el conveni signat entre ambdues institucions, el departament de Política Territorial i Obres Públiques farà unes obres de millora de la pavimentació.

L’objecte de l’actuació és  deixar en condicions normals de transitabilitat la carretera LV-4241, en un tram d’uns 9,3 quilòmetres que va des del Pont de la Codina, prop de Sant Llorenç de Morunys,  fins el límit entre les comarques del Solsonès i el Berguedà. Les millores afectaran tant al ferm,  com  al drenatge, l’estabilitat de talussos, els amples de plataforma, la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i la seguretat vial.

Les obres previstes són les següents:

Reforçament general de la carretera en especial de les àrees esquerdades i amb ferm en mal estat Construcció d’un mur en "L" de formigó armat, al marge dret del revolt al peu del desmunt existent, per tal d’ampliar la calçada i permetre el encreuament de dos vehicles pesats.  Estabilització de desmunts mitjançant el sanejament de talussos, disposició de xarxes de triple torsió, xarxes de cables i perns d’ancoratge. Construcció d’un mur de peu de desmunt de formigó armat, per tal de contenir despreniments.  Millora del drenatge longitudinal mitjançant la neteja i perfilat de cunetes en terres i de formigó existents, construcció de noves cunetes de formigó transitables i construcció de noves obres de drenatge transversal  Marques viàries, renovació de la senyalització vertical defectuosa o fora  de normativa i disposició de barreres de seguretat metàl·liques.

 El pressupost de les obres és de 2,06 MEUR. L’empresa adjudicatària és Benito Arnó e Hijos. Està previst que aquestes obres s’iniciïn el proper mes de gener si ho permet el temps i en cas contrari a partir de la primavera, amb un termini d’execució de 6 mesos.

Reforçament de la carretera de Torre-Serona a Albesa                2 MEUR

 La carretera LP-9221, que va des de Lleida a Torre-serona i Albesa, és una carretera que actualment està gestionada per la Diputació de Lleida però que pertany a la xarxa comarcal, per la qual cosa en el futur serà gestionada per la Generalitat i per tant, d’acord amb el conveni signat entre ambdues institucions, el departament de Política Territorial i Obres Públiques farà unes obres de millora de la pavimentació.

L’objecte de l’actuació és  deixar en condicions normals de transitabilitat la carretera LP-9221 entre Torre-serona i Albesa, tant pel que fa al ferm, al drenatge, la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i la seguretat vial.

Les obres previstes són les següents:

Reforçament  general del ferm de la carretera amb especial incidència  en la reparació dels flonjalls prèvia a les diferents solucions de reforçament. Pavimentació dels 15 primers metres dels camins que accedeixin  a la carretera.  Neteja de cunetes, passos salvacunetes i col·lectors existents així com construcció de noves cunetes transitables Reposició de la senyalització horitzontal i vertical.  Adequació de les barreres de seguretat a les noves normatives.

 El pressupost de les obres és de 2,02 MEUR. L’empresa adjudicatària és Romero Polo. Està previst que aquestes obres s’iniciïn la segona quinzena del proper mes de gener, amb un termini d’execució de 6 mesos.

Millora de la intersecció a Ponts                                                          0,79 MEUR

Actualment existeix una intersecció a Ponts, a la sortida d’aquesta població cap a la Seu d’Urgell per la C-14, que se situa en el punt de l’encreuament amb la carretera C-1412b, que és la carretera de Ponts a Tremp. L’encreuament actual està format per una rotonda partida, que té una certa accidentalitat.

L’objecte de  l’actuació és  la construcció d’una rotonda tancada a nivell de la carretera C-14, en substitució de l’actual intersecció.

La rotonda tindrà un radi exterior, de 22 metres. La calçada anular estarà formada per dos carrils de 4 metres i un voral exterior d’1,5 metres. Dins de l’illa interior seran transitables els últims 1,5 metres. Es preveu la il·luminació de la rotonda i la revegetació de l’illa interior amb hidrosembra.

Les obres inclouran la resta d’actuacions necessàries de millora del drenatge, senyalització vertical i horitzontal i col·locació de barreres de seguretat.

També s’inclouen  les obres de reposició i canvi d’emplaçament d’una Estació Transformadora existent a la travessera de la C-14.

El pressupost de les obres és de 0,79 MEUR. Les obres estan adjudicades a l’empresa Cisteró i està previst que aquestes obres s’iniciïn durant el primer trimestre de l’any vinent, amb un termini d’execució de  4 mesos.

Millora de l’accés a l’estació d’esquí de Bonabé                            0,4 MEUR

 El camí d’accés a l’estació d’esquí nòrdic de Bonabé surt d’Alòs d’Isil i després d’un tram d’uns 3,9 quilòmetres arriba fins a les instal·lacions del Refugi del Fornet, a  partir d’aquestes instal·lacions el camí continua fins a les pistes d’esquí.

L’objecte de l’actuació és la regularització i l’eixamplament de la plataforma i el reforçament del ferm del camí d’accés a les pistes d’esquí de fons de Bonabé, en una longitud de 3,9 quilòmetres que correspon al tram que va des de Alòs d’Isil fins al refugi del Fornet. Per guanyar amplada de plataforma, es construiran cunetes revestides amb formigó al llarg de tota la traça.

També s’actuarà  amb la neteja de les cunetes i amb vegetació que fan que l’aigua de pluja circuli per la plataforma.

Les obres se situen al terme municipal d’Alt Àneu, a Pallars Subirà

El pressupost de les obres és de 0,43 MEUR. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Miquel Rius. Està previst que aquestes obres s’iniciïn la primavera vinent, quan les condicions meteorològiques ho permetin, amb un termini d’execució de  3 mesos.

Barreres antiallaus a la C-28 tram Refugi d’Ares-la Peülla           0,38 MEUR

La carretera C-28 de Vielha a Esterri d’Àneu és objecte de diferents actuacions de col·locació de barreres antiallaus per tal de protegir la seguretat de la circulació durant la temporada hivernal.

L’objecte de l’actuació és la  col·locació de barreres antiallaus i de control de la direcció del vent a la carretera C-28 al tram situat entre el refugi de la Mare de Déu des Ares i la Peülla (en direcció cap al port de la Bonaigua).

Les obres previstes són les següents:

Disposició de 350 metres lineals de barreres antiallaus de 3 metres d’alçada. Disposició de 636 metres lineals de barreres de control de la direcció del vent, de 2 metres d’alçada.

 El pressupost de les obres és de 0,38 MEUR. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Inaccés. Està previst que aquestes obres s’iniciïn quan les condicions meteorològiques ho permetin i es preveu que s’acabin la primavera vinent

Reforçament del camí de Llimiana a Sant Cristòfol de la Vall     0,3 MEUR

 El camí que va des de Llimiana, des de la carretera LV-9121, fins a Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana i l’Hostal Roig per Mata-solana és un camí de titularitat municipal que va ser objecte de diferents actuacions de millora per part d’aquest departament, atès que l’actuació s’havia inclòs dins del Pla Comarcal de Muntanya del Pallars Jussà.

Fins ara, s’ha actuat sobre tot al tram que va des de Sant Cristòfol de la Vall fins al final del camí, que correspon a la connexió amb la carretera L-913 (cap a Vilanova de Meià).

L’actuació prevista ara, correspon al reforçament del ferm del camí existent entre la carretera LV-9221, d’accés a Llimiana, i el nucli de Sant Cristòfol de la Vall.

L’objecte de les obres és deixar en condicions normals de transitabilitat el camí d’accés a Sant Cristòfol de la Vall des de la carretera LV-9121, tant pel que fa al ferm, com al drenatge i la senyalització vertical.

Les obres projectades són les següents:

·        Ampliació de l’amplada del camí fins a 4,30 metres mínim .

·        Regularització de la rasant del camí i pavimentació amb una capa d’aglomerat asfàltic.

·        Millora del drenatge longitudinal amb la construcció de cunetes transitables de 0,75 m d’amplada revestides de formigó i passos salvacunetes .

·        Millora del drenatge transversal amb la disposició de creuaments de calçada amb tubs de formigó.

·        Millora de la senyalització vertical d’orientació.

El pressupost de les obres és de 0,267 MEUR. Les obres estan adjudicades a l’empresa M i J Gruas. Està previst que aquestes obres s’iniciïn la segona quinzena del proper mes de gener, amb un termini d’execució de  4 mesos.

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined