El departament de Política Territorial i Obres Públiques ha adjudicat les obres de millora de la carretera GI-614 de Roses a Cadaqués per 4,2 MEUR a la UTE formada per Servià Cantó i Rubau Tarrés. L’actuació té com objectiu principal la renovació del paviment, però també inclou altres millores encaminades a incrementar la fluïdesa i la seguretat viària d’aquesta carretera que constitueix el principal accés a Cadaqués .

La carretera GI-614, que va des de Roses fins a Cadaqués, té una longitud d’uns 17 quilòmetres i les principals actuacions previstes són les següents:

Reforçament del ferm amb el tractament de les àrees esquerdades i amb el paviment en mal estat. Millora de 7 interseccions existents. En 5 interseccions (de les Garrigues, de Mas Boscà, de Masfumats, de la carretera de les Arenes i del polígon industrial de Cadaqués) es construirà un carril central de girs a l’esquerra. A la intersecció d’Aqua Brava es milloraran els radis dels girs a la dreta. A la intersecció de Portlligat es construiran dues rotondes tangents per reordenar els accessos. Aquestes rotondes seran il·luminades.Eixamplament de la calçada en 12 revolts diferents situats al llarg de la carretera. En aquests punts la nova calçada tindrà una amplada de 8 a 9 metres. Millora del drenatgei col·locació de barreres de seguretat i de baranes de fusta per als vianants. Renovació de la senyalització horitzontal i vertical.

El pressupost de les obres és de 4,27 MEUR. Està previst que aquestes obres s’iniciïn la primavera vinent, amb un termini d’execució de 9 mesos.