La Generalitat ofereix un servei gratuït de diagnòstic de la viabilitat de convertir els purins en biogàs

Afinals d'aquest any 2003, s'hauran realitzat més de 50 diagnòstics

query_builder   6 març 2003 13:37

event_note Nota de premsa

La Generalitat ofereix un servei gratuït de diagnòstic de la viabilitat de convertir els purins en biogàs

Afinals d'aquest any 2003, s'hauran realitzat més de 50 diagnòstics

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, a través de l’Institut Català d’Energia, ha posat en marxa el Pla d’Acció de Promoció de la generació de Biogàs per tal d’intensificar la promoció d’aquesta forma d’energia renovable. Aquesta mesura s’inclou en el Pla de suport a la gestió de dejeccions ramaderes.

Al Pla d’Acció de Promoció de la generació de Biogàs s’ofereix als potencials receptors (ramaders independents, associacions de defensa sanitària, cooperatives ramaderes, escorxadors i empreses del sector agroalimentari, en general), la realització d’un diagnòstic gratuït de generació de biogàs.

Per a la realització dels diagnòstics es compta amb enginyeries especialitzades en aquest sector, que s’encarreguen de fer les visites sobre el terreny, la presa de dades de base per al diagnòstic i l’elaboració del mateix. A partir del diagnòstic realitzat l’empresa sol·licitant pot dur a terme un estudi de viabilitat de més profunditat, comptant amb el suport de l’ICAEN, abans de decidir la posada en marxa d’aquests projectes. Estadísticament, entre un 10% i un 20% de les empreses diagnosticades passen a aquesta segona etapa d’estudi de viabilitat.

De problema medi ambiental a recurs energètic renovable.

El biogàs és un combustible gasós que s’obté de la degradació biològica de la matèria orgànica en absència d’oxigen, format majoritària per metà i diòxid de carboni. Els usos del biogàs són els mateixos que els de gas natural encara que amb un menor contingut energètic. Atès que el territori català compta amb un ampli sector ramader especialitzat amb la cria de bestiar porcí, es compta amb molta generació de purins; aquesta situació pot ser reconduïda i, de ser un problema medi ambiental pot convertir-se en un recurs energètic valuós i renovable.

Entre juliol de 2002 i desembre de 2003 està previst que es duguin a terme més de 50 diagnòstics dels quals ja se n’han realitzat 17, repartits entre les comarques de la Noguera, Segrià, Baix Llobregat, Osona, La Selva, la Garrotxa, Pla de l’Estany i el Pla d’Urgell. Enguany, a més dels nous diagnòstics, es preveu l’inici dels estudis de viabilitat de les instal·lacions diagnosticades l’any 2002. Gràcies a aquest Pla d’acció es preveu la detecció d’inversions per import de més de 100 milions d’euros, amb un estalvi potencial de 54.000 tones equivalents de petroli (l’equivalent a més de 2.600 cisternes de Fuel).

Generació de purins a Catalunya

Vist que l’economia catalana té una forta base en el sector ramader i, en concret, en la cria de bestiar porcí, des de la Generalitat de Catalunya s’ha estudiat i treballat en diverses tecnologies per al tractament dels purins, les quals es recullen al Pla de suport a la gestió de dejeccions ramaderes, que el Govern aprovà el passat mes de desembre. A resultes d’aquest estudi s’ha vist que la solució al problema dels purins no es basa només en una qüestió tecnològica si no en una qüestió de gestió. En aquest sentit, tal com s’indica en el Pla de l’Energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010, aposta pels Bancs de Purins (i en general de Matèria Orgànica), basat en la gestió unificada integral amb la col·laboració de tots els sectors i totes les administracions.

Catalunya té un cens porcí oficial de 6,5 milions de caps de bestiar. Aquesta cabana genera anualment 12,5 milions de m3 de purí, que contenen 76.000 tones de Nitrogen.

Pla de l’Energia a Catalunya en l’Horitzó de l’any 2010

Tal com s’indica en el Pla de d’Energies Renovables presentat en el Pla de l’Energia a Catalunya en l’Horitzó de l’any 2010 la producció d’energia de font renovable tindrà un 145% d’increment respecte la producció de l’any 2000. En aquest sentit, podem establir que respecte del consum total d’energia primària a Catalunya, les energies renovables doblaran la seva proporció passant del 2,7% de l’any 2000, al 5,4 % l’any 2010. Per al mateix període el Pla té l’objectiu de disposar una generació de biogàs de 192.400 tones equivalents de petroli per l’any 2010 que representarà l’enlairament definitiu del biogàs com ha font d’energia al nostre territori.