El mercat de treball català reacciona bé davant el clima d'incertesa i desacceleració econòmica internacional

query_builder   13 febrer 2003 11:11

event_note Nota de premsa

El mercat de treball català reacciona bé davant el clima d'incertesa i desacceleració econòmica internacional

Principals indicadors de conjuntura laboral durant any 2002

El bon comportament de la contractació indefinida a Catalunya ha fet millorar significativament l’estabilitat de l’ocupació, atès que la taxa de temporalitat s’ha situat en el 22,3%, xifra que suposa un reducció de més de tres punts percentuals en un any. La taxa catalana se situa 9 punts per sota de la mitjana espanyola. En el decurs de l’any 2002 s’han comptabilitzat a Catalunya 290.507 contractes indefinits.

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2002 ha assolit un màxim històric en un mes de desembre, situant-se la xifra total en 2.931.180 afiliats. En comparació amb el desembre de 2001, se n’ha registrat un augment de 68.884 (del 2,4%, en termes relatius).

En el mateix període, el nombre de persones desocupades registrades s’ha situat en 203.532 i la taxa d’atur en el 6,58%. En termes interanuals han augmentat les persones desocupades (en 16.691) i la taxa d’atur (en 0,42 punts percentuals). Aquests increments són inferiors als registrats un any abans (19.847 persones i 0,59 punts, respectivament), el que marca una tendència que permet ser moderadament optimista. A més, en acabar l’any 2002 Catalunya és la Comunitat Autònoma amb la taxa d’atur més baixa de l’Estat.

L’increment salarial s’ha elevat fins al 3,56%, una vegada incorporades les clàusules de revisió per garantia salarial. Aquesta xifra se situa 0,24 punts percentuals per sota del nivell registrat al desembre de l’any 2001 (3,80%).

Al llarg de l’any 2002 s’han registrat 183.829 accidents en jornada de treball amb baixa a Catalunya, el que comporta un descens interanual del 2,68% (5.071 accidents menys que l’any 2001, en termes absoluts). Aquestes dades suposen que 78 de cada 1.000 treballadors han patit un accident laboral amb baixa l’any 2002. Al 2001 l’índex d’incidència era de 82 de cada 1.000. Malgrat el descens generalitzat dels accidents laborals en relació amb l’any anterior, la dada negativa és la dels accidents mortals.

 El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat ha realitzat, a través dels inspectors de treball, 25.338 visites en matèria de prevenció de riscos laborals, un 40% més que l’any 2001.