Recomanacions del Departament de Sanitat i Seguretat Social en cas d'allèrgia al pollen

query_builder   30 març 2004 10:00

event_note Nota de premsa

Recomanacions del Departament de Sanitat i Seguretat Social en cas d'allèrgia al pollen

Algunes persones pateixen, cada any per la mateixa època, esternuts, nas que goteja, tos i picor a la gola, picor als ulls o xiulet al pit. L’aparició d’aquests símptomes, que coincideix amb el període de floració de certes plantes, es deu a una resposta exagerada al pollen.

Pol•len:

Les plantes en flor produeixen grànuls microscòpics d’un pols necessari per a la seva fertilització. En realitat, el pol•len consisteix en cèl•lules masculines diminutes amb forma d’ou. El pol•len de les diferents plantes té diferents mides; en general, però, les partícules de pol•len tenen un diàmetre menor que un cabell humà.

El pol•len de molts arbres, gespes i herbes de poca alçada és petit, lleuger i sec, per tant, apte per disseminar-se amb els corrents d’aire. Aquests tipus de pol•len són els que desencadenen símptomes d’al•lèrgia. D’altra banda, el pol•len de plantes amb flors de colors vius, com les roses, no acostuma a desencadenar al•lèrgies.

Cada planta té el seu propi període de pol•linització. No obstant això, les condicions meteorològiques poden afectar la quantitat de pol•len a l’aire en un moment donat.

Recomptes de pol•len:

Els comptadors certificats d’aeroal•lèrgens ubicats en diferents punts de la geografia mesuren, per mitjà de diferents mètodes, la quantitat d’al•lèrgens presents a l’aire. Els recomptes de pol•len poden determinar-se diàriament i s’informen amb els grans de pol•len per metre cúbic d’aire.

La interpretació dels recomptes de pol•len i la seva relació amb els símptomes és complexa. Tant les tècniques de mostreig com els tipus de dispositius utilitzats i la seva ubicació dins de la comunitat poden afectar els recomptes. Si bé molts pacients desenvolupen símptomes quan els recomptes de pol•len són de 20-100 grans per metre cúbic, els símptomes també poden veure’s afectats per l’exposició recent a altres al•lèrgens, la intensitat de l’exposició al pol•len i la sensibilitat individual. Els recomptes de pol•len que es fan públics es prenen generalment durant un o tres dies precedents i poden variar àmpliament d’un dia a l’altre. En general, l’ús de recomptes de pol•len per a predir la gravetat dels símptomes en una persona donada és limitat.

Més informació sobre aquest aspecte així com dels nivells de pol•len als diferents observatoris de Catalunya es troben a l’adreça d’internet següent: http://einstein.uab.es/_c_lap/aerobiologia/catala/cat.htm

Efectes del clima:

El clima pot influir en els símptomes. Els símptomes al•lèrgics sovint són mínims els dies de pluja, ennuvolats o sense vent, perquè el pol•len no es desplaça en aquestes condicions. Per contra, els dies de vent, secs i assolellats són els pitjors per la major concentració de pol•len. També cal tenir en compte que la concentració de pol•len és menor a l’interior d’edificis i a prop del mar.

Mentre dura la pol•linització, altres estímuls com refredats, laques, tabac, insecticides, perfums, contaminació i esforços físics poden produir símptomes. En qualsevol cas, es desaconsella el tabac.

Tractament:

El tractament adequat, seguint les indicacions del metge, és el millor mètode de combatre les al•lèrgies.

Per reduir els símptomes, existeixen diferents opcions terapèutiques, sempre per indicació d’un professional, com ara un aerosol nasal antial•lèrgic, un antihistamínic no sedant, un descongestionant o altres medicaments.

En casos seleccionats es pot recomanar el tractament d’inmunoteràpia, també anomenat de vacunes o injeccions antial•lèrgiques. Aquest tractament consisteix en rebre injeccions periòdicament segons ho determini l’especialista, per un període de tres a cinc anys. Aquest tractament ajuda el sistema immunològic a fer-se cada vegada més resistent a l’al•lèrgen específic, al mateix temps que disminueix els símptomes d’al•lèrgia i la necessitat de futurs medicaments.

Recomanacions en cas d’al•lèrgia al pol•len:

A continuació s’indiquen alguns consells de cara a minimitzar els símptomes d’al•lèrgia durant la temporada en què hi ha més pol•len per disminuir l’exposició individual als tipus de pol•len que desencadenen els símptomes.

CONEGUI a quin pol•len és al•lèrgic i l’època de pol•linització: així podrà evitar el contacte directe.

CONSULTI amb el seu metge si té problemes fora de l’època habitual, per estudiar si s’ha sensibilitzat a altres alergògens.

MANTINGUI les finestres tancades a la nit per prevenir que entri pol•len a casa seva. Si és necessari, utilitzi aire condicionat, ja que neteja, refreda i asseca l’aire.

MINIMITZI l’activitat de bon matí: generalment el pol•len s’emet entre les 5 de la matinada i les 10 del matí.

MANTINGUI les finestres de l’automòbil tancades mentre viatja.

PROCURI no sortir quan el recompte de pol•len o la humitat s’informin a alt nivell, així com els dies de vent, ja que escampa el pol•len.

UTILITZI ulleres de sol.

RENTI els vegetals frescos abans de menjar-los poden contenir grans de pol•len a la superfície.

FACI vacances quan sigui més intensa la temporada de pol•len a una zona amb menys pol•len, com la platja o el mar.

PRENGUI els medicaments receptats pel seu metge regularment, en la dosi recomanada.

NO prengui més medicament del recomanat tractant de disminuir els seus símptomes.

NO talli la gespa ni sigui a prop de la gespa acabada de tallar; el tall de gespa agita el pol•len.

NO rascloni fulles perquè això agita el pol•len.

NO estengui la bugada a l’aire lliure. El pol•len es pot acumular en la roba estesa.