El model d’Administració de justícia que dibuixa el projecte d’Estatut supera les deficiències de la situació actual, sense posar en qüestió cap element constitucional, ha afirmat el diputat de Socialistes-Ciutadans pel Canvi i conseller de Justicia, Josep M. Vallès en la seva intervenció en el debat sobre el títol III del Projecte d’Estatut, dedicat al poder judicial a Catalunya.

Parlant com a diputat en nom del seu grup parlamentari, Vallès ha donat suport a la proposta del títol III, perquè “activa el potencial constitucional que la Llei orgànica del poder judicial i que les seves successives reformes han anat laminant i reduint”.  La reforma estatutària permetrà avançar cap a un model d’Administració de justícia “eficient, diligent, accessible i intel.ligible”, que funcioni com un servei públic propi del segle XXI.

Vallès ha alertat també els grups parlamentaris favorables al projecte que serà necessari impulsar immediatament –des del mateix Parlament i des del Congrés dels Diputats-les reformes de les lleis estatals que possibilitin el desplegament de les previsions estatutàries. Aquestes reformes –ha afirmat- provocaran a Madrid “una batalla ideològica, corporativa i política de gran abast”.

Ha rebutjat les esmenes del Grup Popular, atès que entén que responen a un model tradicional d’Administració de justícia que “ha construït una organització i una burocràcia centralitzades, temptada per dinàmiques corporatives, poc sensible a la diversitat de les condicions territorials i poc acostumada a retre comptes dels recursos que gestiona”.  “És un model –ha dit- que resisteix el canvi i que no ha interioritzat que les comunitats autònomes també són Estat”, tal com afirma la Constitució.

Aquest títol III del projecte d’Estatut ha estat aprovat amb 120 vots a favor- corresponents a CiU, PSC-CpC, ERC i ICV-EUIA- i 15 vots en contra, corresponents al Grup Popular.

3  

Fitxers adjunts

Intervenció en el Parlament

Intervenció en el Parlament
PDF | 30

Intervenció del conseller al Parlament de Catalunya

Intervenció del conseller al Parlament de Catalunya
PDF | 29

Títol III del projecte d'Estatut

Títol III del projecte d'Estatut
PDF | 29