El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i el portal Universia han impulsat a través del projecte PortàTIC la compra d’ordinadors portàtils a 5.000 estudiants universitaris catalans.

PortàTIC compta amb la participació de la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat de Vic, Universitat Internacional de catalunya i Universitat Abat Oliba CEU, Santander Central Hispano els fabricants Acer i Samsung i Optize.es com a distribuidor.

PortàTIC es durà a terme de l’1 d’octubre al 15 de desembre de 2005 i s’emmarca en el programa Universitat Digital, que impulsa la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), i amb el qual es vol facilitar la transmissió de coneixement a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Els universitaris podran escollir entre dos ordinadors: Acer Extensa 2600 i Samsung R50 a un preu de sortida de 741 € i 1.166 €, respectivament.

A partir d’aquests preus tots els alumnes matriculats al curs 2005-2006 d’estudis de primer, segon o tercer cicle de les universitats públiques i privades de Catalunya que vulguin adquirir un ordinador portàtil gaudiran d’un descompte de 90 € a càrrec del DURSI mentre que les universitats faran una segona aportació que anirà del 50 € als 150 € de manera que s’acabi pagant fins a un terç del preu final, segons els casos. Algunes de les universitats han decidit ampliar a personal d’administració i serveis (PAS) i al personal docent i investigador (PDI) aquest segon descompte i el finançament addicional. A través del banc Santander Central Hispano es finançarà la resta de l’import amb un crèdit a 12 mesos referenciat a un interès d’Euribor + 0%.

Des de la STSI s’ha garantit que aquests portàtils fossin plenament compatibles amb sistemes lliures GNU /Linux. Així a, tots els compradors se’ls lliurarà una distribució GNU/Linux (CATix), juntament amb programari en català de lliure distribució.

Segons el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, "el projecte PortàTIC vol impulsar l’accessibilitat a Internet fent que tots els universitaris de Catalunya puguin gaudir de les infraestructures adequades per tal de disposar dels millors serveis de comunicacions electròniques".

Així mateix el conseller ha indicat que "aquesta és una de les iniciatives impulsades des del Govern per tal dinamitzar la demanda i la ultilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al nostre país en el marc del Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions".

1  

Imatges

El conseller dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, i el conseller delegat dUniversia, Jaume Pagès, (esquerra).

El conseller dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, i el conseller delegat dUniversia, Jaume Pagès, (esquerra). 168

2  

Fitxers adjunts

Taula d'ajuts per part del DURSI i de les universitats

Taula d'ajuts per part del DURSI i de les universitats
PDF | 45

Quadre d'ajuts per universitats.

Quadre d'ajuts per universitats.
PDF | 50