La Generalitat activarà 1.525 hectàrees de sòl residencial i 1.480 de sòl industrial

El Govern de la Generalitat engega el Programa de Sòl 2005-2008

query_builder   23 març 2005 17:45

event_note Nota de premsa

La Generalitat activarà 1.525 hectàrees de sòl residencial i 1.480 de sòl industrial

El Govern de la Generalitat engega el Programa de Sòl 2005-2008

-S’activaran 1.525 hectàrees de sòl residencial distribuïdes en 35 actuacions, que suposaran la creació de 76.500 nous habitatges un 50% dels quals seran de protecció oficial. - Es crearan 1.480 hectàrees de sòl industrial, en 20 actuacions diferents.- Aquestes actuacions requereixen d’una inversió total de 2.600 MEUR.

El Govern de la Generalitat impulsa un potent pla d’activació de sòl residencial i industrial que incidirà de forma efectiva en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya els propers anys. El Programa de Sòl 2005-2008 se centra en el compliment d’una de les prioritats del Govern: l’impuls i promoció d’habitatge de protecció pública, tant en la modalitat especial, com en la ordinària i la concertada. En aquest sentit, la creació de 38.250 habitatges de protecció pública s’insereix en el desenvolupament d’altres polítiques que duu a terme la Generalitat i el mateix Institut Català del Sòl en la seva activitat ordinària.

Així mateix, el Govern considera proritari cobrir la demanda de sòl industrial per potenciar la competitivitat del país i contribuir al seu equilibiri territorial. La incorporació de 1.480 noves hectàrees de sòl industrial a Catalunya es durà a terme desenvolupant sòl industrial ja existent, reforçant la concentració d’activitat econòmica  i evitant la dispersió de sectors de petit tamany, que en conjunt provoquen una gran despesa de sòl lliure i plantegen més problemes d’accessibilitat sostenible.

Sòl residencial

El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Institut Català del Sòl, desenvoluparà les previsions en sòl residencial del Programa de Sòl 2005-2008 mitjançant 35 actuacions estratègiques amb els següents objectius:

Habitatge Social : Generar sòl per habitatge social en el marc d’un urbanisme sostenible. Model de ciutat: Desenvolupar eixamples de mitja i alta densitat que garanteixin la continuïtat de les trames urbanes  amb més creixement del país. Així mateix, aconseguir una mixtura d’usos que potencïi l’activitat econòmica i social.  Accessibilitat : Les noves zones urbanes guadiran d’alta accessibilitat a les xarxes de transport públic existent o bé en projecte. Així, aquestes actuacions es basen en els criteris de la Llei de Mobilitat que preveu que els nous desenvolupaments urbanístics aprofitin les infraestructures existents i tinguin en compte la mobilitat generada. Respecte mediambiental: A l’hora de determinar les actuacions estratègiques també s’ha parat especial esment en l’avaluació ambiental del territori on s’emplacen els nous sectors i a la sostenibilitat de l’obra i de l’edificació.

Actuacions estratègiques de sòl residencial

Regió

Superfície

Habitatges

Protegits 50%

Alt Pirineu i Aran

20 Ha

1.000

 

Àmbit metropolità  

610  Ha

29.400

 

Comarques Centrals  

150 Ha

7.900 

 

Comarques Gironines  

280 Ha

14.000 

 

Camp de Tarragona  

240 Ha 

13.600 

 

Ponent

190 Ha

8.600 

 

Terres de l’Ebre  

35 Ha

2.000

 

Total Catalunya  

1.525 Ha

76.500

38.250

Sòl Industrial

L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia, signat pel govern i els agents socials el dia 16 de febrer d’enguany diu: "La provisió de sòl industrial a preus assequibles i amb una distribució territorial equilibrada és una de les claus de la competitivitat econòmica de Catalunya. En les actuals condicions del mercat immobiliari, caracteritzades per una evolució alcista dels preus en tots els àmbits, l’obtenció d’una oferta adequada per a tots els sectors d’activitat econòmica és dificultosa, i en especial per al sector industrial".

Per això, les parts signants van acordar que es dugui a terme una política industrial amb aquests objectius:

§         Demanda: qualificar prou sòl urbanitzable com per abastar la demanda.

§         Moderar els preus mitjançant la intervenció pública a través de l’Incasòl.

§         Territori: desenvolupar sòl en aquelles àrees del territori en què el mercat té dificultats per fer-ho.

§         Optimitzar l’ocupació i els usos de sòl industrial.

§         Accessibilitat: Generar sòl industrial ben connectat a les xarxes de Transport Públic.

§         Ubicació dels equipaments tenint en compte la seva relació amb els nuclis urbans.

§         Atenció al medi natural on s’emplacin els nous sectors així com als condicionants que fan que l’obra d’urbanització i edificació sigui sostenible.

Actuacions estratègiques de sòl industrial

Regió

Superfície

Alt Pirineu i Aran

80 Ha

Àmbit metropolità  

310 Ha

Comarques Centrals  

250 Ha

Comarques Gironines  

200 Ha

Camp de Tarragona  

275 Ha  

Ponent

245 Ha

Terres de l’Ebre  

120 Ha

Total Catalunya  

1.480 Ha

Inversió

El volum d’inversió requerida per dur a terme el desenvolupament del Programa de Sòl 2005-2008 és d’un total de 2.600 MEUR. 1.660 MEUR seran destinats a sòl residencial i 940 a sòl industrial.

Aquesta inversió serà assumida en més d’un 75% per l’Institut Català del Sòl i completada amb la participació d’agents privats.

Actuacions Incasòl

El Pla que avui es presenta  es complementa amb la tasca normal que ja està duent a terme l’Institut Català del Sòl i que es coneix com actuacions d’equilibri territorial. Aquestes actuacions abastiran fins el 2008, un total  de 588 hectàrees de sòl, residencial i 2040 de sòl industrial i es troben en diferents etapes d’execució.

2  

Imatges

Fotografia acte 1

Fotografia acte 1 289

Fotografia acte 2

Fotografia acte 2 147

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined