En aquesta nova etapa, l’Observatori comptarà amb la implicació del sector empresarial i de les entitats acadèmiques més prestigioses per analitzar la competitivitat actual i les necessitats futures de la logística del país.

El secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Manel Nadal, ha presidit avui la signatura d’un conveni que permet el rellançament i consolidació de l’Observatori de la Logística de Catalunya (OLC). El nou impuls que es dóna a l’OLC obeeix a l’objectiu que Catalunya disposi d’una eina eficaç per conèixer el nivell d’eficiència de la logística del país i per poder analitzar les particularitats i necessitats logístiques de diversos sectors econòmics i, així, contribuir a la seva competitivitat.

El conveni ha estat signat per representants de les diverses institucions que integraran aquesta nova etapa de l’observatori. A més de Manel Nadal, també han signat el director general de CIMALSA, Ignasi Ragàs; el director general de l’associació Barcelona/Catalunya Centre Logístic, Xavier Ribó; el director general d’ESADE, Carlos Losada; el director general de la Fundació Politècnica de Catalunya, Eduard Pallejà; el professor Frederic Sebrià en representació de Centro Internacional de Investigaciones Logísticas de l’IESE; la directora de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Carme Miralles; el director General de l’Institut Català de Logística, Lluís Domènech i el director general de l’Institut Cerdà Carles Cabrera. L’acte, juntament amb la celebració d’una reunió del Consell Assessor de la Logística, ha tingut lloc a Barcelona a la seu del DPTOP. L’OLC està obert a la incorporació d’altres institucions acadèmiques o empresarials que puguin contribuir de manera positiva als seus objectius

Recerca i difusió de la logística

A més de la confecció i anàlisi de les dades, es considera necessari que l’OLC aprofundeixi en la recerca i en la difusió al conjunt de la societat de la contribució essencial de les activitats del transport i la logística al desenvolupament del teixit econòmic de Catalunya i, per tant, a la creació de llocs de treball de qualitat.

Per aconseguir aquests objectius, l’Observatori comptarà a partir d’ara amb la participació d’universitats, escoles de negoci i centres de formació i recerca més acreditats en matèria de transport i logística. Així mateix, l’associació Barcelona/Catalunya Centre Logístic permetrà una implicació i difusió de l’Observatori en el sector empresarial.

L’OLC, que va començar els seus treballs l’octubre del 2003, ha identificat en la primera etapa de funcionament aquells aspectes crítics en matèria logística per a la competitivitat de diversos sectors productius catalans i s’han analitzat en profunditat els sectors de l’automoció, la siderúrgia, la industria farmacèutica i la distribució d’alimentació fresca, sectors on la incidència de la funció logística és especialment rellevant. Els resultats d’aquesta primera etapa s’analitzaran en la reunió del Consell Assessor de la Logística que es reunirà aquesta mateixa tarda.

A partir d’aquest treball inicial, l’Observatori ampliarà els sectors analitzats i recollirà sistemàticament un conjunt d’indicadors de competitivitat que permetran elaborar un quadre de comandament de l’eficiència i competitivitat del sistema logístic de Catalunya.

Indicadors per millorar la competitivitat del teixit productiu de Catalunya

Actualment, no existeix una bateria d’indicadors d’eficiència i competitivitat que permetin conèixer el nivell d’efectivitat del sistema logístic català. La principal innovació de l’Observatori és que el focus i la recollida d’informació es farà als sectors productius per als quals la funció logística els és més important per a la seva competitivitat. Per tant, l’objectiu de l’observatori és construir un quadre d’indicadors per millorar la competitivitat del teixit productiu de Catalunya. Aquests indicadors s’incorporaran a les bases de dades de l’Observatori de la Mobilitat de Catalunya.

L’Observatori preveu un contacte molt directe amb els sectors productius mitjançant un conjunt d’activitats de recollida d’informació i l’organització d’un mínim de tres Taules Sectorials cada any per analitzar a fons un sector o un aspecte de la cadena logística especialment rellevant. La metodologia i resultats de l’Observatori seran validats per un Consell Acadèmic on hi paticiparan les entitats acadèmiques i de recerca implicades.

Així mateix el Consell Assessor de la Logística, format per experts, empreses i institucions es reunirà com a mínim un cop a l’any per analitzar les dades i les recomanacions de l’Observatori. La coordinació de l’OLC anirà a càrrec de CIMALSA en col·laboració amb la Direcció General de Ports i Transports i el Programa de la Mobilitat. L’Institut Cerdà desenvoluparà els treballs de gabinet i de recollida i anàlisi de les dades i la secretaria de l’Observatori.

Quant a universitats, escoles de negocis i centres de recerca, aquestes entitats contribuiran a validar el rigor metodològic de l’Observatori, aportaran treballs i recerques pròpies d’interès per a l’Observatori, un assessor acadèmic que formarà part del Consell Acadèmic i acolliran de manera gratuïta i desinteressada les reunions tècniques i sectorials de l’Observatori a les seves instal·lacions.

2  

Imatges

Fotografia 2

Fotografia 2 482

Fotografia 1

Fotografia 1 459