Roda de premsa sobre l'estat de l'acord pluriennal (2006-2009) amb els funcionaris de l'Administració de justícia

query_builder   29 maig 2006 19:48

event_note Nota de premsa

Roda de premsa sobre l'estat de l'acord pluriennal (2006-2009) amb els funcionaris de l'Administració de justícia

El secretari general del Departament de Justícia, JoanTurró, acompanyat de la directora general de Relacions amb l’Administració de Justícia, Núria Clèries, i del director de Serveis, Jordi Sisquella, ha informat avui, dilluns 29 de maig, en roda de premsa, de l’estat de la negociació de l’acord pluriennal (2006-2009) amb els funcionaris de l’Administració de justícia.

En la roda de premsa s’ha informat de les següents actuacions en matèria d’Administració de justícia:

El Govern de la Generalitat ha prioritzat l’Administració de justícia

• L’increment de la despesa corrent en l’Administració de justícia entre 2003 i 2006 ha estat d’un 58%.

S’han creat 46 nous òrgans judicials a Catalunya en els darrers tres anys (2004-2006). Es projecta la creació, al llarg dels propers quatre anys,  d’un total de 60 nous òrgans judicials.

• S’està executant un pla d’inversions d’edificis judicials durant el període 2004-2010 que comporta, a més de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet, un total de 26 nous edificis i 12 ampliacions -rehabilitacions.

La inversió total prevista és de 520 milions aproximadament i significa una superfície total de més de 550.000 m2.

• S’està executant un ambiciós pla d’equipaments informàtics i tecnològics que comporta una inversió anyal d’uns 35 milions d’euros.

Les recomanacions del Llibre verd, aprovades pel Consell de Justícia, aposten per equiparar els funcionaris de l’Administració de justícia i els de la Generalitat

• Recomanació 44: “Promoure l’homologació de les condicions bàsiques de treball del personal al servei de l’Administració de justícia i del personal de l’Administració de la Generalitat per avançar cap a la seva equiparació.”

El Departament està treballant, en tots els fronts, per dotar l’Administració de justícia d’una plantilla òptima i estable

• Sol•licitud al Ministeri de Justícia per convocar les 1.193 places de funcionaris de l’Administració de justícia ocupades de forma interina.

• El Departament ha destinat 600 persones més als jutjats de Catalunya entre els períodes 2004 i 2006.

• El Departament ha duplicat el pressupost destinat a substitucions i ha ampliat, així, fins a 462 les dotacions per cobrir baixes (es poden atendre totes les absències fins al 6% de la plantilla).

• S’ha aprovat un decret que millorarà la selecció, la formació i l’adscripció dels interins.

• S’han incrementat les dotacions de personal especialitzat: arxivers, pedagogs, treballadors socials...

• Es treballa en la creació d’equips de reforç per atendre puntes de feina en poblacions turístiques i en altres situacions concretes.

El Departament té voluntat de mantenir un diàleg obert amb els sindicats de l’Administració de justícia

• El Departament està obert al diàleg i insta els representants sindicals a buscar fórmules que facin compatibles les aspiracions dels treballadors amb el bon servei als ciutadans i l’eficiència en l’ús dels recursos públics. En poden ser exemples la participació dels treballadors en tots els grups de treball sobre les noves oficines judicials o la incorporació en el nou disseny organitzatiu de les propostes dels representants dels treballadors.

- Les propostes que s’han presentat són, de forma resumida:

-Millores retributives per al conjunt del col•lectiu dels treballadors, d’un increment final de 1.080 € anuals al llarg de la vigència de l’acord (2006-2009).

-Millora econòmica per als treballadors (600) destinats en territoris on determinades assignacions són mes baixes, amb un increment mitjà de 320 € anuals.

-Millora de les condicions en la prestació dels serveis de guàrdia als òrgans judicials, especialment per als situats fora de Barcelona.

-Garantia de manteniment del nombre total de llocs de treball i retribucions, així com del municipi de destinació.

-Millora retributiva per als llocs de treball definits com de comandament o especialitzats, per fer front de forma gradual a la nova oficina judicial, que beneficiarà aproximadament el 27% de la plantilla, amb increments situats entre un mínim de 800 € anuals i un màxim de 3.600 € anuals segons el lloc de treball.

-Mesures econòmiques per incentivar la reducció de l’absentisme, la presència efectiva i l’horari d’atenció al públic; tot el personal que reuneixi les condicions requerides, es podrà beneficiar d’un complement de 1.080 € anuals en la darrera fase de la seva aplicació.

-Necessitat d’ampliar les hores d’atenció al públic, facilitant l’accés efectiu al servei i modificant les diverses modalitats d’horari de les unitats concernides.

-Mesures relacionades amb la conciliació del treball i la vida familiar, tiquets-menjador per al personal amb horari de matí i tarda i impuls dels sistemes d’informació.

Totes aquestes propostes, pel que fa a les compensacions econòmiques, suposarien un increment  aproximat de 18.000.000 € al final del període de l’acord (2006-2009).

2  

Fitxers adjunts

Relació Acords Signats

Relació Acords Signats
PDF | 11

Quadre Sindicats

Quadre Sindicats
PDF | 44

undefined
undefined
undefined
undefined