El director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Xavier Muñoz i Puiggròs, en nom del conseller de Justícia, Josep M. Vallès, i l’alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, han signat avui, dia 4 d’octubre, un conveni de col•laboració en l’àmbit de la mediació familiar.

L’objectiu d’aquest Conveni és que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a través del Centre de Mediació Social que gestiona i en col•laboració amb el Centre de Mediació Familiar de Catalunya, impulsi i difongui la mediació com a mètode de resolució de conflictes familiars a través dels punts d’informació sobre la mediació familiar, que es creen en virtut d’aquest Conveni.

Amb la signatura d’aquest Protocol, el Centre de Mediació Familiar de Catalunya col•laborarà amb el Centre de Mediació Social de Sant Pere de Ribes sobre qüestions directament relacionades amb la mediació familiar i, alhora, facilitarà al personal la documentació informativa necessària del Centre de Mediació Familiar per divulgar la mediació entre la ciutadania.

Per facilitar l’accés a la mediació als ciutadans i ciutadanes de la zona del Garraf s’ubicaran uns punts d’informació a les dependències d’atenció al públic del Centre de Mediació Social a Ribes i a les Roquetes. Els destinataris del Servei d’Informació Mediadora (SIM) són totes les persones interessades en la mediació familiar que compleixin els requisits establerts en la Llei 1/2001, de mediació familiar de Catalunya.

La mediació familiar és una eina complementària a la via judicial per resoldre els conflictes sorgits en l’àmbit familiar. És un procés del tot voluntari i es porta a terme amb la intervenció d’una tercera persona, el mediador, que és una peça clau en tot el procés; aquest és designat per les parts o pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya.

La mediació familiar a Catalunya

A Catalunya hi ha un total de 1.418 mediadors familiars homologats pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya, entre especialistes en mediació procedents dels camps de la psicologia, l’educació, el treball social, la pedagogia i el dret de tot Catalunya.

Per demarcacions, a Barcelona hi ha 959 mediadors familiars; a Tarragona, 85; a Lleida, 113; a Girona, 195, i a les Terres de l’Ebre, 66.

La distribució de despatxos de mediadors familiars és la següent: a Barcelona, 1.031; a Tarragona, 90; a Lleida, 123; a Girona, 218, i a les Terres de l’Ebre, 137 (s’ha de tenir en compte que els mediadors familiars poden tenir més d’un despatx en diferents partits judicials i també en diferents demarcacions).

A Catalunya, set de cada deu parelles que demanen la mediació familiar arriben a un acord satisfactori per a les dues parts i, d’aquesta manera, eviten un conflicte judicial que podria agreujar més les diferències familiars.

Per part del Departament de Justícia, ha assistit a la signatura la directora del Centre de Mediació Familiar de Catalunya, Anna Vall, i per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha assistit el director del Centre de Mediació Social, Javier Wilhelm.

El Centre de Mediació Social de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

El Centre de Mediació de Sant Pere de Ribes és un servei obert a la comunitat que es va posar en funcionament a principis de l’any 2003. Té com a objectius esdevenir un espai públic per treballar des de l’àmbit de la prevenció de la violència social, promoure àmbits de seguretat ciutadana a través de la gestió positiva dels conflictes i de la millora de la qualitat de vida urbana de la gent i fomentar la tolerància, el diàleg, la responsabilitat dels ciutadans per trobar les seves pròpies solucions.

A més, la quantitat de casos que s’han solucionat en aquest Centre és un indicador positiu de la bona disposició que té el ciutadà per dialogar amb els altres i per provar un nou mètode per a resoldre conflcites. A tall d’exemple, en els darrers dos anys el Centre ha atès més de 200 casos, el 75% dels quals han seguit el procès habitual que se’ls ha plantejat i, d’aquests, entre el 90 i el 93% han finalitzar amb un acord.

1  

Imatges

Fotografia de l'acte de la signatura

Fotografia de l'acte de la signatura 90

1  

Fitxers adjunts

Conveni

Conveni
DOC | 35