El Departament de Benestar i Família col·laborarà econòmicament en un programa de suport a la integració social i laboral, que està destinat a 600 joves majors de 18 anys amb discapacitats visuals i psíquiques. És la primera vegada a Espanya que una administració autonòmica contribueix al desenvolupament d'un servei d'atenció específic a persones amb aquest tipus de discapacitats. Fins ara, aquesta iniciativa, que promou la Federació APPS, només comptava amb el finançament de l'ONCE.

Actualment, els 600 joves destinataris del programa ja estan integrats, sobretot, en diferents centres ocupacionals de tot Catalunya, però també en residències i alguns llocs de treball de Centres Especials de Treball. Tot i això, el programa també està obert a aquells joves amb discapacitat visual i psíquica que finalitzin l'etapa escolar.

Gràcies al Conveni que han subscrit avui la consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, i el president de la Federació APPS- Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental, Salvador Curcoll, el Departament aportarà al programa de suport a la integració social i laboral d'aquest col·lectiu 81.627 euros. Tot i que el conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2006, podria ser prorrogat anualment previ acord de les parts.

Per a aquests joves, l'acord subscrit avui permetrà que els seus monitors i educadors disposin d'una major formació per atendre'ls. En concret, s'incorporaran al programa dos tècnics superiors, un psicòleg i un inseridor laboral, que tenen formació i experiència específica en processos de suport i adaptació de l'entorn de persones amb discapacitat visual i psíquica. Cal tenir present que els monitors i educadors han de facilitar als beneficiaris del programa la seva integració i adaptació al món laboral, així com potenciar i donar suport a la seva integració social. Les seves actuacions van des de la formació en hàbits i habilitats laborals fins a l'ajustament personal i social que compren totes aquelles activitats dirigides a fomentar l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal i social.

Federació APPS

L'any 1973 va néixer una petita agrupació dedicada a la promoció de les persones amb discapacitat intel·lectual, formada per vuit associacions de pares i altres entitats de caire social, ubicades a la província de Barcelona. L'any 1978 aquesta agrupació va passar a ser la Federació APPS, estenent el seu àmbit d'actuació a tot Catalunya. Actualment, l'APPS està integrada per més de 250 entitats federades, que donen feina a més de 4.000 professionals. A través d'aquesta xarxa d'entitats, pot atendre a un col·lectiu d'unes 17.000 famílies que tenen fills i filles amb discapacitat intel·lectual.

1  

Imatges

Foto signatura conveni

Foto signatura conveni 415