El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, han signat avui un conveni per a desenvolupar un nou sector d'activitat econòmica i industrial en aquest municipi, mitjançant la constitució d'un consorci. La urbanització del sector, que tindrà una superfície de 300 hectàrees, suposarà una inversió d'uns 90 MEUR.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, han signat avui un conveni per a desenvolupar un nou sector d’activitat econòmica i industrial en aquest municipi, mitjançant la constitució d’un consorci. La urbanització del sector, que tindrà una superfície de 300 hectàrees, suposarà una inversió d’uns 90 MEUR.

El sector Torreblanca – Quatre Pilans tindrà una superfície d’unes 300 hectàrees, de les quals aproximadament un 60 % es destinaran a activitats econòmiques i industrials i un 40% es destinaran a sòl d’ús públic (vials, espais lliures i equipaments). La urbanització del sector suposarà una inversió de 90 milions d’euros. El nou sector s’ubicarà a l’est de la variant sud de Lleida, entre la carretera N-240 i la línia de ferrocarril.

Programa de sòl 2005-2008

El sector forma part del Programa de sòl 2005-2008 que estan executant els departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Institut Català del Sòl. Es tracta d’un potent pla d’activació de sòl residencial i industrial que incidirà de forma efectiva en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya els propers anys, alhora que donarà coherència territorial als assentaments que es proposen.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat considera prioritari cobrir la manca de sòl industrial per potenciar la competitivitat del país i modular la oferta de forma que contribueixi a l’equilibri territorial. Aquest programa suposarà una inversió global de 2.600 MEUR i la creació de 6.000 hectàrees de sòl per a usos residencials i d’activitats econòmiques. Pel que fa a sòl industrial, es preveu la urbanització de 3.600 hectàrees, distribuïdes en 85 nous sectors amb capacitat per a generar uns 200.000 llocs de treball.

En els últims dos anys, el Govern de la Generalitat ha adquirit a les comarques del pla de Lleida 500 hectàrees de sòl destinat a usos industrials. Entre aquestes adquisicions, destaquen més de 200 hectàrees a Alguaire i 43 hectàrees a Almacelles.

1  

Imatges

planol

planol 1620