El Consell d’Administració de CIMALSA ha adjudicat la construcció de la nau modular de la CIM la Selva per un import de 6,2 MEUR i un termini d’execució d’onze mesos. La nau tindrà uns 11.700 m2 i ja s’han signat els contractes de compravenda amb tres de les vuit noves empreses de transport i logística que s’hi instal·laran.

Aquesta nau ocuparà la parcel·la 3 de la CIM la Selva, que té una superfície de 25.103 m2. La nau pròpiament tindrà 11.700 m2, als que cal afegir 7.800 m2 de patis de maniobra i 5.600 m2 de testers. El termini d’execució previst en el projecte és d’onze mesos.

CIMALSA ja té compromès el 90% de la nau i ha signat els contractes de compravenda amb tres empreses: TDN, Transportes Souto i Transaldira. La resta del contractes amb altres cinc companyies es preveu que es signin abans d’acabar l’any.

Les característiques dels diferents mòduls de la nau s’han dissenyat per donar solucions personalitzades a cadascuna de les empreses que s’hi instal·laran.

Així mateix, comptarà amb les qualitats i les instal·lacions més adequades per a les empreses de transport i logística.

La nau incorporarà, com a innovació, una placa de generació d’energia fotovoltaica de 100 Kw a la seva coberta. Aquesta instal·lació té un pressupost proper als 900.000 EUR que no es repercutirà als propietaris, sinó que es finançarà totalment per la venda de l’electricitat que produeixi.

Només el 40% del sòl encara disponible

La CIM la Selva, amb 22,5 hectàrees, és una plataforma per a activitats logístiques d’alta i mitjana rotació: transport, paqueteria, distribució i emmagatzematge per a l’àmbit de les comarques de Girona i del conjunt de Catalunya.

Actualment només queda disponible menys del 40% del sòl logístic. La gran majoria de les empreses que tenen previst instal·lar-se a la CIM la Selva provenen de les comarques de Girona.

 La inversió pública prevista a la CIM La Selva és de 25,8 MEUR. Aquesta inversió no inclou la inversió privada, tant en naus logístiques com en edificis de serveis i d’oficines.

Aquest projecte compta amb cofinançament europeu mitjançant els fons FEDER.

21 de desembre de 2005

1  

Imatges

Nau modular CIM la Selva

Nau modular CIM la Selva 76