El CDRA confirma el caràcter empresarial de les decisions d’Iberia en aplicació del seu Pla Director 2006 2008, però cal trobar fórmules que ho facin compatible amb l’increment de l’accessibilitat aèria de Catalunya. Anteriorment, s’ha proposat a Iberia mantenir un intercanvi d’informació, per coordinar les estratègies de la companyia i del desenvolupament territorial. En qüestió de tràfics, Iberia és la primera companyia d’aviació a Barcelona. Per aquest motiu, s’ha de considerar l’expansió de l’aeroport, com una nova terminal que entrarà en servei dins de la vigència del Pla Director 2006 - 2008. La creació d’una companyia aèria participada per Iberia, que establirà la seva base d’operacions a Barcelona pot ser una oportunitat per augmentar l’accessibilitat aèria de Catalunya, sempre que contempli el desenvolupament d’una àmplia xarxa de connexions amb vols intercontinentals.

Els comunicats d’Iberia, en ocasió de la Junta General d’Accionistes celebrada recentment, en el sentit de deixar de prestar aquells serveis que no tenen assegurada la seva viabilitat econòmica, fruit del fort increment de la competència en el mercat del transport aeri, preocupen al CDRA de Barcelona, l’objectiu del qual és precisament estimular la implantació de nous serveis aeris, molt especialment els de llarga distància.

La informació de la companyia, donant a entendre que una nova filial del Grup, podria assumir els serveis que deixés Iberia, només podrien tranquil·litzar en la mesura que la nova empresa tingués un pla decidit de creació d’un hub a Barcelona, incloent serveis de llarga distància.

Els treballs del CDRA, analitzant la viabilitat de noves rutes, proposant el seu establiment a les companyies d’aviació i col·laborant amb elles en la comunicació dels nous serveis, des de mitjans de 2005, ha donat resultats significatius. Aquests treballs demostren un elevat grau de confiança de les companyies d’aviació amb els projectes de Barcelona.

En concret, des de l’inici de l’activitat del CDRA s’han establert els següents nous serveis aeris:

(veure taula a la nota de premsa adjunta)

Així mateix, els projectes d’expansió de l’Aeroport de Barcelona, com són la nova Terminal Sud –les obres de la qual es preveu que finalitzin a principis de 2008–, amb uns accessos viaris i ferroviaris renovats, amb serveis de tren i d’autobusos d’una elevada freqüència, instal·lacions ampliades per a l’aparcament de vehicles, i el desenvolupament d’una ciutat aeroportuària de primer nivell internacional, per dimensió i qualitat, són elements suficients per confiar en aquest aeroport, que serveix, per altra banda, a una de les regions econòmiques més dinàmiques del Continent.

L’enfocament que promou el CDRA amb les companyies d’aviació és la d’establir una estratègia compartida i en el cas d’Iberia proposa, aquesta vegada públicament, de tractar-ho al nivell tècnic i de decisió que correspon a una qüestió d’aquesta importància estratègica.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 53