El Consell d’Administració de CIMALSA ha atorgat el desenvolupament i explotació d’un centre logístic al Polígon Els Plans de la Sala, al municipi de Sallent, a l’empresa Coperfil Group. El nou centre logístic es denominarà LOGIS Bages. La iniciativa preveu la creació de 250 llocs de treball i la continuïtat de l’activitat durant 50 anys.

LOGIS Bages ocuparà una superfície total de 87.000 m2, amb una situació estratègica a la confluència de l’Eix Transversal (C-25) amb l’Eix del Llobregat (C-16). Esdevindrà un centre de distribució de mercaderies d’àmbit català on també s’hi podran realitzar activitats de valor afegit vinculades amb la logística i la distribució. La iniciativa preveu la creació de 250 llocs de treball i la continuïtat de l’activitat durant 50 anys, més enllà de les conjuntures econòmiques.

53.000 m2 destinats a la logística

La superfície de nau a LOGIS Bages serà de 53.000 m2 i suposarà una inversió a l’entorn de 25 milions d’euros. Les obres de construcció es preveu que s’iniciïn en el termini d’un any amb una durada que no podrà superar els tres anys. Així, LOGIS Bages serà un recinte tancat, amb control d’accessos, amb les instal·lacions més modernes i avançades per al sector logístic i amb una especial atenció per als aspectes d’imatge i paisatgístics.

La resta del polígon “Els Plans de la Sala”, que té una superfície total de 836.265 m2 que ja estan urbanitzats i disponibles, serà comercialitzat per l’Incasòl per a la instal·lació d’activitats industrials de tot tipus.

Iniciativa público-privada

LOGIS Bages és especialment innovador en la fórmula dissenyada pel seu desenvolupament i suposa la primera operació de cooperació público-privada encetada per CIMALSA en el marc del seu pla Estratègic 2005-2008 recentment aprovat. Aquesta operació també ha comptat amb la col·laboració de l’INCASÒL. En el desenvolupament de LOGIS Bages, CIMALSA aportarà el sòl i Coperfil Group desenvoluparà i explotarà el centre sota les directrius i el model de gestió de CIMALSA en règim de dret de superfície. El parc estarà ocupat per empreses logístiques de primer ordre seleccionades per Coperfil Group.

Coperfil

COPERFIL GROUP, és un grup, amb seu a Barcelona, dedicat a la gestió integral i el desenvolupament de projectes immobiliaris i de construcció, líder al sector logístic ha mantingut durant els 6 darrers anys un creixement ponderat anual de vendes del 36,1% i preveu una facturació per a l’any 2005 de 240 milions d’euros. A l’actualitat disposa d’una cartera de projectes immobiliaris que li permetrà desenvolupar més d’1.000.000 de metres quadrats de sostre en projectes del sector logístic, industrial, comercial i hoteler. Paral·lelament, COPERFIL GROUP construeix més de 130 projectes anuals per grans empreses industrials dintre dels diferents sectors d’activitat, mitjançant contractes “Design&Build” i de Promoció Delegada, on les empreses maximitzen la rendibilitat de la seva inversió amb seveis que cobreixen totes les fases del cicle de vida del seu projecte.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 116