Presentació de la Campanya contra incendis per a l'estiu de 2006

query_builder   21 juny 2006 17:58

event_note Nota de premsa

Presentació de la Campanya contra incendis per a l'estiu de 2006

La consellera d’Interior, Montserrat Tura, i el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, han comparegut aquesta tarda al Parlament de Catalunya per exposar les actuacions que s’han dut a terme en matèria de prevenció i extinció d’incendis, especialment pel que fa a la Campanya d’estiu de 2006. El conseller Baltasar, durant la seva exposició, ha incidit en els aspectes següents:

Disminueixen d’un 83% els incendis forestals causats per cremes agrícoles respecte a l’any 2005

La investigació de les causes dels incendis forestals constata que durant el període de l’1 de gener fins al 31 de maig de 2006 s’han reduït d’un 82,9% els incendis originats per cremes agrícoles respecte de l’any passat. Aquests són els primers resultats de la modificació del sistema de gestió de les cremes agrícoles, ja que, tot i tenir una primavera molt seca, els incendis que s’han produït només són comparables a anys amb precipitacions normals o abundants.

Any                     Nombre d’incendis                       Hectàrees forestals cremades

2003                             36                                                                 41.23

2004                             29                                                                   8,11

2005                           199                                                               794,76

2006                            34                                                                  21,18

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha introduït canvis en la gestió de les autoritzacions per a cremes agrícoles que han suposat un increment de les mesures de seguretat i una millora en el sistema de comunicació per deixar sense efecte les autoritzacions concedides en períodes d’augment del risc d’incendi.

En aquest sentit, els Agents Rurals han dut a terme també una campanya informativa per ampliar les mesures de seguretat i disminuir el risc d’incendi amb un tríptic explicatiu i reunions informatives sobre el període i les condicions de regulació del foc a Catalunya.

6.600 inspeccions per prevenir els incendis forestals

El cos d’Agents Rurals del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha realitzat, des de l’octubre de 2005 fins al maig de 2006, 6.600 inspeccions a infraestructures i activitats humanes que poden generar risc d’incendi forestal. Això significa que durant 8 mesos s’han efectuat 28 inspeccions diàries, o, el que és el mateix, 825 inspeccions cada mes arreu de Catalunya. Aquestes inspeccions han generat 365 actes de denúncia per infraccions administratives a la normativa de prevenció d’incendis.

Enguany s’han produït 263 incendis forestals que han cremat 1.462 hectàrees forestals. El 41% dels incendis han estat originats per negligències, el 18% per accidents i l’11 han estat intencionats. De moment, el 21% dels incendis tenen causa desconeguda o estan en investigació.

Causes d’incendis de la campanya d’estiu de 2005

L’aplicació de polítiques concretes en matèria de causes d’incendis forestals ha comportat, en els darrers anys, i concretament l’any 2005, un canvi dels percentatges de causalitat durant el període d’estiu. L’any 2005, la primera causa d’incendi durant l’estiu va ser una causa natural (llamps) en un 30,06%.

La Campanya d’estiu 2006

La Campanya d’estiu es preveu força complicada, com ho va ser la de l’any 2005. D’aquesta manera, el Departament manté el mateix dispositiu que va funcionar durant la campanya de l’any passat. Així també, en cas de risc extrem, s’ampliarien les dotacions de personal destinades a la vigilància amb les brigades dels parcs naturals i de l’empresa pública Forestal Catalana. D’altra banda, es continua treballant amb l’objectiu de reduir, tant com sigui possible, el nombre d’incendis mitjançant:

 Estratègies de vigilància específiques a cada comarca atenent la casuística concreta de cada una.

 Enduriment de les condicions d’autorització per a cremes i focs d’esbarjo.

 Tancament de massissos en cas de risc extrem i activació del nivell 3 del Pla Alfa. És a dir, es restringiran els accessos a determinats massissos forestals de protecció prioritària i de mutu acord amb els ajuntaments. Aquesta mesura s’aplicarà a qualsevol persona que no demostri una relació de veïnatge amb el massís.

 Establiment de dispositius especials durant ocasions concretes, com ara el període de crema de restes de poda en conreus d’olivera i de la sega del cereal, la revetlla de Sant Joan i episodis de tempestes elèctriques amb caiguda de llamps.

 La coordinació entre tots els efectius d’emergències del país.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge continua esmerçant esforços per a la coordinació tant en l’àmbit interdepartamental com interinstitucional, i també per reforçar el treball local i comarcal per a la prevenció d’incendis forestals. A més d’estar representats al Centre d’Emergències de Catalunya, CECAT, es mantenen 2 operadors de ràdio durant la campanya d’estiu que efectuen l’enllaç entre el Centre d’Emergències i el dispositiu del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Continuen les reunions setmanals entre els comandaments d’Agents Rurals, Bombers i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i amb la Comissió Tècnica de Situacions de Perill Extrem formada per experts de Medi Ambient i Habitatge, Interior, Secretariat Nacional d’ADF i Diputació de Barcelona.

L’anàlisi del risc i l’activació dels plans Alfa

Cada dia, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, en col•laboració estreta amb el Servei Meteorològic de Catalunya, ambdós del Departament de Medi Ambient i Habitatge, elabora un mapa de risc. S’hi segueixen incorporant els coneixements de tres centres de recerca: la Universitat de Barcelona (UB), el Centre de Recerca Ecològica i Forestal (CREAF) i el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC).

El mapa de risc és clau per definir el risc d’incendi i es publica diàriament a la web del Departament http://www.gencat.net/mediamb/incendis/maparisc.htm. L’aplicació més important del mapa de risc d’incendi és l’activació del Pla Alfa, que implica el desplegament dels efectius de la Direcció General del Medi Natural. Aquest Pla té 4 nivells: el nivell 0 és la situació normal de treball dels efectius; el nivell 1 implica la vigilància prioritària d’incendis forestals; el nivell 2, la vigilància exclusiva d’incendis forestals, i, finalment, el nivell 3 restringeix l’accés a massissos forestals.

Desplegament d’efectius durant l’estiu de 2006

Agents Rurals: són un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient. Té un total de 405 efectius amb un sistema de torns des de l’1 de juny fins al 30 de setembre que garanteix la seva disponibilitat durant les 24 hores dels dies de més risc, és a dir, divendres, dissabte i diumenge. S’afegeix a aquest desplegament del cos d’Agents Rurals, en els casos i territoris que per raons de risc excepcional es creguin necessaris, el suport de dotacions del cos de Mossos d’Esquadra. Aquests, mitjançant un protocol de coordinació i col•laboració existent amb el cos d’Agents Rurals, s’incorporaran de manera coordinada al desplegament del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

• Unitats especials LIMA: el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha reforçat durant la campanya d’estiu de 2006 la vigilància mòbil amb possibilitat d’intervenció immediata a les zones de més alt valor natural com són els parcs. Aquesta unitat es compon de 5 camions polivalents forestals amb capacitat d’actuació en tasques de prevenció i vigilància i 15 vehicles 4 x 4 amb caixa oberta (pick up) que tenen assignades tasques de vigilància dissuasiva i capacitat d’intervenció immediata.

• Centre de Comandament USAE (Unitat de Suport a Actuacions Especials): aquesta unitat actua com a centre de coordinació dels efectius adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge. També compta amb un vehicle especial dotat de sistemes d’informació geogràfica i comunicacions telemàtiques que fan possible l’edició in situ de cartografia.

Reforç d’efectius de vigilància 2006

 Equips

15               Unitats lleugeres

2                 Unitat tècnica

5                 Unitat GEPIF amb camió

• ADF: actualment, hi ha a Catalunya 295 agrupacions de Defensa Forestal que agrupen el 80% de la superfície forestal de Catalunya. A l’empara de l’Ordre d’ajuts de 2005 a les agrupacions de Defensa Forestal (ADF), es van tramitar 237 expedients de sol•licituds. La convocatòria de 2006 encara és oberta i té una dotació de 2,3 M€. A més, durant l’any 2005, les ADF han rebut ajuts extraordinaris per reposar i reparar el material per un import de 250.000 € i el Departament els ha pagat una pòlissa d’assegurança col•lectiva per valor de 110.000 €.

• Els voluntaris forestals: el Servei de Prevenció d’Incendis coordina 317 voluntaris forestals que, agrupats en unitats de Voluntaris Forestals, treballen amb la finalitat d'estimular la participació directa de la ciutadania en la prevenció d'incendis forestals i en la vigilància, la reconstrucció i la protecció de la riquesa forestal i faunística de Catalunya.

• Mitjans aeris: els mitjans aeris són les eines més efectives de què disposa el Departament en la prevenció d’incendis forestals, atesa la seva capacitat d’observació i la reducció de temps de resposta en les verificacions de les columnes de fum i el fort efecte dissuasiu. El cos d’Agents Rurals disposa  d’una avioneta (avió Observer) especialment dissenyada per a la vigilància del medi natural. Aquesta avioneta és una eina molt efectiva en la prevenció dels incendis forestals per la seva gran capacitat d’observació. Està preparada per dur a terme treballs de fotografia i s’utilitza per detectar i verificar columnes de fum. Els vols d’aquest mitjà aeri es programaran d’acord amb els mapes de risc diaris i es coordinaran diàriament amb els AVA (avions de vigilància i atac) adscrits a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil mitjançant el CECAT. El cos d’Agents Rurals disposarà durant la Campanya d’estiu d’un helicòpter per complementar el treball tant de l’avioneta del CAR com dels AVA.

1  

Fitxers adjunts

Presentació en Power Point

Presentació en Power Point
PDF | 307

undefined
undefined
undefined
undefined