Presentació de la Campanya contra incendis per a l'estiu de 2005

query_builder   1 juny 2005 17:58

event_note Nota de premsa

Presentació de la Campanya contra incendis per a l'estiu de 2005

1milió d’euros més d’ajuts per a la prevenció d’incendis a les urbanitzacionsMesures excepcionals durant el període de sequeraMés coordinació a tots els nivells

La consellera d’Interior, Montserrat Tura, i el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, han comparegut aquesta tarda al Parlament de Catalunya per exposar les actuacions que s’han dut a terme en matèria de prevenció i extinció d’incendis, especialment pel que fa a la Campanya d’estiu de 2005. El conseller Salvador Milà, durant la seva exposició, ha incidit en els aspectes següents:

1 milió d’euros més d’ajuts per a la prevenció d’incendis a les urbanitzacions

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Direcció General del Medi Natural, ampliarà en un milió d’euros més la dotació econòmica de la línia d’ajuts per a la realització d’actuacions per a la prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions. Així, la dotació final d’aquesta Ordre serà d’1.900.000 €. Aquests ajuts, adreçats exclusivament als municipis, es destinen a elaborar el plànol de delimitació que demana la Llei i a tractar la vegetació. Aquest tractament de vegetació s’entén com a obertura i manteniment de la franja perimetral de 25 metres d’amplada de protecció per a incendis forestals i neteja de la vegetació de la zona de seguretat dels vials d’accés.

Aquesta ampliació de la dotació permetrà fer front a la gran majoria de les sol•licituds de 140 municipis rebudes.

DADES DE LES SOL•LICITUDS REBUDES

CONCEPTE                                                                                         NOMBRE

Municipis sol•licitants                                                                                        140

Urbanitzacions, obertura de franges                                                                   313

Urbanitzacions, manteniment de franges                                                               63

Urbanitzacions, millora de camins                                                                        15

Municipis que sol•liciten cartografia                                                                     44

AMIDAMENTS EFECTUATS

CONCEPTE                                                                                        AMIDAMENT

Obertura de franges (ha)                                                                                    1.748,42

Manteniment de franges (ha)                                                                                 432,91

Neteja de vials (km)                                                                                               46,61

IMPORTS AMIDATS

CONCEPTE                                                                                         IMPORT (euros)

Obertura de franges                                                                                    1.960.647,30

Manteniment de franges                                                                                 243.204,36

Millora de camins                                                                                            11.697,94

Cartografia                                                                                                      15.512,27

Mesures excepcionals durant el període de sequera

L’actual situació d’excepcionalitat de sequera a Catalunya i les condicions meteorològiques, especialment les velocitats de vent elevades, han generat diversos episodis de risc molt alt d’incendi forestal durant els primers mesos de 2005. Aquestes situacions han afectat majoritàriament les zones i els períodes de cremes de restes de poda dels conreus d’olivera i avellaners, i han comportat un nombre important d’incendis forestals ocasionats per aquesta pràctica.

Aquesta situació ha obligat el Departament de Medi Ambient i Habitatge a emprendre, abans de la Campanya d’estiu, un seguit d’actuacions preventives addicionals a les activacions dels diferents nivells del Pla alfa, com ara avançar la prohibició de fer foc a les comarques de muntanya al mes de febrer, incrementar les mesures de seguretat complementàries als permisos de cremes de restes de poda i restringir altres tipus d’autoritzacions, entre d’altres.

La Campanya d’estiu es preveu força complicada. Les actuacions del Departament s’adrecen, d’una banda, a reforçar els efectius de vigilància en un 45% respecte a l’any 2004, i, en cas de risc extrem, a ampliar les dotacions amb les brigades dels parcs naturals i de Forestal Catalana. D’altra banda, treballa amb l’objectiu de reduir, tant com sigui possible, el nombre d’incendis mitjançant:

 Estratègies de vigilància específiques a cada comarca atenent la casuística concreta de cada una.  Enduriment de les autoritzacions per a cremes de rostolls i focs d’esbarjo.  Tancament de massissos en cas de risc extrem i activació del nivell 3 del Pla alfa. És a dir, es restringiran els accessos a determinats massissos forestals de protecció prioritària i de mutu acord amb els ajuntaments. Aquesta mesura s’aplicarà a qualsevol persona que no demostri una relació de veïnatge amb el massís.  Establiment de dispositius especials com el període de crema de restes de poda en conreus d’olivera i de la sega del cereal, la revetlla de Sant Joan i episodis de tempestes elèctriques amb caiguda de llamps. La coordinació més gran entre tots els efectius d’emergències del país.

Més coordinació entre tots els nivells

La Campanya contra incendis d’aquest estiu destaca per l’increment d’esforços perquè el Departament de Medi Ambient i Habitatge es coordini tant en l’àmbit interdepartamental com interinstitucional, i també per reforçar el treball local i comarcal.

Entre els departaments de la Generalitat de Catalunya

• A més d’estar representats al Centre d’Emergències de Catalunya, CECAT, s’hi han incorporat 2 operadors de ràdio durant la campanya d’estiu que efectuen l’enllaç entre el Centre d’Emergències i el dispositiu del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

• S’han establert reunions setmanals dels comandaments d’Agents Rurals, Bombers i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

• S’ha constituït una Comissió Tècnica de Situacions de Perill Extrem formada per experts de Medi Ambient i Habitatge, Interior, Secretariat Nacional d’ADF i Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió estableix els paràmetres d’actuació i moviment d’efectius segons la predicció i previsió d’un episodi de risc extrem.

• També, s’ha establert un protocol de col•laboració entre el cos d’Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra en matèria de prevenció d’incendis en què es concreten aspectes específics per a la col•laboració en la investigació de les causes dels incendis forestals.

Coordinació  entre diferents institucions

• Es consolida la xarxa de coordinació d’ADF, Agents Rurals, Pla de vigilància i Bombers. Les Agrupacions de Defensa Forestal que exerceixen de coordinadors comarcals compten amb una d’aquestes unitats de comunicació analògica de la Xarxa de Comunicacions d’Emergència. Es tracta d’un canal de comunicació exclusiu per a emergències entre tots els agents implicats en cas d’incendi.

• S’ha establert un conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona en matèria de prevenció d’incendis.

• S’ha incorporat a la xarxa de vigilància dels espais naturals del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona el Pla de reforç de vigilància dels convenis entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament.

• S’ha ampliat el Conveni de col•laboració i actuació conjunta amb l’Aragó a la zona límit de les demarcacions de Tarragona i Lleida.

• Així mateix, es manté el conveni amb el País Valencià.

Millores en el dispositiu de vigilància i la coordinació local

• S’han establert estratègies de vigilància específiques a cada comarca.

• Es duen a terme reunions de coordinació setmanals per al seguiment del desenvolupament de la Campanya contra incendis amb els responsables dels diversos operatius de vigilància i prevenció d’incendis forestals.

• S’ha establert la planificació de les actuacions preventives en els casos d’episodis de risc extrem adequats a cada comarca.

L’anàlisi del risc i l’activació dels plans alfa

Cada dia, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, en col•laboració estreta amb el Servei Meteorològic de Catalunya, ambdós del Departament de Medi Ambient i Habitatge, elabora un mapa de risc. S’hi segueixen incorporant els coneixements de tres centres de recerca: la Universitat de Barcelona (UB), el Centre de Recerca Ecològica i Forestal (CREAF) i el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC).

El mapa de risc és clau per definir el risc d’incendi i es publica diàriament a la web del Departament http://www.gencat.net/mediamb/incendis/maparisc.htm. L’aplicació més important del mapa de risc d’incendi és l’activació del Pla alfa, que implica el desplegament dels efectius de la Direcció General de Medi Natural. Aquest Pla té 4 nivells: el nivell 0 és la situació normal de treball dels efectius; el nivell 1 implica la vigilància prioritària d’incendis forestals; el nivell 2, la vigilància exclusiva d’incendi forestal, i, finalment, el nivell 3 restringeix l’accés a massissos forestals.

Desplegament d’efectius durant l’estiu de 2005

• Agents rurals: són un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient. Té un total de 412 efectius que, gràcies a l’acord assolit amb el Departament, incrementaran els seus efectius en 50 places  aquest any i 37 l’any 2006. D’altra banda, en el mateix acord s’ha fixat un sistema de torns des de l’1 de juny fins al 30 de setembre que garanteix la seva disponibilitat durant les 24 hores dels dies de més risc, és a dir, divendres, dissabte i diumenge. S’afegeix a aquest desplegament del cos d’Agents Rurals, en els casos i territoris que per raons de risc excepcional es creguin necessaris, el suport de dotacions del cos de Mossos d’Esquadra. Aquests, mitjançant un Protocol de coordinació i col•laboració existent amb el cos d’Agents Rurals, s’incorporaran de manera coordinada al desplegament del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

• Unitats especials TANGO: el Departament de Medi Ambient i Habitatge té previst reforçar durant la campanya d’estiu d’enguany la vigilància mòbil amb possibilitat d’intervenció immediata a les zones de més alt valor natural com són els parcs. Aquesta unitat es compon de 4 camions polivalents forestals amb capacitat d’actuació en tasques de prevenció i vigilància i 10 vehicles 4 x 4 amb caixa oberta (pick up) que tenen assignades tasques de vigilància dissuasiva i capacitat d’intervenció immediata.

• Centre de Comandament USAE (Unitat de Suport a Actuacions Especials): aquesta unitat actua com a centre de coordinació dels efectius adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge. També compta amb un vehicle especial dotat de sistemes d’informació geogràfica i comunicacions telemàtiques que fan possible l’edició in situ de cartografia.

Reforç d’efectius de vigilància

        2004                                      2005

Equips / personal                     Equip / personal

10  /  30                                     15  /  45                                         Unitats lleugeres

1  /  2                                          2  /  4                                            Unitat tècnica

4  /  12                                       5  /  15                                           Unitat GEPIF amb camió

• ADF: actualment, hi ha a Catalunya 286 Agrupacions de Defensa Forestal. L’Ordre d’ajuts a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) publicada al DOGC del passat 11 d’abril té una dotació de 2.533.333 €. Per primer cop en 15 anys, els criteris de l’ajut anual es fixen segons criteris de superfície forestal i de risc d’incendi. Una de les novetats de coordinació operativa que es presenta en aquesta Campanya d’estiu de 2005 és la incorporació de les ADF al sistema de comunicació analògica per emergències amb els Agents Rurals i Bombers.

• Mitjans aeris: els mitjans aeris són les eines més efectives de què disposa el Departament en la prevenció d’incendis forestals atesa la seva capacitat d’observació i la reducció de temps de resposta en les verificacions de les columnes de fum i el fort efecte dissuasiu. El cos d’Agents Rurals disposa  d’una avioneta (avió Observer) especialment dissenyada per a la vigilància del medi natural. Aquesta avioneta és una eina molt efectiva en la prevenció dels incendis forestals per la seva gran capacitat d’observació. Està preparada per dur a terme treballs de fotografia i s’utilitza per detectar i verificar columnes de fum. Els vols d’aquest nou mitjà aeri es programaran d’acord amb els mapes de risc diaris i es coordinaran diàriament amb els AVA (avions de vigilància i atac) adscrits a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil mitjançant el CECAT. El cos d’Agents Rurals disposarà durant la Campanya d’estiu d’un helicòpter per complementar el treball tant de l’avioneta del CAR com dels AVA.

1  

Fitxers adjunts

Presentació Campanya contra incendis

Presentació Campanya contra incendis
PDF | 1583

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined