Demà s’iniciarà el desviament de trànsit al passeig de la Zona Franca a causa de les obres de construcció de les estacions de Foc Cisell i Foneria de l’L9 del metro. L’afectació en la circulació de vehicles i en el servei de transport públic tindrà una durada prevista de dos anys. Aquestes estacions donaran servei cada dia a unes 11.000 persones d’aquest barri.
Afectació en el trànsit de vehicles:

· En direcció cap a la plaça Cerdà,es mantenen els tres carrils de circulació

· En direcció al port de Barcelona, els carrils queden tallats i el trànsit s’ha de desviar per l’itinerari alternatiu per la carretera del Prat-carrer de l’Ernergia-carrer d’Alts Forns-carrer Estany-carrer de Cisell per tornar de nou al passeig de la Zona Franca.

Afectacions al transport públic

· Autobusos: es modifica l’itinerari en sentit port de les línies 9, 23, 37, 72, 109, 125 i N1. Els nous itineraris, com també la ubicació de les noves parades, estaran indicats a les parades anul·lades i també en els vehicles.

El metro a la Zona Franca

La construcció d’aquestes dues estacions permetrà millorar de forma decisiva l’accés en transport públic a la Zona Franca. Es preveu que l’estació de Foneria doni servei a unes 8.000 persones al dia i la de Foc Cisell a unes 3.000 quan la línia estigui ja en ple funcionament.

En el tram d’aquestes estacions s’inclouen dues estacions més que pertanyen al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, Ildefons Cerdà i Provençana, que s’iniciaran a continuació. Cal tenir en compte que el desenvolupament de les obres de l’L9 permet construir les estacions de manera independent al túnel, que es començarà a construir en aquesta zona més endavant.

Aquests dies, s’estan finalitzant els desviaments dels diferents serveis afectats per permetre que demà s’iniciïn les obres de construcció de les estacions.

Característiques de les estacions

Aquestes estacions es connectaran amb el túnel que serà excavat per una tuneladora de 12 metres de diàmetre i estaran situades a profunditats superiors a 30 metres. Es connectaran amb els vestíbuls superiors per mitjà d’un pou de 28 metres de diàmetre, al seu interior s’ubicaran els ascensors per a persones de mobilitat reduïda i les escales mecàniques i fixes des d’on surt una sortida d’emergència al carrer.

Els vestíbuls superiors estan dissenyats per tal d’adaptar-se a les sortides dels carrers principals de la zona on s’ubica l’estació.

· Estació Foc Cisell: l’estació es situa en el passeig de la Zona Franca, al costat del carrer del Foc. El vestíbul se situa a l’encreuament del passeig i del carrer del Foc deixant l’espai necessari per a la construcció d’un futur perllongament de la línia 2 des de Montjuïc, que passaria al llarg del carrer del Foc. El disseny del vestíbul preveu la possibilitat de materialitzar la futura correspondència amb la línia 2.

· Estació Foneria: se situa en el passeig de la Zona Franca, al costat del carrer de Foneria. El vestíbul és de forma rectangular i creua el passeig perpendicularment. Les sortides al carrer es fan per mitjà d’escales fixes mecàniques i ascensor.

1  

Imatges

Plànol desviació trànsit

Plànol desviació trànsit 68