Medi Ambient i Habitatge i el Consell General de Cambres signen un acord de collaboració per a l'estalvi i la reutilització d'aigua a la indústria

query_builder   31 març 2006 14:08

event_note Nota de premsa

Medi Ambient i Habitatge i el Consell General de Cambres signen un acord de collaboració per a l'estalvi i la reutilització d'aigua a la indústria

Aquest acord s’emmarca dins la política de millora de la gestió de l’aigua centrada en un ús més eficient dels recursos existents al país per part dels diversos usuaris (agrícola, industrial, urbà i domèstic)

El president del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, Miquel Valls, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jaume Solà, han signat, en presència del conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, un conveni per treballar conjuntament en la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies d’estalvi en l’ús d’aigua i per a la utilització d’aigua regenerada en els processos de producció industrial.

Aquest conveni s’emmarca en un projecte d’actuacions de més abast on es treballarà en la recerca de sistemes d’implantació d’ús d’aigua regenerada en els processos de producció industrial i d’eficiència en l’ús de l’aigua, i d’altres pràctiques d’utilització de recursos fins ara no convencionals.

Cal destacar que un dels conceptes bàsics de la política de l’aigua del Govern, que es reflecteix en aquest conveni, és l’especial valoració que es fa de la idea que la correcta assignació dels costos del cicle de l’aigua no ha de fer-se només amb instruments tarifaris o impositius, sinó que també cal valorar especialment els comportaments dels usuaris.

Llei de mesures financeres

Aquest conveni se signa en aplicació de la Llei de mesures financeres de l’any 2005, que preveu la possibilitat d’establir línies d’ajut mitjançant acords voluntaris amb organitzacions i entitats representatives per tal de fomentar l’ús eficient de l’aigua en la indústria. Per aquest motiu, el Govern ha dotat l’ACA amb un pressupost extraordinari de 2,5 milions d’euros en concepte de programa sectorial relatiu a la integració de les polítiques industrials en relació amb el compliment dels objectius de l’Administració hidràulica.  

En el mateix context, els departaments d’Economia i Finances, Treball i Indústria, i Medi Ambient i Habitatge van signar, el passat 1 de març, un acord per fomentar l’eficiència en l’ús de l’aigua en el sector industrial amb les organitzacions empresarials Foment del Treball Nacional, Consell de Cambres i Pimec Sefes.

Demanda d’aigua industrial i estalvi futur

La demanda d’aigua per a usos industrials a Catalunya és a hores d’ara de 283,4 hm3 anuals, quantitat que representa prop d’un 10% del consum total d’aigua de Catalunya, tot i que a les conques internes de Catalunya aquest consum és de 251,5 hm3/any, que representa més d’un 20% del consum total.

El darrer estudi sobre demanda d’aigua a Catalunya que ha elaborat l’Agència Catalana de l’Aigua indica que en els pròxims anys el consum d’aigua en el sector industrial podria arribar a ser de 331 hm3/any. No obstant això, aquest mateix estudi planteja que si s’apliquessin mesures d’estalvi com les que promourà aquest conveni es podria reduir la demanda industrial en un 10% per sota del consum actual i en un 21% respecte del consum futur.

Futurs acords

En la mateixa línia d’actuació que s’ha iniciat amb el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, es preveu iniciar converses amb altres organitzacions representatives dels sectors industrials, com ara Foment del Treball Nacional, Pimec Sefes i Cecot, per proposar la formalització de convenis marc en matèria d’estalvi i reutilització. També s’ha avançat molt en l’elaboració d’un conveni específic, que tindrà caràcter de prova pilot, amb una empresa de la conca de la Tordera per tal de reduir significativament la seva demanda d’aigua de l’aqüífer.

Àmbit dels estudis objecte del conveni

Durant el pròxim any el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya realitzarà estudis sectorials en les diferents conques o subconques hidrogràfiques de Catalunya, que poden presentar problemes de disponibilitat de recursos. El primer estudi serà en l’àmbit de l’aqüífer de la baixa Tordera, atenent el seu grau sever d’explotació. La Comissió de Seguiment que es constituirà proximament en determinarà la resta. El pressupost total previst en el conveni per desenvolupar aquests projectes de recerca i desenvolupament és d’1.250.000 euros.

Eficiència del reg agrícola

En l’àmbit de l’agricultura cal destacar que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ja va presentar la setmana passada el projecte del Pla per a l’eficiència en l’ús de l’aigua per a reg agrícola, que permetrà establir un diagnòstic sobre les possibilitats d’estalvi potencial d’aigua de reg i definir les eines necessàries que permetin implantar les millores més significatives d’eficiència.

Aquest Pla, que ha començat a redactar un grup de treball integrat per representants de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el sector agrari, representarà millores quantitatives i qualitatives i l’augment de l’eficiència en l’ús dels cabals destinats al reg, mitjançant la utilització de sistemes de regadiu d’alta eficiència que permetin un òptim aprofitament de l’aigua disponible. En conseqüència, se substituirà progressivament el model tradicional de reg agrícola. També, a partir de l’aplicació de les Bones Pràctiques per a la reducció de la contaminació difosa, millorarà la qualitat del medi receptor, tant dels seus ecosistemes com dels aqüífers associats.

1  

Fitxers adjunts

Estudi de la demanda d'aigua a Catalunya

Estudi de la demanda d'aigua a Catalunya
PDF | 556

undefined
undefined
undefined
undefined