Durant el període 2004 2005 s’ha iniciat la construcció de 571 habitatges amb protecció oficialL’INCASÒL en construeix ara 202 directament

El secretari d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ricard Fernández Ontiveros, acompanyat pel director dels Serveis Territorials del Departament a les Terres d’Ebre, Víctor Gimeno, ha presentat les darreres dades sobre habitatge protegit a les Terres d’Ebre. El secretari d’Habitatge ha destacat que durant el període 2004-2005 (fins a 30 d’octubre) s’ha iniciat la construcció de 571 habitatges de protecció oficial segons les qualificacions definitives de la Direcció General d’Habitatge. En aquest sentit, ha estat molt important l’actuació directa de l’Institut Català de Sòl, INCASÒL, que està construint i/o acabant d’enllestir els projectes de construcció de 202 habitatges repartits per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre.

Així mateix, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha signat durant 2004 i fins a data d’avui 7 convenis amb ajuntaments per a la cessió de sòl per construir-hi habitatges protegits. Aquests convenis suposaran, de moment, la construcció de 173 habitatges socials dins d’aquesta legislatura.

Les línies d’ajuts i la rehabilitació d’habitatges

Pel que fa a les línies d’ajuts, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha destinat més de cinc milions d’euros en subvencions a l’adquisició d’habitatges amb protecció oficial i de segona mà i a rehabilitació a les Terres d’Ebre en el període 2004-2005 per a 618 habitatges. A més, ha atorgat 725.120 € per a 327 rehabilitacions d’habitatges. En aquesta línia, la Direcció General d’Habitatge ha rebut 54 sol•licituds per a 391 habitatges per dur a terme els tests de l’edifici (TEDI) i 188 més per efectuar informes interns d’idoneïtat dels habitatges (III).

El TEDI o l’III són imprescindibles per a qualsevol obra de rehabilitació que vulgui acollir-se als ajuts. Els elabora un tècnic amb la titulació d’arquitecte superior o un arquitecte tècnic col•legiat. Aquest document, el podran sol•licitar els promotors d’obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial, els ajuntaments i els llogaters d’habitatges en mal estat de conservació. Aquest test descriu la situació general de l’edifici i informa sobre l’estat dels diferents elements comuns que el conformen, i també sobre l’emplaçament i l’antiguitat de l’edifici, els paraments exteriors, l’estructura, la coberta, les instal•lacions comunitàries (sanejament, aigua, llum i gas) i les condicions d’accessibilitat.

El Departament preveu que l’INCASÒL arribi a promoure directament o mitjançant la cessió de sòl a cooperatives i fundacions fins a 16.000 habitatges en el període 2004-2007 a tot Catalunya. Aquesta xifra és una important aportació a l’objectiu proclamat al Pacte del Tinell de 42.000 habitatges –dels quals la Generalitat només havia de construir directament 10.000- posats a disposició de les persones sol•licitants tant mitjançant obra nova com per l’aflorament d’habitatge buit. La resta prové de les promocions dutes a terme pels municipis, les cooperatives, les fundacions, els promotors privats i les caixes d’estalvi. Tots aquests sectors han vist novament augmentades les seves possibilitats gràcies a les reserves generades per la Llei 10/2004, d’urbanisme, els ajuts definits pel Decret 454/2004, de desplegament del Pla d’habitatge 2004-2007, la constitució de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i el nou Pla d’habitatge estatal 2005-2008.

1  

Fitxers adjunts

Document amb annexos

Document amb annexos
DOC | 77