Està previst convocar el concurs per a la nova planta de tractament de deixalles a principis de juliol

L'Agència de Residus de Catalunya assumeix la inversió per a la construcció de la nova planta i per a l'adequació d'un nou dipòsit controlat a Cerdanyola

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental s’ha reunit aquesta tarda a la seu del Consell Comarcal per abordar la revisió del Pla de Gestió Integral de residus municipals, i les infraestructures de tractament de residus de la comarca.

S\'ha donat a conèixer el plec de condicions del concurs per a la planta de tractament de residus municipals del Vallès Occidental, que inclou dues instal•lacions: una per al tractament de la resta (deixalles barrejades, que no s\'han recollit selectivament) i una altra de tractament de la matèria orgànica recollida selectivament (restes vegetals i de menjar). Aquest concurs es preveu convocar a principis de juliol, un cop l’aprovi el ple del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental el proper 6 de juliol.

El Consell d’Alcaldes ha comptat amb la participació del conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar. També hi ha estat present la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català i el president del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Juan Carlos Sànchez.

La revisió del Pla de Gestió Integral de Residus

El 5 de maig de 2005 el Ple del Consorci per la Gestió de Residus va aprovar l’inici del procés de revisió del Pla de Gestió Integral de residus municipals del Vallès Occidental i, també, la creació d’una Comissió de Revisió i del seu reglament de funcionament. El 13 de juny passat es va fer la tercera i última reunió de revisió del Pla i s’aprovà el document que s’eleva al plenari del Consorci per a la seva aprovació.

Aquest document tracta l’estat actual del pla, els seus objectius de gestió, les estratègies, l’esquema d’infraestructures necessàries i les previsions econòmiques, entre d’altres aspectes. El treball desenvolupat pel Consorci ha estat clau per a la concreció i actualització de les previsions d’evolució de les deixalles, la definició de les infraestructures necessàries i el seu dimensionament. La previsió és que el 2012 s’assoleixi el 57’9% de recollida selectiva.

Del resultat de la revisió del Pla, se’n dibuixa una primera fase de treball a nivell d’infraestructures que inclou la Planta de Tractament de Residus del Vallès Occidental, de la qual no se’n concreta la ubicació, i un nou dipòsit controlat a l’Argilera Elena de Cerdanyola.

El nou centre de tractament de residus

El nou centre englobarà la planta de tractament de resta, amb una capacitat prevista de 245.000 tones/any, i la planta de tractament de matèria orgànica, amb una capacitat de 20.000 tones/any en una primera fase i 20.000 tones més en una segona fase.

En total, la superfície ocupada prevista és de 7’8 hectàrees. Les ofertes que es presentin al concurs hauran d’especificar la ubicació, i hauran d’afirmar que la qualificació del terreny permet la construcció de la planta o bé han de garantir el compromís de l’ajuntament corresponent per fer els tràmits necessaris per permetre’n la construcció.

La inversió prevista serà de 76 milions d’euros, que assumeix l’Agència de Residus de Catalunya, segons el conveni firmat amb el Consorci de Residus el 10 de març passat.

Es preveu un període de 30 mesos per a la construcció de la nova planta i un període d’explotació de 15 anys.

El nou dipòsit controlat

El nou dipòsit controlat estarà situat a l’Argilera Elena de Cerdanyola. La inversió per l’adequació d’aquesta argilera com a dipòsit controlat serà de 6’6 milions d’euros, que inclou la inversió per clausura així com el manteniment post-clausura. L’Agència de Residus de Catalunya també assumeix aquesta inversió.

El lloc on s’ubica l’argilera està afectat per les obres de construcció del futur Sincrotó de Cerdanyola, que es començarà a construir al 2010, per tant, aquest espai haurà d’estar recuperat en aquesta data. Per això, mentre el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental no hi pugui enviar els residus embalats provinents de la nova planta, l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient començarà la restauració de l’espai amb els residus provinents d’altres ecoparcs. Com a contrapartida, l’Entitat es compromet a garantir que el Consorci podrà dipositar en les seves instal•lacions la mateixa capacitat que ells hagin consumit a l’argilera Elena i en les mateixes condicions.

1  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa

Dossier de premsa
PDF | 1019