Medi Ambient presenta als ens locals els nous criteris de retorn del cànon de residus

query_builder   22 març 2006 10:56

event_note Nota de premsa

Medi Ambient presenta als ens locals els nous criteris de retorn del cànon de residus

Els ens locals rebran prop de 30 milions d’euros en funció de la quantitat i qualitat de les recollides selectives que tenen desplegadesMés de 150 municipis es van beneficiar del retorn del cànon el primer any d’aplicació, el 2004

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha explicat el funcionament i els nous criteris de retorn del cànon de residus per al 2006 a 81 ens locals de Catalunya (51 ajuntaments i la resta consells comarcals, consorcis, mancomunitats i l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient). El 2004, 152 ens locals es van beneficiar d’aquest tribut ecològic, i l’any passat el van sol•licitar 185 ens locals.

D’acord amb les previsions de recaptació (31,4 milions d’euros) enguany es retornaran prop de 30.000.000€ als municipis; el 4% restant es destina a cobrir les despeses de gestió de l’ARC. Els nous criteris de retorn per a aquest any han estat acordats en el marc del Fons de Gestió, comissió on participen representants del món local a través de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, i l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient.

Com a  novetats respecte dels criteris de retorn del cànon de residus de l’any passat:

• S’han modificat els coeficients que s’aplicaran a les tones de matèria orgànica recollida, de manera que s’afavoreixen les recollides de bona qualitat, mentre que surten més perjudicades les recollides en què la matèria orgànica està molt barrejada amb d’altres residus.

Les recollides selectives de matèria orgànica que tinguin més del 25% d’elements impropis  disposaran d’un coeficient de pagament del 0,2 (l’any passat era de 0,3). Si, transcorregut un any, es manté aquest percentatge d’impropis el coeficient serà d’1, i finalment al tercer any serà de zero. A hores d’ara, la presència d’elements impropis en la matèria orgànica recollida selectivament és del 23% de mitjana a Catalunya.

• S’ha incrementat l’import a percebre per tona de matèria orgànica recollida selectivament, passant de 11,7€/t l’any passat, a 12€/t. Se’n preveu recollir 350.000 tones, un 21,5% més que el 2005.

• Quant al rebuig amb destí a dipòsit controlat, es retornaran 5€ per tona (l’any passat eren 3€), sempre que aquest residu no aprofitable hagi estat prèviament tractat i, per tant, tingui un contingut de matèria orgànica per sota del 15%.

• El retorn aplicat al tractament de la matèria orgànica (32,5€/tona) es lliurarà als ens locals responsables fiscals de la recollida. L’any passat eren les plantes de compostatge que rebien aquests diners.

• Se simplifiquen els tràmits que han de fer els ens locals. Només hauran de presentar una sol•licitud anual (fins ara era trimestral), però rebran pagaments trimestrals en forma de bestretes.

Per tal de poder sol•licitar el retorn del cànon, els ens locals han de fer recollida selectiva de matèria orgànica, o paper i cartró, o disposar de deixalleries. Els diners recaptats amb el cànon de residus es retornen seguint dos criteris: import unitari (per tona recollida, o bé per habitant en el cas de la deixalleria) i aplicació d’un coeficient en funció del percentatge dels elements d’impropis que hi ha a la matèria orgànica recollida selectivament.

Citeris de retorn del cànon per al 2006

El recaptat es reparteix a parts iguals entre accions de tractament de la matèria orgànica, i de recollida selectiva (matèria orgànica, paper i deixalleries). Per tipus de brossa, el 65,6% de tot el recaptat es destinarà a la recollida selectiva i al tractament de la matèria orgànica; la resta es repartirà entre la recollida selectiva del paper i cartró (14%), la recollida en deixalleries (16,4%) i les despeses de gestió de l’ARC (4%).

El cànon és un tribut de 10€ per tona de residus que entra en abocadors, i els diners recaptats es retornen als municipis en funció de com fa la recollida selectiva. L’objectiu d’aquest tribut ecològic, que va entrar en funcionament el 2004, és doble: incentivar el desplegament de la recollida selectiva de matèria orgànica, d’una banda i, de l’altra, millorar el tractament dels residus per tal de reduir-ne la quantitat que va a disposició final i minimitzar-ne l’impacte ambiental.

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa amb gràfics

Comunicat de premsa amb gràfics
DOC | 120

undefined
undefined
undefined
undefined