El Fons de Cohesió europeu finançarà el 85% dels 48,5 milions d’euros del cost inicial del projecte (cost subvencionable), i la resta serà a càrrec dels usuaris. L’execució de les obres correspondrà a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de les Comunitats Europees ha donat el vistiplau al finançament de l’actuació de reforç de l’abastament d’aigua a la Costa Brava Centre, per un total de 41.258.266 €. Aquestes actuacions, que tindran un cost total inicial de més de 48,53 milions d’euros, tenen com a objectiu garantir i optimitzar l’abastament d’aigua en aquesta zona.

En aquests moments, l’ACA prepara la redacció del plec per portar a terme la realització del projecte constructiu, i és previst que a finals de l’any 2008 finalitzin les obres aprovades.

Les principals actuacions per reforçar l’abastament a Girona i a la Costa Brava Centre són:

 Substitució de la conducció existent entre l’embassament del Pasteral i la planta potabilitzadora de Montfullà, que actualment és de 700 mm de diàmetre interior, per una nova de 1.200 mm de diàmetre. Aquesta conducció té una longitud de 16 km. Amb aquesta millora, s’incrementaran els cabals destinats a l’abastament dels 640 l/s actuals fins a 1.400 l/s (TRAM 1).

 Ampliació de la planta potabilitzadora de Montfullà per poder tractar un total de 1.400 litres /segon.

 Substitució del tram de connexió entre Calonge i Castell-platja d’Aro, amb un diàmetre de 500 mm, per un altre de 600 mm. Aquest tram té un recorregut de 5 km (TRAM 4).

 Construcció d’una nova conducció de 12 km que portarà aigua a la potabilitzadora de Torrent des del sistema d’abastament de la Costa Brava Centre, que ara finalitza a Palamós. Aquesta canonada permetrà transportar un total de 200 l/s, i garantirà l’abastament de la mancomunitat formada per les poblacions de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent (TRAM 5) (TRAM6). Es planteja també una possible extensió als municipis de la Bisbal i Forallac. (TRAM 7).

Objectius

Aquestes actuacions tenen com a objectiu principal optimitzar la gestió de l’abastament d’aigua a la zona de Girona i de la Costa Brava Centre, en especial durant els mesos d’estiu, a causa de l’increment de la capacitat d’extracció a què estan sotmesos els pous durant aquesta època de l’any.

Es podran garantir tant els recursos necessaris en l’actualitat com les demandes futures mitjançant l’increment de la capacitat de les conduccions que actualment limiten el transport de cabals. També es millorarà la qualitat de l’aigua distribuïda mitjançant l’ampliació de les plantes de tractament d’aigua potable.

Impacte ambiental

El projecte no és susceptible de tenir incidència sobre el medi ambient, d’acord amb el que estableix la Directiva 85/337/CE, sobre l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

També cal destacar que no es preveu que aquestes actuacions tinguin cap incidència sobre els paratges inclosos en la xarxa Natura 2000, a més de repercutir positivament en el medi ambient, segons manifesta l’informe de la Unió Europea sobre el projecte.

L’abastament a la Costa Brava Centre

A la Costa Brava Centre, el proveïment d’aigua es realitza des de 1993 amb aigües procedents del sistema d’embassaments Sau-Susqueda-el Pasteral. Aquesta aigua, tractada a la planta potabilitzadora de Montfullà, es distribueix entre els municipis de Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell-platja d’Aro, Calonge i Palamós.

La inversió realitzada per al transport de l’aigua entre l’embassament i la línia de costa, cofinançada entre el Consorci de la Costa Brava i l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, va tenir en aquell moment un cost de 4.200 milions de pessetes (25,24 M€).

1  

Fitxers adjunts

Annex

Annex
DOC | 55