Els habitatges construïts entre el 2006 i el 2011 emetran un 28% menys de CO2 gràcies al Decret d'ecoeficiència

query_builder   12 gener 2006 17:20

event_note Nota de premsa

Els habitatges construïts entre el 2006 i el 2011 emetran un 28% menys de CO2 gràcies al Decret d'ecoeficiència

La directora general d’Habitatge, Carme Trilla, ha presentat aquest matí l’estudi La contribució de l’habitatge de Catalunya a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Es tracta d’un informe pioner sobre les possibilitats d’estalvi energètic del nostre parc d’habitatges i de l’efecte que les noves normatives tindran en un horitzó de set anys. Amb aquest objectiu, la Generalitat treballa de manera decidida en la promulgació de normatives que ajudin a anar transformant el nostre parc d’habitatges en un parc més eficient enèrgicament, com són els decrets del Pla de rehabilitació i d’ecoeficiència dels edificis.

Situació actual

Segons el Pla de l’energia de Catalunya (2006-2015), el sector domèstic consumeix el 13% de l’energia final a Catalunya, i a causa d’aquest consum d’energia contribueix en un 7% a les emissions totals de CO2 a Catalunya. Concretament, el sector domèstic va emetre 2.951 kt de CO2 l’any 2003, d’un total de 42.157 kt.

L’objectiu establert per al sector domèstic a Catalunya pretén reduir les emissions previstes l’any 2015 en un 16%. Això suposarà una reducció de les emissions de 619 kt de CO2 anuals.

Aquests objectius quantitatius marcats en la política energètica catalana són una manifestació de la voluntat política de treballar per lluitar contra el canvi climàtic. En aquest sentit, cal destacar que s’estan ultimant diverses normatives d’aplicació sobre el sector domèstic per millorar la sostenibilitat de l’habitatge. A Catalunya, el Decret pel qual es regula l’adopció de criteris d’ecoeficiència i ambientals en els edificis, i, a l’àmbit estatal, els requisits d’estalvi d’energia inclosos en el futur Codi tècnic de l’edificació.

La mitjana de consum d’energia d’un habitatge a Catalunya és de 7.600 kWh/any. Així doncs, el consum anual d’energia estimat per al parc actual d’habitatges a Catalunya, que és de 2.304.942 habitatges, és de 17.500 GWh/any.

Pel que fa a les emissions de CO2, la mitjana d’emissions d’un habitatge a Catalunya és de 1.290 kg CO2/any. Es pot concloure que les emissions anuals de CO2 associades al parc actual d’habitatges de Catalunya són de 2.980 kt CO2/any.

Situació l’any 2011

L’estudi fa una projecció fins a l’any 2011 de l’impacte que tindria, sobre les emissions totals de CO2, l’aplicació de determinades mesures incloses a les polítiques actuals d’habitatges sostenibles engegades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (Pla de rehabilitació) i a les polítiques futures sobre l’habitatge sostenible en l’àmbit català (Decret d’ecoeficiència en els edificis) i en l’àmbit estatal (Codi tècnic de l’edificació). També avalua quin en seria el benefici ambiental.

És evident que totes dues normatives, la catalana i l’estatal, contribuiran a reduir el consum energètic tant de l’habitatge nou com de l’habitatge rehabilitat, i també afavoriran la reducció significativa de les emissions de CO2 a l’atmosfera. A més, l’aplicació d’ambdues normatives comportarà una reducció de la factura energètica anual per a cada habitatge afectat d’entre l’1% i el 16%.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa PDF

Nota de premsa PDF
PDF | 56

undefined
undefined
undefined
undefined