El Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya presenta noves actuacions per millorar la recollida selectiva a Catalunya

query_builder   17 febrer 2006 13:57

event_note Nota de premsa

El Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya presenta noves actuacions per millorar la recollida selectiva a Catalunya

Aquest any els municipis rebran prop de 30 milions d’euros en concepte de retorn del cànon de residus.Catalunya aporta la quarta part dels residus de medicaments que es recullen a l’Estat, situant-se com la comunitat autònoma que més medicaments recull selectivament.L’ARC ha rebut nou sol·licituds per establir a Catalunya sistemes integrats de gestió (SIGs) de residus d’aparells elèctrics i electrònics. L’objectiu dels SIGs és recollir selectivament, tractar i reciclar aquest tipus de residus.

Més diners per als municipis amb millors resultats en recollida de matèria orgànica

Aquesta setmana s’han presentat al Consell de Direcció de l’ARC els nous criteris de retorn del cànon de disposició de residus per al 2006. D’acord amb les previsions de recaptació, es retornaran prop de 30.000.000€ als municipis. Com a  novetats respecte de l’any passat:

· S’han modificat els coeficients que s’aplicaran a les tones de matèria orgànica recollida, de manera que s’afavoreixen les recollides de bona qualitat, mentre que surten més perjudicades les recollides en què la matèria orgànica està molt barrejada amb d’altres residus. La presència d’elements impropis en la matèria orgànica recollida selectivament és del 23% de mitjana a Catalunya.

· S’ha incrementat l’import a percebre per tona de matèria orgànica recollida selectivament, passant de 11,7€/t l’any passat, a 12€/t. Se’n preveu recollir 350.000 tones, un 21,5% més que el 2005.

· Quant al rebuig amb destí a dipòsit controlat, es retornaran 5€ per tona (l’any passat eren 3€) sempre que aquest residu no aprofitable hagi estat prèviament tractat i, per tant, tingui un contingut de matèria orgànica per sota del 15%.

· Es simplifiquen els tràmits que han de fer els ens locals. Només hauran de presentar una sol·licitud anual (fins ara era trimestral), però rebran pagaments trimestrals en forma de bestretes.

El cànon és un impost de 10€ per tona de residus que entra en abocadors, i els diners recaptats es retornen als municipis en funció de com fan la recollida selectiva. L’objectiu d’aquest tribut ecològic, que va entrar en funcionament el 2004, és doble: incentivar el desplegament de la recollida selectiva de matèria orgànica, d’una banda i, de l’altra, millorar el tractament dels residus per tal de reduir-ne la quantitat que va a disposició final i minimitzar-ne l’impacte ambiental. El recaptat es reparteix al 50% entre accions de tractament de la matèria orgànica, i de recollida selectiva (matèria orgànica, paper i deixalleries).

Per tipus de brossa, el 65,6% de tot el recaptat es destinarà a la recollida selectiva i al tractament de la matèria orgànica; la resta es repartirà entre la recollida selectiva del paper i cartró (14%), la recollida en deixalleries (16,4%) i les despeses de gestió de l’ARC (4%).

Per tal de poder sol·licitar el retorn del cànon, els ens locals han de fer recollida selectiva de matèria orgànica, o paper i cartró, o disposar de deixalleries. Els diners recaptats amb el cànon de residus es retornen seguint dos criteris: import unitari (per tona recollida, o bé per habitant en el cas de la deixalleria) i aplicació d’un coeficient en funció del percentatge dels elements d’impropis que hi ha a la matèria orgànica recollida selectivament.

Al capdavant de la recollida de residus de medicaments

Catalunya aporta el 23% dels residus de medicaments recollits en tot l’Estat, situant-se com la comunitat autònoma que més medicaments recull selectivament. A Catalunya es recullen 8,5 kg per farmàcia i any, mentre que la mitjana espanyola és de 6,6 kg. A més, aquí s’ha establert la recollida als Centres d’Atenció Primària (CAPs), mentre que a la resta de l’Estat la recollida es fa només en farmàcies.

Així, a Catalunya es recullen 4,6 kg de medicaments per cada 1.000 habitants al mes, mentre que a Espanya la xifra és de 3 kg/1.000 hab/mes. La recollida s’organitza mitjançant contenidors ubicats a prop de 3.000 farmàcies i 574 CAPs. L’any passat es van recollir a Catalunya 376.700 kg de medicaments, prop d’una tercera part dels quals es va recollir als CAPs i la resta a les farmàcies.

El Consell de Direcció de l’ARC ha renovat l’autorització a SIGRE per recollir i tractar els residus dels medicaments d’ús domèstic fins al 2010. La nova autorització comporta l’ampliació dels punts de recollida a hospitals, clíniques o qualsevol altre establiment. D’altra banda, i d’acord amb els objectius de l’ARC, SIGRE també haurà de promoure l’ampliació progressiva de la recollida i el tractament de medicaments amb empreses d’economia social de Catalunya.

L’any 2000 l’ARC va autoritzar SIGRE per recollir i tractar els residus dels envasos de productes farmacèutics d’ús domèstics. SIGRE està constituïda per l’associació empresarial Farmaindustria (60%), la federació d’empreses distribuïdores FEDIFAR (20%) i el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (20%).

Es posa en marxa la constitució dels sistemes per recollir i tractar els residus d’aparells elèctrics i electrònics

L’Agència de Residus de Catalunya és la responsable d’autoritzar els SIGs que han d’operar a Catalunya. A data d’avui, ha rebut 19 sol·licituds de sistemes individuals, i 9 sol·licituds de SIGs d’aparells elèctrics i electrònics: Ecotic, Ecolec, Ambilamp, Ecolum, Ecoasimelec, Ecofimática, Tragamóvil, European Recycling Platform, i EcoRAEE’s. En aquests moments, l’ARC i els representants dels diferents SIGs que han sol·licitat autorització estan tancant els detalls del conveni i l’autorització, que han de recollir les condicions de la seva entrada en funcionament, que es produirà les propers setmanes.

L’agost passat va entrar en vigor el Reial Decret sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, que trasllada a l’estat espanyol una Directiva comunitària que obliga a la recollida selectiva d’aquest tipus d’aparells. L’objectiu és, d’una banda, facilitar la seva recuperació i reciclatge i, d’altra banda, tractar adequadament els elements tòxics que puguin contenir.

En aplicació del principi “qui contamina paga”, que regeix la legislació ambiental europea, els productors d’aquests productes són també els responsables dels residus que generin un cop fora d’ús. Per tant, són els productors els encarregats d’organitzar i finançar la recollida selectiva, el tractament i el reciclatge d’aquests residus, i el cost de tot plegat quedarà, doncs, incorporat en el preu de venda al públic.

Cada productor pot encarregar-se, de forma individual, dels productes que ell mateix produeix, o bé, es pot coordinar amb d’altres empreses per fer la recollida i el tractament conjuntament mitjançant la creació d’un Sistema Integrat de Gestió (SIG). Un SIG és una entitat sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és recollir, tractar i reciclar determinat tipus de residus; la gestió dels residus d’envasos i dels medicaments ja es fa mitjançant SIGs.

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa amb gràfics

Comunicat de premsa amb gràfics
PDF | 58

undefined
undefined
undefined
undefined