Signatura del Protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors

query_builder   13 setembre 2006 20:00

event_note Nota de premsa

Signatura del Protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors

Els màxims representants de la Delegació del Govern a Catalunya, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la Fiscalia, dels
departaments de Justícia, Interior, Educació i Universitats, Salut,
Benestar i Família i del Síndic de Greuges han signat avui el Protocol
marc d'actuacions en casos d'abusos i altres maltractaments greus a menors,
impulsat pel Síndic. El nou text, que actualitza un de l'any 1999, orienta
la revisió dels protocols ja existents a les diferents demarcacions de
Catalunya.

A l'acte de la signatura, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, hi
han participat el delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, la
presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Maria
Eugènia Alegret, el fiscal en cap, José Maria Mena, el conseller de la
Presidència i portaveu del govern, Joaquim Nadal, el conseller de
Justícia, Josep Maria Vallès, la consellera d'Interior, Montserrat Tura, el
conseller d'Educació i Universitats, Joan Manuel del Pozo, la consellera
de Salut, Marina Geli, la consellera de Benestar i Família, Carme
Figueras i el síndic de greuges, Rafael Ribó .

La finalitat del protocol és assegurar una coordinació eficaç entre les
diferents administracions implicades i afavorir, sense minva de les
garanties processals, assistencials i de protecció, i d'acord amb la
legislació actual i amb respecte a la independència del poder judicial,
que les actuacions que es duguin a terme envers l'infant tendeixin a ser
només les estrictament necessàries per tal d'evitar la repetició de
diligències, declaracions i exploracions del menor.

Com a principis generals d'actuació, el protocol planteja, entre altres,
l'interès superior del menor i la protecció dels seus drets com a víctima,
la intervenció coordinada, l'atenció de manera immediata i àgil i una
atenció especial en els processos de detecció i comunicació de les
situacions d'abús sexual o maltractament.

El protocol també defineix els circuits entre les institucions amb
competència en aquesta qüestió, però deixa en mans de cada
administració la seva organització interna.


A més, fa un seguit de recomanacions i propostes generals, com ara que
els procediments no pateixin dilacions innecessàries, que s'impulsi la
formació especialitzada dels professionals que intervenen en menors o
que es creï un registre unificat de maltractaments i abusos a menors
amb l'objectiu d'assegurar la informació necessària a totes les
institucions i millorar l'eficàcia en el procés de detecció de casos.

El Protocol signat avui que substitueix el de l'any 1999, serveix de marc
de referència per a l'aplicació dels diferents protocols existents en el
territori català. El nou redactat va començar a gestar-se el juliol de 2005
quan el síndic, Rafael Ribó, va convocar totes les administracions
implicades a fer una revisió del document anterior. Aquest text ha estat
elaborat per una comissió tècnica formada per representants de totes
les administracions. També s'ha demanat l'opinió a diferents cololegis
professionals, a entitats de protecció de la infància i a responsables
mèdics dels hospitals de referència.

Una comissió de seguiment, coordinada pel Síndic, revisarà i avaluarà
l'aplicació i el grau d'efectivitat del protocol marc. Per la seva part, el
Departament de Benestar i Família actualitzarà o posarà en marxa les
corresponents comissions interdepartamentals i territorials de treball,
així com els necessaris grups tècnics, amb la finalitat de garantir la
coordinació de les actuacions, elaborar i revisar els documents i les
pautes i circuits de funcionament. Anualment, el Departament
informarà a la comissió de seguiment sobre l'aplicació dels diferents
protocols.1  

Fitxers adjunts

Protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors

Protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors
PDF | 253

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined