Presentació del document de treball \"L'assistència jurídica gratuïta a Catalunya\"

query_builder   17 juliol 2006 16:52

event_note Nota de premsa

Presentació del document de treball \"L'assistència jurídica gratuïta a Catalunya\"

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, i el catedràtic emèrit d'economia de la UAB, Antoni Serra Ramoneda, han presentat, a la seu del Departament, el document de treball :"L'assistència jurídica gratuïta a Catalunya".

Serra Ramoneda és el coordinador del grup de treball sobre l'Assistència Gratuïta a Catalunya, integrat pels lletrats Maria Lluïsa Domingo, Josep M. Gasch, Leopoldo Gay i Olga Tubau, que ha elaborat el document.


El document respon a la indicació de la Recomanació n. 75 del Llibre verd de l’Administració de justícia, que proposava “analitzar en el termini de sis mesos la viabilitat de fórmules alternatives a l’organització actual de la gestió del servei amb vista a obtenir el màxim rendiment dels recursos públics que se li apliquen, en benefici dels usuaris i dels professionals, tot respectant la independència efectiva d’actuació dels advocats”.

El document del grup de treball fa un seguit de consideracions sobre la manera com s’hauria de gestionar el servei d’assistència jurídica gratuïta, prenent en consideració les competències que la Llei i el nou Estatut d’autonomia de Catalunya atorguen a la Generalitat en aquesta matèria.

El document analitza el seu finançament i el sistema de gestió actuals, fent consideracions i propostes sobre els proveïdors directes del servei, la forma de determinar els barems i tarifes, l’organització de la gestió del servei, etc. Recomana com a imprescindible la informatització de la gestió del servei i proposa que s’iniciï al més aviat possible l’estudi de la seva regulació normativa, amb el concurs necessari de la representació dels col•legis professionals interessats (advocats i procuradors).

Les propostes contingudes en aquest document seran ara objecte de consideració per part del Consell de la Justícia, dels consells de col•legis d’advocats i procuradors i d’altres agents socials.

Algunes dades sobre l’assistència jurídica gratuïta

 ACTUACIONS.-

Actuacions         2004        2005            2006 (estimat)
Advocats       204.441       214.602       238.000
Procuradors     88.224       94.325         106.000
TOTAL         292.665       308.927        344.000

 ADVOCATS.-

 Anys                                        2004         2005
Total Advocats actuants          5.336          5.447

COST DEL SERVEI.-

Concepte.-                                              2006 (estimat)
Transferència a Col.legis Advocats             42.431.000
Transferència a Col.legis Procuradors           3.638.000
Cost directe gestió Departament                      799.000
TOTAL                                                       46.868.000

 
S’adjunta Document de Treball en pdf

1  

Fitxers adjunts

Assistència Jurídica Gratuïta- Document de Treball

Assistència Jurídica Gratuïta- Document de Treball
PDF | 101

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined