Durant l’any 2005, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Departament de Justícia a Barcelona ha atès 68.370 consultes, 35.539 de les quals són consultes telefòniques i 32.831, presencials.

Més de la meitat d’aquestes consultes són sobre entitats jurídiques, és a dir, sobre associacions, fundacions, col•legis professionals i altres entitats jurídiques: 21.149 trucades ateses sobre temes relacionats amb competències de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (60% del total de trucades) i 24.372 consultes presencials (75% del total d’aquest tipus de consultes).

Sobre informació general del Departament i d’altres organismes, s’han atès 6.568 trucades (18% del total de trucades) i 3.111 consultes presencials (9% del total de consultes).

Sobre qüestions pròpies de la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia, s’han  atès 5.898 trucades (17 % del total de trucades) i 3.331 consultes presencials (10% del total de consultes).

 

Sobre qüestions pròpies de la Secretaria General: oposicions, convocatòries de personal i licitacions, 1.192 trucades (3% del total de trucades) i 1.266 consultes presencials (4% del total de consultes).

Sobre qüestions referents a La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, 732 trucades (2% del total de trucades) i 781 consultes presencials (2% del total de consultes).

L’OAC recull també les queixes i reclamacions que els formulen els ciutadans en relació amb el Departament. Durant l’any 2005 no se n’ha produït cap.

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà es va posar en marxa al febrer de 1994, ara fa 12 anys,  per tal de millorar la gestió i la comunicació entre el Departament de Justícia i els ciutadans en concentrar en un sol punt totes aquelles qüestions d’interès general per als ciutadans i poder-los oferir un servei professionalitzat. La seva funció consisteix a donar resposta de forma immediata a les demandes d’informació dels ciutadans sobre els serveis i organismes del Departament de Justícia.

Aquesta Oficina atén el ciutadà per telèfon (93 316 41 23/4) o personalment a la mateixa Oficina (Departament de Justícia, Casp 26, Barcelona). El ciutadà també pot trobar informació genèrica del Departament al web del Departament de Justícia (www.gencat.net/justicia).

1  

Fitxers adjunts

Dades en xifres

Dades en xifres
XLS | 64