El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, ha signat avui, dimecres 26 d’octubre, a les 10 hores, a la seu del Departament de Justícia, un conveni amb el president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Manuel Bustos, i amb el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC), Joan Maria Roig, per promoure els treballs en benefici de la comunitat com a mesura penal alternativa a la presó per delictes menors, i per potenciar les prestacions en benefici a la comunitat en el cas dels joves infractors.

Aquesta signatura s’emmarca dins del Conveni marc que el Departament de Justícia i les entitats municipalistes de Catalunya van signar l’any 2000, i al qual pot adherir-se qualsevol municipi de Catalunya.

En virtut d’aquest Conveni, els municipis facilitaran a les persones sotmeses a mesures o resolucions judicials l’accés als serveis necessaris per complir aquesta mesura alternativa a la presó, mentre que el Departament de Justícia col·laborarà tècnicament i econòmica amb els municipis per tal de facilitar a la població atesa el procés de socialització i de reinserció a la societat.

Els treballs en benefici de la comunitat són un tipus de mesura penal alternativa a la presó que s’aplica en delictes menors, i amb penes inferiors a dos anys. I les prestacions en benefici de la comunitat són el seu equivalent, però en el cas de la justícia de menors.

1  

Fitxers adjunts

Conveni SSPRJJ i Ajuntaments

Conveni SSPRJJ i Ajuntaments
DOC | 197