El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, en la condició de president del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i la consellera d’Interior, Montserrat Tura, com a presidenta del Consell de Direcció de l’Escola de Policia de Catalunya, han signat avui, 4 de maig, un conveni de col·laboració per formar en matèria de seguretat el personal que presta els seus serveis en l’àmbit penitenciari.

Mitjançant aquest conveni s’estableix la col·laboració entre l’Escola de Policia de Catalunya i el Centre d’Estudis Jurídics per a la cooperació mútua en matèria de recerca penal i criminològica i formació i selecció de personal.  El conveni signat pretén també promoure l’intercanvi d’activitats en comú i establir acords puntuals pel que fa a la cessió de les respectives instal·lacions per a la realització d’activitats. El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és un organisme autònom, adscrit al Departament de Justícia, creat per la Llei 18/1990, de 15 de novembre, amb la finalitat de desenvolupar activitats de formació especialitzada i investigació en l’àmbit del dret i la justícia. A l’acte de signatura, que s’ha fet al Departament d’Interior, també hi han assistit el director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Joan Xirau, el secretari general del Departament d’Interior, Jordi Pardo, i el director de l’Escola de Policia de Catalunya, Joan Mauri.

1  

Fitxers adjunts

Conveni Cejfe-Escola de Policia de Catalunya

Conveni Cejfe-Escola de Policia de Catalunya
PDF | 154