El CATNIX incrementa la qualitat i robustesa del tràfic de dades d'Internet a Catalunya

El CATNIX va gestionar el 2004 un tràfic de dades equivalent a una Gran Enciclopèdia Catalana cada tres segons

query_builder   22 juny 2005 14:00

event_note Nota de premsa

El CATNIX incrementa la qualitat i robustesa del tràfic de dades d'Internet a Catalunya

El CATNIX va gestionar el 2004 un tràfic de dades equivalent a una Gran Enciclopèdia Catalana cada tres segons

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor¬mació, Carles Solà, acompanyat del secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació com a presi¬dent del CATNIX, Oriol Ferran, i en representació de l’Internet Systems Consortium, Joao Damas, ha inaugurat aquest dimecres la rèplica del Servidor Arrel de Noms F ubicat al Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA).

D’altra banda el conseller, també amb la presència del director general de Telvent Housing, Isidoro Costillo, ha inaugurat l’extensió a Telvent del Punt Neutre d’Internet de Catalunya (CATNIX).

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, ha destacat “que la resposta més ràpida del DNS i la seva robustesa ens permetrà que el trànsit de dades que es genera a través d’Internet sigui més eficient en uns moments en els quals estem donant un impuls a la banda ampla arreu del país a través del Pla Director d’Infraestructures de Teleco¬municacions 2005-2008”.

Com explica el president del CATNIX, Oriol Ferran, “en els darrers anys ha augmentat considerablement el nombre d’operadors i ISP connectats al CATNIX, actualment una vinte¬na, així com el tràfic intercanviat, que el 2004 va ser d’un miler de terabytes, xifra que equival a transmetre cada 3 segons tota una Gran Enciclopèdia Catalana.

La instal·lació de la rèplica del Servidor Arrel de Noms i l’extensió a Telvent del CATNIX representen un pas endavant en els serveis que el CESCA ofereix a la comunitat internauta”. La primera rèplica que s’instal·la a Catalunya del Servidor Arrel de Noms F, l’arrel del qual gestiona la institució nord-americana Internet Systems Consortium (ISC) incorpora adreçament IPv6 a més de l’IPv4 que permetrà augmentar la qualitat de servei en la millora del temps de resposta per a les consultes al Servidor de Noms (DNS), així com incrementar la seguretat, ja que garanteix el servei en cas d’atacs de Dene¬gació de Servei Distribuït (DDoS) i en minimitza el seu impacte global.

Segons Joao Damas, “l’ISC està molt satisfet de treballar amb el CESCA per portar aquest servei més a prop de la comunitat internauta catalana, potenciant la seva robustesa i independència tècnica de recursos i serveis externs, i contribuint a crear la xarxa global. La instal·lació a Barcelona d’aquesta rèplica acosta els servidors arrel de noms a una comunitat molt activa a Internet”.

Pel que fa a l’extensió a Telvent del Punt Neutre d’Internet els operadors i ISP que volien connectar-se al CATNIX fins ara havien de fer arribar la seva xarxa fins a les instal:lacions del CESCA, on s’allotja el Punt Neutre. Ara, el centre de Telvent a Barcelona s’ha convertit en un punt alternatiu de connexió al CATNIX per aquells operadors i ISP que per proximitat a les instal:lacions de Telvent els beneficia connectar-s’hi. A més, aquells operadors i ISP presents a ambdós punts de connexió incrementaran la seva redun¬dància.

Com explica Isidoro Costillo, “l’extensió del CATNIX al centre de serveis de Telvent a Barcelona, on actualment es troben allotjats més de 40 operadors de telecomunicacions i ISP, facilitarà la interconnexió local entre ells, mantenint el tràfic d’Internet català a Catalunya. Per a Telvent és una gran satisfacció l’oportunitat que el CESCA li ha proporcionat de participar en aquest fet que addicionalment millorarà la qualitat i els costos dels serveis d’Internet i que contribueix d’aquesta forma al desenvolupament de la Societat de la Informació a Catalunya”.

Què és un Servidor Arrel de Noms i perquè és important fer-ne rèpliques?

El DNS és un dels pilars d’Internet i es basa en una estructura jeràrquica, on milions de servi¬dors al món tenen part de la informació necessària perquè el sistema funcioni. L’arrel del sistema està integrada per 13 servidors, els quals són anomenats amb les primeres 13 lletres de l’abecedari (de la A a la M). D’aquests servidors arrel, tots iguals entre ells, 10 es troben als Estats Units, mentre que només dos estan a Europa i un al Japó. El reduït nombre d’aquests servidors arrel i l’elevada concentració als EUA es tradueix en una debilitat quant a seguretat i estabilitat, especialment pel que fa als atacs DDoS. És per aquest motiu que disposar de rèpliques distribuïdes arreu del món és de vital importància per millorar la seguretat i disponibilitat d’aquest servei fonamental pel funcionament de la xarxa, ja que quan el DNS no funciona o es degrada el seu accés, les aplicacions habituals (web, correu, etc.) es veuen inutilitzades o penalitzades.

Actualment, hi ha 28 rèpliques del servidor F al món, 8 d’elles a Europa. La majoria d’aquestes rèpliques, 16, encara usen només l’adreçament IPv4, mentre que la instal·lada al CATNIX disposa ja d’adreçament IPv6, com les altres rèpliques europees de París, Lisboa, Munic i Praga.

Sobre el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)

El CESCA va ser creat l’any 1991 i és un consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i nou universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, URV, UdL, UOC i URL). Els seus objectius se centren en tres àrees d’activitat: els serveis de càlcul d’altes prestacions, majoritàriament per a càlcul científic, però també per entorns que requereixin grans bases de dades; les comunicacions, centrades en la gestió de l’Anella Científica i del Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) i l’allotja¬ment del node de RedIRIS a Catalunya, i la promoció de l’ús i els beneficis d’aquestes tecnologies. www.cesca.es, www.catnix.net, www.tdx.cesca.es

Sobre l’Internet Systems Consortium (ISC)

L’ISC és una entitat sense ànim de lucre amb una llarga trajectòria en el desenvolupament i el manteniment de la qualitat en la producció de programari de codi obert – BIND i DHCP. L’ISC s’encarrega de l’estabilitat del DNS global a través de la gestió del Servidor Arrel de Noms F i de l’operació d’un centre de coordinació en cas de problemes del DNS. L’ISC dedica també esforços al desenvolupament de protocols, especialment en les àrees d’evolució del DNS i de transició cap a IPv6. L’ISC es finança amb la donació de diversos patrocinadors, les quotes dels seus membres i les quotes ingressades per prestació de serveis. www.isc.org

Sobre Telvent

Telvent Housing S.A. és una empresa que dóna serveis d’allotjament segur d’equipaments i plataformes informàtiques en espais tècnics (“data centers”), dintre d’edificis especialment condicionats, per a empreses de serveis i/o utilities, els operadors de telecomunicacions i les empreses de serveis d’Internet, incloent el disseny, condicionament, manteniment i explotació d’infraestructures necessàries per a la seva prestació. www.telvent.com/es

Per a més informació

 

Teresa ViaDept. de Promoció    Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)        Tel. 93 205 6464        promocio@cesca.es

1  

Imatges

El conseller d'Universitats, Recerca i Societat dela Informació, Carles Solà, acompanyat pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran, (primer per l'esquesrra) ha inaugurat les millores del CATNIX.

El conseller d'Universitats, Recerca i Societat dela Informació, Carles Solà, acompanyat pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran, (primer per l'esquesrra) ha inaugurat les millores del CATNIX. 793

undefined
undefined
undefined
undefined