Primer Pla estratègic de l'Institut Català de Finances 2005-2007

El Pla preveu la reorganització del grup convertint-lo en el servei financer públic

query_builder   13 abril 2005 13:40

event_note Nota de premsa

Primer Pla estratègic de l'Institut Català de Finances 2005-2007

El Pla preveu la reorganització del grup convertint-lo en el servei financer públic

El conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, el president de l’Institut Català de Finances, Andreu Morillas, i el conseller delegat d’aquesta institució, Josep Maria Ayala, han presentat aquest matí el Pla estratègic de l’ICF per al període 2005-2007. El Pla defineix l’ICF com l’instrument financer de la Generalitat de Catalunya al servei del creixement, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa catalana, consolidant-lo com un servei financer públic. El principal objectiu de l’ICF en aquesta nova etapa és donar suport a projectes que siguin financerament viables i econòmicament estratègics per a Catalunya i que puguin aportar valor afegit a l’economia. Tot això amb un reordenament de l’oferta de crèdits i serveis per al sector públic i privat.  Antoni Castells ha anunciat avui la propera presentació d’un projecte de llei que reguli l’activitat de l’institut i la seva reorganització interna. El Pla avança ja part d’aquesta reorganització agrupant totes les entitats financeres públiques que en aquest moment existeixen (ICF Holding, ICF, ICF Equipaments i ICCA) i que actuaran com un sol grup consolidat.

El conseller d’Economia i Finances ha destacat també com l’any 2004 es van establir les bases per consolidar la política de creixement de l’ICF, adequant la seva estructura i millorant els ratis interns. El responsable de la política econòmica del govern català ha volgut ressaltar, també, el paper de l’ICF com a instrument al servei del sector públic. En aquest camp és previst que l’ICF incrementi la seva activitat d’assessorament per a operacions financeres complexes i com a proveïdor de recursos per a grans obres d’infraestructures i serveis públics. L’acompliment del Pla estratègic de l’ICF ha de permetre arribar l’any 2007 amb uns actius totals de 3.347 milions d’euros, un 73% més que el 2004.

El Pla estratègic de l’ICF, el primer que es presenta des de la seva creació l’any 1985, gira al voltant de vuit grans eixos:

Innovar en l’oferta de productes dirigits especialment a cobrir les necessitats de finançament de les empreses. L’Institut reforçarà la línia de crèdits d’intermediació distribuïts a través de la banca. També potenciarà els préstecs participatius a través de la seva societat filial ICF Holding, amb una cartera de 65 milions d’euros fins a l’any 2007. L’objectiu és facilitar la internacionalització i la competitivitat de les pimes catalanes en projectes de R+D+i i relacionats amb la societat del coneixement. Amb tot això es vol millorar el finançament de l’activitat empresarial, una de les mesures que contempla l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. El Pla estratègic també preveu que l’ICF incrementi la seva activitat creditícia amb préstecs i avals per un import superior a 1.400 milions d’euros.

Millorar la solvència de l’entitat. Per aconseguir-ho l’equip directiu de l’ICF, encapçalat pel conseller delegat Josep Maria Ayala, i presidit pel secretari d’Economia, Andreu Morillas, continuarà amb el sanejament patrimonial iniciat l’any 2004. Segons el Pla financer, en aquests tres anys l’ICF arribarà a unes provisions de prop de 158,3 milions d’euros, amb un increment del 76,7% del 2004 al 2007; farà un esforç important de capitalització de l’entitat arribant als 406 milions d’euros l’any 2007, el que representa un increment del 86,9% dels seus fons propis. Durant aquest temps, la Generalitat preveu multiplicar la seva aportació al fons patrimonial de l’Institut. En el primer any de govern, l’administració catalana va doblar la seva aportació en passar dels 32,56 milions d’euros l’any 2003, als 60 milions l’any 2004 per recuperar els nivells de solvència de l’ICF. També es preveu millorar els ratis de morositat passant del 4,5% l’any 2004 al 2,9% l’any 2007.

Oferir serveis de consultoria i assessoria als diferents departaments de la Generalitat i donar suport financer a les polítiques del govern. En aquest sentit, es potenciarà la societat mercantil ICF Equipaments per al finançament i la construcció d’infraestructures amb una inversió de prop de 600 milions d’euros fins a l’any 2007. El pla també preveu l’absorció del deute que generi aquest organisme durant els primers anys d’activitat amb els beneficis de l’ICF consolidat.

Augmentar la seva massa crítica. L’objectiu és créixer per poder participar en projectes de major dimensió. Per aconseguir-ho l’ICF preveu incrementar en un 75% el seu saldo de clients. També preveu incrementar l’import mitjà de les operacions. Un dels principals objectius del Pla financer de l’ICF és duplicar el seu balanç en els propers 3 anys. A més, l’ICF crearà el Comitè d’actius i passius. Aquest nou organisme analitzarà i estudiarà l’evolució dels tipus d’interès per orientar la política inversora de l’Institut.

Respondre a actuacions especials. L’ICF participarà en grans projectes d’expansió o de reconversió, en col•laboració amb altres operadors financers públics i privats, quan aquestes operacions es considerin viables i estratègiques per a l’economia catalana. El dimensionament d’aquestes operacions restarà sempre limitat per les condicions d’equilibri financer de l’Institut. També actuarà davant de situacions imprevistes que puguin tenir un impacte especial sobre l’economia catalana o el territori.

Desplegar la seva presència arreu de la geografia catalana durant els propers tres anys, i acostar els seus serveis a les empreses a través de les delegacions territorials del Departament d’Economia i Finances.

Nova Llei de l’ICF

El Pla estratègic de l’ICF 2005-2007 preveu també adequar l’organització interna de l’ICF a la nova etapa de creixement. En aquest context s’emmarca la redacció de la nova Llei de l’ICF. L’objectiu és regular l’actual situació organitzativa de l’Institut i reagrupar les seves filials per actuar com un sol grup que portaria el nom d’ICF Corporació. Actualment, en formen part l’Institut Català de Finances (ICF), l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA), ICF Holding i ICF Equipaments. La nova llei reorganitzarà l’estructura de la institució i reforçarà els seus òrgans de decisió a nivell de la corporació i a nivell d’empreses.

Nova organització

La nova organització estaria encapçalada per una Comissió Assessora que desenvoluparia funcions similars a les que avui té el Consell Assessor. També existiria el Consell de Govern que tindria, entre d’altres, les funcions d’orientar la planificació estratègica i les polítiques del Grup ICF, proposar reformes, informar sobre el pressupost i fer-ne el seguiment. Entre els seus membres hi hauria representants del govern, les organitzacions empresarials i sindicals, i les cambres de comerç. La composició d’aquest consell s’emmarca l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Segons aquest document, el govern promourà durant el 2005 la creació de consells de govern en organismes i institucions de la Generalitat com l’ICF, el CIDEM i el COPCA que tenen com a objectiu desenvolupar polítiques econòmiques i d’internacionalització de l’economia catalana. Aquests consells de govern comptaran amb la presència de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.

La Comissió Executiva i el Comitè de Direcció del grup serien els òrgans executius i de gestió. Les empreses i les filials del grup: l’ICF, l’ICCA, ICF Holding i ICF Equipaments comptarien amb la seva pròpia Junta de Govern i les respectives comissions executives.

L’ICF i l’Acord estratègic

L’Institut Català de Finances és també un instrument al servei dels objectius fixats en l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Així, ha implementat ja una línia de 65 milions d’euros en préstecs participatius per a pimes, i adequarà la seva estructura a la participació de les principals organitzacions empresarials i sindicals en els òrgans de govern del nou ICF Corporació, tal com es contempla a l’Acord. És previst també establir una línia de finançament a llarg termini per a les petites i mitjanes empreses amb crèdits preferencials per un import de 600 milions d’euros fins al 2007. I reforçar la capacitat d’actuació de la societat de garantia recíproca Avalis de Catalunya, SGR per millorar l’accés al finançament de les pimes.

1  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa

Dossier de premsa
PDF | 342

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined