La consellera de Cultura, Caterina Mieras ha presentat avui en roda de premsa el Pla d’Equipaments Culturals 2005-2007 (Pla de Xoc), elaborat pel Departament de Cultura. Aquest pla d’equipaments s’entén com un primer impuls en la constitució del que serà la xarxa d’infraestructures culturals de Catalunya.

 

Aquest pla té els següents objectius:

 

Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura, a través del desplegament en tot l’àmbit territorial d’una xarxa d’equipaments culturals de qualitat.

Construir sistemes culturals territorials que permetran millorar la gestió d’aquests equipaments.

Millorar la qualitat de vida dels ciutadans, tenint en compte l’augment de riquesa que la formació i la cultura impliquen.

Contribuir al desenvolupament de sectors productius locals.

 

Per materialitzar aquests objectius, les actuacions es concreten en:

 

La consolidació d’una xarxa d’equipaments escènics i centres culturals polivalents, impulsant la reforma de les infraestructures culturals arreu del país, tant d’arts escèniques, música i espais d’art, com de sales polivalents en municipis de menys de 15.000 habitants, per tal de crear i fidelitzar públics, consolidar les programacions estables arreu del país i dinamitzar econòmicament els sectors empresarials de la cultura.

El desplegament d’una xarxa de centres de producció i creació artística, indispensable per la pervivència i la renovació de l’activitat cultural del país.

La continuació del desplegament de la xarxa d’arxius comarcals, previst a la llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, amb la construcció de 7 equipaments de nova creació i la construcció de 7 arxius més, ja existents.

 

 

 

L’impuls a la rehabilitació, en matèria de seguretat i accessibilitat, d’ateneus i equipaments culturals de les entitats sense ànim de lucre, en col·laboració amb els municipis respectius, per tal de garantir la preservació del patrimoni immobiliari de les entitats socials i ateneus que fomenten la cultura arreu del país.

 

 

Aquest Pla d’Equipaments Culturals suposarà una inversió de 72.000.000€.

 

Aquella part del Pla que contempla inversions en equipaments culturals de titularitat municipal s’articularà a través de convocatòria pública d’ajuts. Aquesta convocatòria es publicarà durant el mes de setembre del 2005 i anirà destinada a teatres, auditoris, espais d’art i sales polivalents per a una totalitat de 31.000.000€.

Els ajuntaments que s’hi vulguin acollir hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de l’avantprojecte arquitectònic de l’equipament a reformar o construir juntament amb el pla d’usos i el pla de viabilitat econòmica.

De les sol·licituds presentades se’n farà una preselecció, les sol·licituds que hagin estat pre-seleccionades tindran 4 mesos per presentar el projecte arquitectònic executiu. Passat aquest temps es farà la resolució definitiva.

Els projectes seleccionats tindran una subvenció que podrà arribar al 50% del cost de l’obra.

 Barcelona, 18 de juliol de 2005

1  

Fitxers adjunts

Documentacio

Documentacio
PPT | 61