El Govern de la Generalitat de Catalunya ha conferit a cinc ajuntaments la gestió de freqüències de radiodifusió en freqüència modulada. Les concessions han recaigut en els municipis següents:

 Torrelles de Foix (Alt Penedès): 107.9 mhz.

  Calonge de Segarra (Anoia):107.2 mhz.

 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental): 105.3 mhz.

 Igualada (Anoia): 103.2 mhz

 Tarragona (Tarragonès): 96.7 mhz.

Aquests ajuntaments ja havien obtingut l’adjudicació provisional d’emissora de freqüència modulada de tipus municipal i enguany han obtingut el dictamen favorable de viabilitat tècnica, fet que determina que aquesta concessió per a l’explotació per part de la corporació s’atorgui avui de manera definitiva.

Caducitat de la concessió a l’ajuntament de Monistrol de Calders

El Govern també ha acordat declarar la caducitat del procediment de concessió per a la gestió indirecta per part de la corporació local de Monistrol de Calders (Bages) del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

L’any 1994, el Govern de la Generalitat va acordar atorgar a diverses corporacions locals, entre les quals es troba Monistrol de Calders, l’adjudicació provisional per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

A principis de 2005, l’alcaldessa de Monistrol de Calders va comunicar que l’emissora no funcionava des de feia aproximadament vuit anys. Com a conseqüència d’això, la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va comunicar en data 23 de febrer d’enguany a l’ajuntament que si el procediment d’atorgament es paralitzava per causa imputable a l’ajuntament, transcorreguts tres mesos, se’n produiria la caducitat.

Així doncs, una vegada transcorreguts amb escreix els tres mesos des de l’esmentada notificació sense que l’Ajuntament de Monistrol de Calders hagi presentat cap escrit ni documentació per reprendre el procediment de concessió de l’emissora municipal, el Govern ha acordat avui declarar caducat el procediment de concessió per a la gestió per part de la corporació local de Monistrol de Calders del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 34