Unes 240.000 famílies catalanes amb filles i fills petits ja poden sol∙licitar els ajuts diversos de Benestar i Família per al 2005

query_builder   10 febrer 2005 13:00

event_note Nota de premsa

Unes 240.000 famílies catalanes amb filles i fills petits ja poden sol∙licitar els ajuts diversos de Benestar i Família per al 2005

Aquest any s’ha creat una nova prestació universal per a parts, adopcions i acolliments múltiples que se suma a les ja existentsLa subvenció per a cada nen menor de tres anys s’eleva fins als 575 €, mentre que les famílies nombroses o monoparentals cobraran 650 € per cada infant menor de sis anysEl Departament de Benestar i Família destinarà a aquests ajuts més de 145 milions d’eurosLes famílies que l’any passat van demanar la prestació i consti que tenen dret a percebre-la aquest any rebran un imprès de sol.licitud ja emplenat
Unes 240.000 famílies amb més de 275.000 nens i nenes a càrrec poden sol·licitar des de dilluns les diferents prestacions per filles i fills petits que concedeix el Departament de Benestar i Família. L’ordre que obre la convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts va entrar en vigor dilluns passat, després de ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 4 de febrer.

La convocatòria de sol·licituds no es tancarà fins al 31 de desembre i encara quedarà oberta fins el 31 de gener de 2006 per a aquelles famílies amb infants nascuts durant el desembre de 2005.

Aquestes prestacions inclouen tres tipus d’ajuts, compatibles i complementaris entre si, a la dotació dels quals es destinaran en total més de 145 milions d’euros. La principal novetat d’aquest any és el nou ajut universal implantat pel Departament de Benestar i Família per a bessonades i altres parts, adopcions i acolliments múltiples durant l’any de naixença. Es preveu que aquest nou ajut pugui beneficiar aquest any unes 1.370 famílies.

La Secretaria de Famílies i d’Infància ha incrementat any rere any el nombre i quantia de les ajudes a les famílies per fills, que el 2003 només consistien en un ajut universal per a fills i filles de 0-3 i 0-6 anys, amb la voluntat de donar un suport cada cop més integral a les unitats familiars. Aquesta política es reforçarà a través del futur desplegament de la Llei de Suport a les Famílies.

Tres modalitats de prestacions: Aquest any hi ha tres modalitats d’ajuts per a famílies amb nens i nenes: la prestació per infant a càrrec, la prestació per part, adopció o acolliment múltiples, i la prestació per part, adopció o acolliment múltiple de tres infants o més en famílies en situació d’especial vulnerabilitat. Aquests ajuts són compatibles entre si.

1. Prestació per infants a càrrec: Aquest ajut és universal, és a dir, es concedeix independentment de quins siguin els ingressos econòmics de la unitat familiar. La quantia d’aquesta prestació augmenta aquest any en 25 €, de manera que per cada infant menor de tres anys serà de 575 €, i per cada infant menor de sis anys en el si d’una família nombrosa o monoparental de 650 €. Aquest serà el segon any en què els ajuts a les famílies monoparentals se situen al mateix nivell que els les famílies nombroses. La mesura pretén reconèixer la situació d’especial vulnerabilitat que tenen majoritàriament les famílies en què els infants depenen d’un sol progenitor -normalment una dona- tant en la seva cura com econòmicament.

El primer i últim any en què l’infant té dret a la prestació, les quantitats rebudes són proporcionals en funció de la data de naixement, adopció o acolliment.

Es preveu que la prestació per a infants menors de tres anys tindrà aquest any uns 240.000 infants beneficiaris, mentre que la prestació per a famílies monoparentals o nombroses beneficiarà unes 65.000 famílies nombroses i unes 6.000 de monoparentals.

2. Prestació per part, adopció o acolliment múltiple Aquesta ajuda és també de caràcter universal i complementària amb totes les altres ajudes per a famílies amb infants a càrrec. S’atorgarà en el cas del naixement, adopció o acolliment simultani de dos o més infants al llarg de l’any 2005.

En el cas de bessonada o adopció o acolliment simultani de dos infants, la quantitat a percebre serà de 650 € per família. En el cas de tres infants simultanis serà de 1.000 €, i en el cas de quatre o més s’elevarà a 1.200 €.

Es tracta d’un ajut de nova creació del qual s’espera que se’n puguin beneficiar aquest any unes 1.370 famílies. La subvenció es farà efectiva en un únic pagament en l’any de naixement, adopció o acolliment dels infants.

3. Prestació per part, adopció o acolliment múltiple de tres infants o més a famílies en situació d’especial vulnerabilitat: Es tracta d’una prestació que s’atorga a les famílies que tinguin trigèmins d’entre 0 i menys de 12 anys d’edat i un nivell reduït d’ingressos en concepte de renda. La seva finalitat és evitar situacions de precarietat econòmica o de pobresa i prevenir l’exclusió social, ja que el naixement o arribada de tres o més fills o filles de forma simultània augmenta les dificultats econòmiques i altera l’estructura familiar, i molt especialment quan són famílies amb un sol progenitor.

Aquest 2005 s’ha incrementat el topall d’ingressos per poder accedir-hi. L’ajut serà de 3.200 € per a les famílies amb ingressos inferiors a 23.000 € anuals (mil euros més que en la convocatòria del 2004) ponderats pel nombre de membres de la unitat familiar. També hi haurà un ajut de 2.400 € anuals per a famílies amb uns ingressos superiors, d’entre 23.000 i 37.509,38 € (1.350 euros més que el 2004), ponderats pel nombre de membres de la unitat familiar.

Aquest ajut també és compatible amb els anteriors. D’aquesta manera, una família amb menys de 23.000 euros d’ingressos que tingui trigèmins durant el 2005 cobrarà tots tres ajuts: 1.950 € de la prestació per fill o filla a càrrec, 1.200 € de la prestació per part, adopció o acolliment múltiple, i 3.200 € de la prestació per a famílies amb especial vulnerabilitat. En total, per tant, rebrà un ajut de 6.350 €.

 L’any passat -el primer en què es van aplicar- aquesta prestació es va assignar a un total de 238 famílies amb especial vulnerabilitat, de les quals 226 eren famílies amb infants trigèmins, 9 famílies que havien adoptat tres infants de cop, i 3 famílies amb infants quadrigèmins. Set de les 238 famílies admeses eren monoparentals. Aquest any es preveu que les beneficiàries siguin unes 260 famílies.

A Catalunya hi ha actualment unes 460 famílies amb trigèmins i quadrigèmins menors de 12 anys, franja d’edat a la qual va dirigida el nou ajut. L’elevat volum de sol·licituds rebudes per a aquesta prestació evidencia que hi havia una important demanda que fins fa poc no havia estat adequadament atesa.

Com formular les sol·licituds: Les sol·licituds per a qualsevol d’aquestes prestacions s’han de formalitzar en impresos que es facilitaran a la seu del Departament de Benestar i Família o bé als Serveis Territorials del Departament.

També es poden presentar sol·licituds a través d’Internet a la web del Departament de Benestar i Família ( www.gencat.net/benestar ) i, en el cas de les dues prestacions universals, també es pot omplir la sol·licitud a través del portal de l’Administració Oberta de Catalunya i presentar-la telemàticament ( www.cat365.net o telèfon 902 01 23 45).

El Departament de Benestar i Família enviarà un imprès de sol·licitud ja emplenat amb totes les dades que tingui a totes aquelles famílies que en la convocatòria anterior ja van demanar la prestació i consti que tenen dret a percebre-la aquest any. En aquest cas, només caldrà que retornin l’imprès signat al Departament i que, si hi ha variació de les seves circumstàncies familiars, aportin la documentació acreditativa.

1  

Fitxers adjunts

quadre/ resum de les prestacions

quadre/ resum de les prestacions
DOC | 30

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined