La consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, ha signat avui un conveni de col·laboració amb el director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Àlex Masllorenç, i les sis entitats que participaran en el desplegament del programa Barcelona-Tànger. Aquestes sis entitats, que han viscut un procés de selecció previ, son: La Torna, Cooperació i Desenvolupament Sostenibles; Gedi, Gestió i Diseny; l'Associació Espanyola del Genere de punt (AEGP); la Fundació Privada Catalana Al Qantara, Pont mediterrani d'amistat, cultura, formació i cooperació a través de l'hosteleria; l'Associació Socio-Cultural Ibn Batuta (ASCIB) i el Casal dels Infants del Raval.

El programa Barcelona-Tànger va dirigit als menors marroquins que han fet un procés migratori cap a Catalunya o que pretenen fer-lo. En definitiva, es pretén ajudar aquests menors i les famílies que voluntàriament acceptin de participar en el programa a establir mecanismes d'intervenció en el seu context familiar que donin alternatives formatives i laborals als menors. Entre les actuacions previstes, es preveu apropar el menor al seu context social, potenciar el reagrupament familiar, facilitar cursos formatius i oferir la realització de pràctiques laborals a empreses catalanes establertes al Marroc.

Més de mig milió d'euros per al 2006

Per posar en funcionament el programa, la Generalitat invertirà inicialment un total de 586.000 euros fins a final d'any. La Secretaria per a la Immigració i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, que s'encarregaran del procés d'acollida i integració i de la selecció dels menors que compleixin els requisits de reagrupament familiar, aportaran 551.000 euros per a les entitats encarregades de desplegar-lo. Per la seva part, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), que aportarà altres 35.000 euros, aportarà els seus coneixements en la gestió de projectes de cooperació al desenvolupament al Marroc.

La durada del Programa és, inicialment, de tres anys, a comptar a partir del proper mes de setembre. Disposa d'un pressupost total inicial de 2.013.000€ per al conjunt del període. D'aquest total, el 53% estarà finançat, en el moment de fer-se oficial l'aprovació de la proposta presentada a Europa, per la Unió Europea a través de la convocatòria AENEAS. La resta estarà finançat per la Generalitat de Catalunya, amb l'aportació de diners del fons estatal d'integració i acollida de les persones immigrades i del seu reforç educatiu.

Entitats i accions a desenvolupar

Les entitats seleccionades per desenvolupar el programa Barcelona-Tànger tenen una acreditada trajectòria en els àmbits de la cooperació al desenvolupament, les migracions i el desenvolupament d'accions de formació professional prèvia a la inserció laboral. Les entitats seleccionades i les tasques que hi desenvoluparan són:

- La Torna, Cooperació i Desenvolupament Sostenibles: assumirà la direcció executiva del projecte i coordinarà les entitats signants del conveni.

- Gedi, Gestió i Disseny, SCCL, del grup Consop: centrarà la seva activitat en l'atenció als menors retornats. Establirà un equip d'atenció al menor, que haurà d'acondicionar un recurs residencial de 20 places per a menors que tenen la seva família al nord del Marroc, però no a la ciutat de Tànger.

- L'Asociación Española del Género de Punto (AEGP): acondicionarà un centre de formació professional on impartirà cursos en el sector tèxtil.

- La Fundació Privada Catalana Al Qantara, pont mediterrani d'amistat, cultura, formació i cooperació a través de l'hostaleria: organitzarà la formació professional en el sector de l'hostaleria.

- L'Asociación Socio-Cultural Ibn Batuta (ASCIB): organitzarà la formació professional en l'àmbit de la construcció i la informàtica.

- El Casal d'Infants del Raval: aportarà educadors, monitors, un equip d'animació, un del sensibilització, així com materials didàctics. S'encarregarà d'enfortir la capacitat de les organitzacions locals de treball social i de joves per permetre'ls de participar en el programa de formació professional.

1  

Imatges

Fotografia signatura conveni

Fotografia signatura conveni 370