Catalunya compta per primera vegada amb un pla per a la no discriminació de persones homosexuals i transsexuals

El text, pioner a l'Estat espanyol, contempla 76 actuacions interdepartamentals per lluitar contra l'homofòbia i la transfòbia

query_builder   9 octubre 2006 18:00

event_note Nota de premsa

Catalunya compta per primera vegada amb un pla per a la no discriminació de persones homosexuals i transsexuals

El text, pioner a l'Estat espanyol, contempla 76 actuacions interdepartamentals per lluitar contra l'homofòbia i la transfòbia

La consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, i el responsable del Programa per al cololectiu gai, lesbià i transsexual, Màrius Tàrraga, del Departament de la Presidència, han presentat avui a les entitats de gais, lesbianes i transsexuals el "Pla Interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals", el text que, per primera vegada, recull polítiques específiques per a aquests cololectius. D'aquesta manera, Catalunya es converteix en la primera autonomia que disposa d'un pla per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals.
Aquest pla treballa per aconseguir la plena normalitat i visibilitat del fet homosexual i transsexual a través de 76 accions de Govern concretes. Segons el responsable del Programa per al cololectiu gai, lesbià i transsexual, Màrius Tàrraga, el principal objectiu del text és "no només aconseguir la fi de qualsevol mena de discriminació jurídica de les persones homosexuals i transsexuals, sinó que aquesta igualtat legal es tradueixi també en la fi de la discriminació social". En aquest sentit, la consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, ha admès que encara queda "molt de camí per recórrer". "El Govern vol que aquest pla sigui un instrument útil", ha afegit la consellera.

El text, aprovat pel Govern de la Generalitat el 5 de setembre passat, compta amb una dotació pressupostària de 90.000 euros. El Pla està impulsat i coordinat pel Programa per al cololectiu gai, lesbià i transsexual i marca les línies d\'actuació que després desenvoluparan els diferents departament del Govern.

El document, de caràcter transversal, implica a divuit àrees de Govern i incideix en vuit àmbits: legislatiu i jurídic, laboral, de la salut, educatiu, cultural, de la comunicació, del benestar i de la participació i la solidaritat.

Actuacions per eradicar l\'homofòbia i la transfòbia. Entre les propostes que el Pla contempla, destaquen dins l\'àmbit jurídic i normatiu, l\'impuls de mesures en comissaries i centres penitenciaris que vetllin per l\'adequada estada de gais, lesbianes i transsexuals que estiguin privats de llibertat, i la inclusió en els cursos de formació dels cossos de seguretat, de coneixements sobre l\'homosexualitat i transsexualitat quan s\'escaigui. A més, el Govern també vetllarà per incloure dins la Llei de violència de gènere les agressions entre parelles de relacions homosexuals i transsexuals.

En l\'àmbit laboral, el Pla contempla promoure i incentivar la contractació de persones transsexuals, respectant la seva formació i les seves professions, i proposar un nou acord marc de les relacions laborals que recullin l\'homosexualitat i la transsexualitat.

Pel que fa a l\'àmbit de la salut, el text proposa establir una unitat sanitària específica per a l\'atenció a la transsexualitat, des de determinades especialitats mèdiques com la ginecologia, la urologia, l\'endocrinologia, la psiquiatria i la psicologia; i l\'impuls, entre d\'altres, de campanyes específiques de prevenció del VIH entre les persones sordes i cegues gais i lesbianes.

En el terreny educatiu, el Pla proposa incloure el fet homosexual i transsexual en els currículums i itineraris de formació de tot l\'alumnat de Catalunya en aquelles matèries on s\'escaigui i impulsar activitats centrades en l\'homosexualitat i la transsexualitat en els centre educatius de Catalunya quan es consideri adient. Tot això per tal de promoure referents positius i la visibilitat del fet homosexual i transsexual.

Pel que fa a l\'àmbit cultural i del lleure, el text proposa impulsar la producció cultural d\'espectacles infantils i juvenils (contes, teatre, titelles, jocs, tallers, etc...) que incorporin el fet homosexual i transsexual i ofereixin als infants i adolescents registres positius sobre la diversitat afectiva i sentimental.

En l\'àmbit de la comunicació, el Pla proposa sololicitar al Consell de l\'Audiovisual de Catalunya (CAC) la creació d\'una Comissió de Seguiment, conjuntament amb el Govern, que vetlli pel respecte i la presència adequada de les diverses expressions afectives i de gènere als mitjans de comunicació.

Pel que fa a l\'àmbit del benestar, el Pla contempla impulsar un suport específic per a aquells joves i adolescents gais, lesbianes i transsexuals que hagin estat expulsats de les seves llars o bé hagin marxat voluntàriament per causa de situacions de maltractament i de pressió psicològica.

En el terreny de la participació i de la solidaritat, el text proposa establir una comunicació estable amb els representants de les diverses creences i religions que conviuen a Catalunya per tal d\'explicar els principis i disposicions previstes en el Pla. D\'altra banda, també contempla l\'impuls de les activitats dels grups, organitzacions i esdeveniments GLT (gais, lesbianes i transsexuals) més enllà de la ciutat de Barcelona, que permeti una diversificació territorial del fet homosexual i transsexual.

L\'òrgan consultiu: el contacte permanent amb les entitats

El Pla també preveu la creació d\'un òrgan consultiu permanent, que permeti una comunicació més fluïda amb les entitats, institucions i agents socials implicats. En l\'òrgan consultiu estarien representades les entitats de gais, lesbianes i transsexuals de Catalunya, que fins ara han estat les veritables impulsores dels canvis socials i jurídics en relació a l\'homosexualitat i la transsexualitat. Els membres de l\'òrgan consultiu s\'hauran de reunir de forma regular, ja que la participació de les entitats resulta imprescindible per a l\'adequat desplegament d\'aquest Pla.

1  

Fitxers adjunts

Pla homsexuals i transexuals

Pla homsexuals i transexuals
DOC | 109

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined