El Departament de Benestar i Família limitarà els terminis per als processos d'adopció nacional

query_builder   18 novembre 2005 14:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Benestar i Família limitarà els terminis per als processos d'adopció nacional

Aquesta és una de les principals innovacions de la nova Llei d’Infància que prepara el Departament, que pretén donar una major protecció i seguretat jurídica als infants, especialment en situacions de vulnerabilitat

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, acompanyada per la secretària de Famílies i d’Infància, Montserrat Tur, ha avançat en el transcurs de la sessió extraordinària del Ple del Parlament dedicat a la infància les principals línies polítiques de la nova Llei Integral  de la Infància que haurà de desenvolupar aquest àmbit específic del futur Codi Civil de Catalunya. De fet, el Departament presentarà en el termini d’un mes i mig les Bases d’aquesta nova Llei.

La consellera creu que és imprescindible poder comptar amb una llei integral que abasti tota la legislació dispersa en relació a la infància, aglutinant en una llei tant a la infància desprotegida o en risc, com a la resta dels infants de Catalunya. L’acció legislativa seguida pel Parlament de Catalunya en matèria d’infància s’ha caracteritzat per una multiplicitat de normes que coexisteixen en el temps i que compliquen en gran mesura la comprensió global de la matèria. És aquest l’esperit que inspira la futura Llei d’Infància, que situa a l’infant al centre del sistema: l’adequació del sistema i dels recursos a les necessitats dels infants i no al l’inrevés. La nova Llei ha de permetre configurar un model innovador dinàmic i flexible que permeti anar adaptant-se a les necessitats emergents i a les noves formes d’atenció que reclama una societat en continua evolució.

Les polítiques d’atenció i protecció de la infància no poden desvincular-se de les polítiques de protecció social, econòmica i jurídica de la família, i és del tot necessari que les polítiques de protecció social tinguin més impacte en la infància, tal com va valorar la consellera en la darrera compareixença a la Comissió de Política Social del Parlament en què va presentar el Pànnel d’infància. S’imposa així la col·laboració de l’Administració i les famílies per aconseguir una protecció integral dels menors d’edat. La llei Integral anirà també a detectar les situacions de risc per tal d’aplicar mesures preventives que evitin la intervenció més dràstica com es la declaració de desemparament i la separació del nucli familiar.

Així, per una banda, dins de la nova redacció del Codi de Família dins del Codi Civil català que està ultimant el Departament de Justícia, el Departament de Benestar ha proposat d’incloure determinats conceptes claus i innovadors en relació a la infància que es desenvoluparan posteriorment a la Llei integral.

Principals innovacions

1. Limitació del termini per recórrer  la declaració de desemparament. Amb el marc legal vigent, quan es resol una situació de desemparament en relació a un menor, és a dir, que la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) assumeixi la tutela d’aquest menor i suspengui la potestat dels pares, no existeix un termini tancat d’impugnació per part dels pares per oposar-se a aquesta resolució.

A la pràctica, després d’un any o dos o els que fossin, els pares poden oposar-se davant del jutjat competent per recuperar aquesta tutela, per tant poden recórrer judicialment sense cap limitació de  temps en el moment que l’infant es troba amb una família d’acollida. La principal innovació que recollirà la Llei d’Infància consisteix a limitar al termini de dos mesos la possibilitat d’impugnar davant del jutge la resolució administrativa de desemparament. Si existís un canvi substancial de circumstàncies convenientment argumentada i documentada, els pares o tutors poden sol·licitar a l’administració que es deixi sense efecte la declaració de desemparament, sempre que això no perjudiqui al menor.

Contra la resolució desestimatòria d’aquesta sol·licitud, els pares podran tornar a recórrer davant el jutjat, però dins del període de dos anys si les circumstàncies per les quals es va produir el desemparament han evolucionat favorablement als interessos del menor.

Aquesta mesura es dirigeix en la línia d’evitar processos innecessaris en relació a la vida dels infants per limitar que no es pugui aplicar una mesura definitiva a un infant ja que es troba immers en procediments interminables que corren a una velocitat diferent a la que evoluciona la seva vida.

2. Limitació del termini per recórrer un procés preadoptiu.  En la línia de promoure una llei menys biologista, s‘opta perquè la mesura d’acolliment preadoptiu, o sigui, prèvia a l’adopció, sigui constituïda per l’Administració (DGAIA) sense necessitat del consentiment dels pares o tutors.

Això implica que, si bé fins ara sempre es judicialitzava aquest procediment, el nou criteri del Departament de Benestar i Família és poder-ho acordar directament, evitant processos judicials i sense minvar els drets dels pares biològics, que han de tenir la possibilitat d’impugnar la preadopció. En cas de no impugnar-se la preadopció en el termini de dos mesos, esdevindrà ferma i s’obrirà directament el procediment d’adopció. Aquesta mesura evitarà els casos d’infants immersos en llargs processos i que no obtenen l’estabilitat que necessiten.

3. Creació de la figura de l’acolliment permanent. Seran aquells casos d’infants que han de ser separats definitivament de la família biològica i no sigui aconsellable o viable la constitució d’un acolliment preadoptiu, o que els infants no volen un canvi de filiació per motius personals, no volen deixar de ser jurídicament fills de qui són. Són els casos, per exemple, dels infants que ara són acollits per la família extensa (avis o altres familiars).

Ple de la Infància

La Consellera ha fet aquestes declaracions en el decurs de l’acte de celebració del Dia Universal de la Infància que ha tingut lloc en el Parlament de Catalunya i en el qual hi han participat més d’un centenar de menors en representació dels 2.100 infants que estan en centres sota la tutela de la DGAIA. Els menors i els educadors assistents pertanyen a vint-i-dos centres propis o col·laboradors de la DGAIA, que depèn de la Secretària de Famílies i d’Infància del Departament de Benestar i Família.

En la sessió parlamentària han  intervingut tres noies d’aquests centres que, des de la tribuna del Saló de Sessions, han parlat dels drets dels menors i dels respecte que es mereixen, i s’han centrat en el dret a expressar-se lliurament, el dret a la educació i han demanat que se’ls escolti a l’hora de dissenyar plans d’estudi, més informació en temes de salut i conductes addictives i, per últim, en vista de les properes festes nadalenques, també han denunciat l’excés de publicitat i que se’ls tracti com un simple objecte de consum.

Aquest ple del Parlament ha estat presidit pel President del Parlament, Ernest Benach,  i han intervingut també la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, i cinc diputats i diputades de la cambra, un per cada Grup Parlamentari. També hi ha participat la secretària general de Famílies i Infància de la Generalitat, Montserrat Tur, i l’oficiala major del Parlament, Imma Folchi.

Cada 20 de novembre, des que l’any 1959 es va signar la Declaració dels drets de l’infant, se celebra el Dia Universal de la Infància i el Departament de Benestar i Família ha volgut celebrar-lo enguany donant veu als menors tutelats en els seus centres.

Així mateix, i per donar veu a tots els infants de Catalunya, la Secretaria de Famílies i d’Infància, ha obert a la seva pàgina web la “bústia dels desigs dels infants” on, a través d’un targetó que s’ofereix en el web, podran dir-hi la seva i opinar sobre el dret a expressar-se, que es recullen en els articles 12, 13 i 14 de la Convenció sobre els drets de l’infant. Podreu accedir a tota la informació sobre la bústia a www.gencat.net/benestar “Dia Universal de la Infància”

Reestructuració de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Així mateix, la Consellera ha destacat la voluntat del departament que dirigeix d’ abastar l’atenció a la infància i a l’adolescència en general; per això el passat 8 de novembre es va aprovar el decret 243/2005 de reestructuració de la DGAIA, que permetrà la seva adaptació a les noves necessitats i situant-la en una posició òptima per enfortir el referent a Catalunya en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència.

1  

Fitxers adjunts

Dades sobre adopcions d'infants a Catalunya i d'altres països

Dades sobre adopcions d'infants a Catalunya i d'altres països
DOC | 82

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined