Des del 2000 s'han invertit al barri 86,40 milions d'euros, el 50% dels 173,70 milions previstos fins el 2010

El Consorci modifica els Estatuts per prolongar la seva actuació fins que s'acompleixin els objectius marcats
Les administracions agrupades al Consorci de La Mina han invertit 86,40 milions d'euros al barri en el període comprès entre els anys 2000 i 2005. La xifra l'ha donat a conèixer la consellera de Benestar i Família i presidenta del Consorci, Carme Figueras, durant la reunió aquest matí de Consell de Govern de l'ens. A la trobada, celebrada a la seu del Departament, també hi ha assistit l'alcalde de Sant Adrià de Besòs i vicepresident del Consorci, Jesús Maria Canga, així com els representants de les administracions implicades en el Consorci (Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona).

La consellera Figueras ha valorat positivament el grau de compliment dels objectius del pla de transformació del barri ja que els 86,40 milions d'euros invertits fins ara representen prop del 50% dels 173,70 milions previstos fins el 2010. La consellera de Benestar i Família ha destacat que aquests diners han ajudat al barri a experimentar "una transformació espectacular. La Mina és avui un barri més ben equipat, més ben dotat d'infrastructures, més obert al seu entorn, però sobretot més humà".

Durant la reunió del Consorci també s'ha presentat la memòria corresponent a l'any passat, en què es van invertir 34,44 milions d'euros a La Mina. Gràcies a aquesta xifra i a l'esforç pressupostari dels altres anys s'han impulsat diferents equipaments educatius (un nou centre d'educació infantil i primària, un nou institut d'educació secundària, un centre d'educació primària, la Biblioteca i el Centre Cultural), així com el poliesportiu actualment en construcció.

Les actuacions al barri també han afavorit l'obertura de nous espais públics. En aquest sentit, la consellera de Benestar i Família ha valorat que La Mina "estigui recuperant els espais de convivència i esbarjo per a que els seus veïns en puguin gaudir". Carme Figueras ha enumerat com a accions més destacades el futur accés directe al mar superant la barrera de la zona industrial, l'obertura d'una nova Rambla central i la creació de noves places i espais verds.

La consellera Carme Figueras també ha destacat que "la transformació urbanística és evident per a qualsevol que passegi pel barri" i ha remarcat que s'intensificarà la recuperació de sòl industrial per construir nous espais verds, equipaments i habitatges.

Així, de cara a l'any vinent, "es preveu iniciar la construcció de 400 habitatges protegits, dels quals 350 seran per a reallotjaments d'habitatges afectats pel procés de transformació del barri. També està previst iniciar la construcció de 700 habitatges lliures i locals comercials, amb el que això implicarà d'arribada de nova població al barri i per tant d'ampliació de la diversitat social i econòmica del mateix".

El Consorci també ha valorat altres actuacions centrades en els habitatges ja existents al barri com la dotació de més de 300 nous ascensors als pisos de La Mina Vella i noves parades d'ascensors ens els replans dels habitatges. Aquestes intervencions, ha dit la consellera Carme Figueras, "han de permetre millorar les condicions de vida dels seus habitants i reforçar el sentit positiu de pertinença".

Una altra actuació fa referència a l'àmbit del transport i la connexió del barri amb el seu entorn. Està previst que a principis del 2007 una nova línia del Trambaix arribi a La Mina i la connecti amb Barcelona, Badalona i el centre de Sant Adrià.

El Pla d'Actuació Social, l'eix central de la transformació de La Mina

El Consorci també ha valorat l'aplicació del Pla d'Actuació Social, al qual s'han destinat ja 15,69 milions d'euros en els últims 5 anys. Aquest Pla és l'eix central de la transformació del barri i s'articula al voltant de 7 àmbits:

- formació i inserció sociolaboral

Posada en marxa d'un Servei d'Informació i Orientació laboral, una Aula de Noves Tecnologies i amb programes integrats d'inserció. En 5 anys més de 4.100 persones hagin participat en accions de formació i inserció. D'aquestes, 1.434 han trobat feina.

- conciliació de la vida familiar i laboral

S'ha implantat al CEIP de la Mina un projecte d'acollida matinal i s'ha creat una ludoteca i un casal d'estiu per a nens d'entre 3 i 5 anys i un espai educatiu per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Tot plegat, segons la consellera Figueras, "facilita que les dones de la Mina amb responsabilitats familiars ho tinguin més fàcil per accedir al mercat laboral".

- desenvolupament econòmic local

S'ha potenciat la dinamització dels comerços i s'ha donat suport a l'autoocupació i la venda ambulant. Més de 64 persones han rebut per exemple durant l'any 2005 suport per obrir un negoci propi i 15 famílies que es dediquen a la venda ambulant han comptat amb recolzament per a legalitzar i impulsar els seus negocis. S'han obert nous negocis, s'ha recolzat al petit empresari i s'ha potenciat l'entrada d'empreses externes al territori

- participació i desenvolupament comunitari

- millora de la convivència i el civisme

- suport social i educatiu ¢ espai públic i civisme

El Consorci prolongarà la seva actuació fins a assolir els seus objectius

A la reunió d'avui del Consell de Govern del Consorci de La Mina també s'ha aprovat la modificació parcial dels Estatuts per permetre que l'organisme passi de tenir una vigència de 10 anys a convertir-se en un ens amb durada permanent fins a assolir el compliment de la seva finalitat i així ho acordin les administracions consorciades.

La consellera Carme Figueras ha destacat que amb aquesta modificació "donem resposta a una vella reivindicació dels veïns i veïnes del barri, que havien manifestat el temor que les administracions implicades ens oblidessin d'ells a partir del 2010, quan finalitzava el mandat del Consorci".

1  

Fitxers adjunts

Pla d'Actuació

Pla d'Actuació
PPT | 2485